fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere maner til økt fokus på forebygging av kroniske og smittsomme sykdommer.

Forebygging i dag vil spare helsekostnader på lang sikt, redusere forekomsten av kroniske sykdommer og øke motstandsdyktigheten vår mot fremtidige pandemier.

Det er en spesielt utfordrende tid for personer med kroniske sykdommer som diabetes, kreft, luftveisproblemer eller hjerte og kar-tilstander, viser UNSW Sydney-forskere.

De skriver i en ny rapport at COVID-19-pandemien har eskalert til en såkalt ‘syndemi’ for mennesker med kroniske sykdommer.

Som bivirkning av pandemien for mennesker med kroniske sykdommer, fant studien at de er mer sårbare for både å få og dø av COVID-19, mens deres eksponering for risikofaktorer – som for eksempel rusmisbruk, sosial isolasjon og dårlig kosthold – har økt under pandemien.

Studien, publisert i Frontiers in Public Health nylig, gjennomgikk litteraturen om den synergistiske effekten av COVID-19 på mennesker med kroniske sykdommer i lav- og middelinntektsland som Brasil, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan og Nigeria.

Studien, som analyserte nesten 50 studier, var et samarbeid mellom UNSW og folkehelseforskere i Nepal, Bangladesh og India.

Vi kan i gjennomgangen lese at isolering og karantenetiltak rammer uforholdsmessig mange mennesker, spesielt eldre, migranter, flyktninger, mennesker med kroniske sykdommer og marginaliserte og sårbare befolkninger. COVID-19-katastrofen har blitt det alvorligste problemet over hele verden, og konsekvensene av den er svært store.

Forsker Uday Yadav, som arbeider hos Scientia-professor Mark Harris fra UNSW Medicine, sa at samspillet mellom kronisk sykdom og COVID-19 var viktig å studere fordi globale data viste at COVID-19-relaterte dødsfall var uforholdsmessig høye blant mennesker med kroniske sykdommer – som forskerene nå bekreftet.

«Vi brukte begrepet ‘syndemi’ for å beskrive det innbyrdes forholdet mellom COVID-19 og de forskjellige biologiske og sosioøkologiske faktorene bak kronisk sykdom.»

Forsker Uday Yadav, UNSW Sydney.

Komplekst og sammensatt.

«Kroniske sykdommer er resultatet av en kombinasjon av genetiske, fysiologiske, miljømessige og adferdsmessige faktorer, og det er ingen enkel løsning, for eksempel en vaksine eller kur,».

Forsker Uday Yadav, UNSW Sydney.

Og videre sier han:

«Så det er ingen overraskelse at vi fant at pasienter med kroniske sykdommer sin eksponering for risikofaktorer har økt under pandemien, og de er mer sårbare for å få COVID-19 på grunn av det syndemiske samspillet mellom biologiske og sosioøkologiske faktorer.»

Forsker Uday Yadav, UNSW Sydney.

Høydepunkter fra de anbefalte strategiene inkluderer:

Forskerne anbefaler å utvikle digitale kampanjer for å spre informasjon om hvordan man kan gjøre gunstige endringer for å forbedre risikoen for kronisk sykdom og COVID-19.

For eksempel foreslår de å skreddersy og anbefale tiltak og livsstilsendringer spesielt for mennesker med kroniske sykdommer.

Yadav sier at høyinntektsland også kan lære av forskernes funn.

COVID-19 har vært en stor trussel mot mennesker med kroniske sykdommer i utviklingsland – for eksempel viser ny statistikk fra Storbritannia at i 2020 døde et høyt antall mennesker i England og Wales av kroniske sykdommer hjemme etter å ha unngått å oppsøke helsevesenet på grunn av pandemien, sier Yadev.

Yadav sa også at i Australia i 2018 viste de siste tilgjengelige dataene at 89 prosent av dødsfallene var forbundet med 10 kroniske sykdommer.

«Det australske helsevesenet trenger å endre fokus til et forebyggende helsevesen, for å forbedre resultatene for pasienter med kroniske sykdommer og forhindre at flere mennesker utvikler disse sykdommene midt i COVID-19-pandemien,».

Forsker Uday Yadav, UNSW Sydney.

Økt fokus på forebygging.

Yadav sa at det å fokusere på omfattende forebyggende tiltak kan føre til en individuell, samfunnsmessig og økonomisk omveltning på lang sikt.

«Hvis denne trenden fortsetter, vil Australia ha problemer med å oppnå Sustainable Development Goal (SDG) – som er å redusere for tidlig dødelighet fra kroniske sykdommer med en tredjedel innen 2030 – i forhold til 2015-nivå og å fremme mental helse og velvære».

Forsker Uday Yadav, UNSW Sydney.

Forskerne skriver at det er lite sannsynlig at pandemien vil ta slutt snart, og det er vanskelig å forutsi ankomsten av neste pandemi, men de er helt sikre på at syndemien vil fortsette.

Videre skriver det at man verden over nå må bygge synergi på tvers av helseplattformer for å takle denne krisen gjennom en helhetlig og holistisk tilnærming. Hvis de ikke klarer å gjøre det, kan den post-pandemiske æra bli et stort skille som kan være mye verre enn noen gang før. Gode beslutninger må tas for å overvinne denne formidable krisen, konkluderer de.

«Investeringer i forebygging i dag vil bidra til å spare helsekostnader på lang sikt, bidra til å redusere forekomsten av kroniske sykdommer og øke motstandsdyktigheten vår mot fremtidige pandemier.»

Forsker Uday Yadav, UNSW Sydney.

Inngangen til vårt program

Startpunktet for å benytte våre tjenester er et Inntaksmøte. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


Vi har fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som både vi og Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå planlegger et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på de samme prinsippene, har også gitt dette området økt fokus.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår erfaring er at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – hvis man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med avanserte endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

WHO: En myte at kroniske tilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres.

WHO sier at det er en myte at kronisk sykdom ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås.

«Ved å innta en pessimistisk holdning, mener noen at det ikke er noe som kan gjøres med dette. I virkeligheten er de viktigste årsakene til kroniske sykdommer nå kjent, og hvis disse risikofaktorene ble eliminert, ville minst 80% av all hjertesykdom, hjerneslag og diabetes type 2 bli forhindret og minst 40% av alle krefttilfeller ville bli forhindret.» 

(WHO)

EU og Norden: Vi står foran et paradigmeskift i helstejenester.

EU-kommisjonen har nå helt konkrete planer om å ta en ledende rolle i verden innenfor persontilpasset medisin – og ønsker å kunne tilby et mer holistisk, preventivt og persontilpasset helsevesen til alle europeiske innbyggere før år 2030.

De beskriver at persontilpasset medisin handler om å gjøre helsevesenet smartere og bedre ved å bruke mange informasjonskilder om personen, hans/hennes miljø og livsstil med fokus på prediksjon og forebygging som en endring – fra å behandle sykdom til å optimalisere helse.

De mener vår økte forståelse av biologiske, livsstils- og miljøfaktorer som underliggende årsaker til sykdomsutbrudd og progresjon, som den drivende kraften for implementering av et persontilpasset helsevesen.

EU og ICPerMed beskriver at:

Informerte, myndiggjorte, engasjerte og ansvarlige borgere er en helt sentral faktor i et persontilpasset helsevesen.

EU

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Vi i Funksjonellmedisinsk Institutt har i Helseforbdringsprogrammet hatt dette fokuset i mange år og utdannet tusenvis av kunder om persontilpasset medisin og hvordan man selv potensielt kan optimalisere sin egen helse – vi brenner for å formidle publisert vitenskap og kunnskap om alt man potensielt kan påvirke selv med egeninnsats.

Stort og viktig medisinsk gjennombrudd fra verdensledende forskere – Kraftig økt anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander:

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

De mener at kronisk sykdomsutvikling og progresjon er knyttet til ukontrollert betennelse. Forskerne skriver at de tar sikte på å endre den rådende tilnærmingen av behandling av individuelle sykdommer til en mer integrert systemisk tilnærming for å behandle “personen som en helhet”, styrke pasientopplevelsen, pasientens egen evne til å gjøre nødvendige endringer og maksimere den generelle helse og velvære.

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må være å inspirere til en betennelsesdempende livsstil på pasientnivå så vel som på lokalt og nasjonalt nivå for å styrke befolkningens helse og velvære.

Hvorfor et omfattende undervisningsprogram?

Selv om kostholds- og livsstilstiltak nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å kunne hindre og eventuelt snu en negativ kronisk betennelserelatert situasjon – så kan dette være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv.

Justin L. Sonnenburg ved Stanford University forklarer hvordan maten på dramatisk vis kan påvirke helsa – og hvorfor dette paradoksalt nok sjelden er fokus i behandling av sykdommer.

Vi har kunnskap nok nå om hvordan vi kan påvirke helsa med kosthold, men det som er dokumentert, er at legene ikke har lykkes med å få folk til å spise annerledes, og at de har gitt opp med det.

Justin L. Sonnenburg Associate Professor, Microbiology & Immunology, Stanford University.

Til tross for at det er velkjent at omfattende livsstilsendringer og adressering av miljøfaktorer kan være vanskelig for mange å gjennomføre – så har vi gjennom mange år vist at man med kunnskap, motivasjon og støtte gjennom prosessen – kan få til omfattende endringer og helseforbedring.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til hele vårt tilbud er å gjennomføre et inntaksmøte hvor du får kunnskap om Helseforbedringsprogrammet. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Det kan du booke her.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet og våre tjenester ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og vi tilbyr et tillegg og ikke et alternativ.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Hvordan komme i gang?

Inngangen til helseforbedringprogrammet er å delta på Inntaksmøtet, hvor du får detaljert oversikt over programmet, slik at du kan avgjøre om dette kan passe for deg. Møtet er helt uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg før etter dette møtet.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.