fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Harvard: Pro- og prebiotika gunstig ved psykiske tilstander som depresjon.

Ved å redusere betennelse som kan påvirke hjernen, så kan en tarmbasert tilnærming for å optimalisere den emosjonelle tilstanden være verdt å forfølge videre.

Harvard Medical School melder på sine nettsider at inntak av tilskudd med pro- og prebiotika kan redusere symptomer på depresjon og angst. Gjennomgangen ble publisert i BMJ Nutrition, Prevention & Health hvor forskerene presenterer en evaluering av syv kliniske studier fra de siste 15 årene, som testet totalt 12 forskjellige stammer av gunstige bakterier. En studie testet også en «prebiotisk» type plantefiber som gir næring til tarmbakteriene.

Forskere konkluderte med at 11 av disse probiotikaene, enten alene eller kombinert med prebiotika, kan være nyttige for å lindre symptomer på depresjon. Mest sannsynlig ved å redusere betennelse som kan påvirke hjernen. Studiene samlet sett antyder at en tarmbasert tilnærming for å optimalisere den emosjonelle tilstanden, er verdt å forfølge videre. I tillegg til probiotiske kosttilskudd så kan man få i seg pro-og prebiotika gjennom pro- og prebiotisk mat. Som for eksempel fermentert og fiberrik mat.

Probiotika inneholder bakterier som positivt påvirker det gastrointestinale mikrobiomet, mens prebiotika er forbindelser som fremmer veksten av disse bakteriepopulasjonene.

Probiotika kan bidra til å redusere produksjonen av inflammatoriske kjemikalier som for eksempel cytokiner, som for eksempel ved inflammatorisk tarmsykdom, viser forskerne. Eller de kan hjelpe til med å styre virkningen av tryptofan, en kjemikalie man mener er viktig i tarm-hjerneaksen ved psykiatriske lidelser.

Den systematiske oversikten inkluderte 7 studier som undersøkte minst 1 probiotisk stamme, mens noen betraktet flere probiotiske stammer, hos voksne med depresjon og / eller angsttilstander. Blant totalt 12 probiotiske stammer i studiene var Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei og Bifidobacterium bifidum de stammene mest brukt.

Hver studie i gjennomgangen konkluderte med at probiotiske tilskudd alene eller kombinert med prebiotika er assosiert med målbare reduksjoner i depresjon. I tillegg viste alle studiene en signifikant forbedring i angstsymptomer og / eller relevante endringer i biokjemiske markører på angst og / eller depresjon ved inntak av probiotika alene eller en kombinasjon av prebiotika og probiotika.

Mennesker med depresjon og / eller angstlidelser har ofte også andre underliggende tilstander, som svekket insulinproduksjon og irritabel tarmsyndrom, påpeker forskerne.

“Som sådan kan effekten av probiotika for pasienter med psykiske tilstander være dobbel: de kan forbedre depresjonen direkte i tråd med de observerte funnene i denne gjennomgangen, og / eller de kan på en gunstig måte påvirke pasientens opplevelse av deres tilstand ved å lindre ytterligere komorbiditeter, ”

Forskerteamet.

Mennesker en blanding av «selv» og «ikke-selv».

Mennesker er en sammenblanding av både ‘selv’ som eget vev og egne celler og en mengde ‘ikke-selv’ og andre celler som mikroorganismer, kalt mikrobiotaen. Disse to enhetene er interaktive, og deres symbiotiske sameksistens er avgjørende for helsen.

Et økosystem av mikrobiota er kollektivt kjent som et mikrobiom. Et slikt eksempel eksisterer i den menneskelige tarmkanalen. Det er et høyt utviklet toveis forhold mellom sentralnervesystemet og tarmen inkludert mikrobiotaen, hvor hvert område tilsynelatende er i stand til å påvirke tilstanden og funksjonaliteten til den andre. Dette forholdet kalles tarmhjerneaksen.

Enormt potensiale.

Forskerne sier de potensielle effektene til tarmen og mikrobiotaren på fysiologi og patofysiologi er for store til å bli dekket i en gjennomgang. Derfor, i lys av den nåværende psykiske helsekrisen, har de valgt å fokusere på tarmens betydning for to vanlige psykiske tilstander.

Mange faktorer påvirker tarm-mikrobiomet, fra måten vi blir født på til genetiske og epigenetiske faktorer. En av de aller viktigste faktorene er kosthold. Matvarer som inneholder mikrobiota som antas å ha en positiv innflytelse på individets tarmmikrobiom kalles probiotika, og mat som fremmer veksten eller oppblomstringen av disse bakteriene kalles prebiotika.

Den økende forståelsen av sammenkoblingen mellom tarm-mikrobiomet og nervesystemet, kombinert med kunnskapen om at pre / probiotika kan endre tilstanden og sammensetningen, har fremhevet pre / probiotika som potensielt terapeutisk verdifulle i behandlingen av ulike psykiatriske tilstander.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.