fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Tarmmikrober kan være hemmeligheten til «evig ungdom», mener forskere.

Forskere mener gjenoppretting av tarmmikrobiomet hos eldre en dag kan brukes som en terapi for å gjenopprette kognitiv funksjon hos eldre.

Ny forskning fra University of East Anglia, University of Florence og Quadram Institute viser hvordan fekale transplantasjoner fra eldre til yngre mus endret tarmmikrobiomet, noe som igjen påvirket deres romlige læring og hukommelse. Studien ble publisert i tidsskriftet Microbiome.

Forskerteamet håper at det å gjenopprette mikrobiomet en dag kan brukes til å bekjempe kognitiv svikt blant eldre.

Dr. David Vauzour, fra UEAs Norwich Medical School, sa:

«Aldring er en uunngåelig prosess som starter umiddelbart etter fødselen og til slutt fører til fysiske helseproblemer, samt en nedgang i psykologisk velvære og kognitiv funksjon.»

Dr. David Vauzour, fra UEAs Norwich Medical School

Aldringsprosessen kan være knyttet til aldersrelaterte endringer i tarmmikrobiotaen.

«Forskning har vist at aldringsprosessen kan være knyttet til aldersrelaterte endringer i tarmmikrobiotaen. Nylig har eksistensen av toveiskommunikasjon mellom tarmen og hjernen – kjent som «tarmhjerneaksen» – dukket opp som en viktig aktør i aspekter ved atferd og kognitiv funksjon. Vi ønsket å se om overføring av tarmmikrober fra eldre til yngre mus kunne påvirke deler av sentralnervesystemet forbundet med aldring. «

Dr. David Vauzour, fra UEAs Norwich Medical School

Forskergruppen utførte fekale transplantasjoner fra eldre mus til yngre voksne mus og vurderte deretter markører som angst, utforskende atferd og hukommelse.

Etter transplantasjonen fant teamet signifikante forskjeller i de unge musens mikrobielle profiler.

Mens de unge ikke viste noen signifikante endringer i markører for angst, utforskende atferd eller motorisk aktivitet, så viste de derimot nedsatt læring og hukommelse målt i en labyrint test.

De så samtidig endringer i deler av hjernen som er ansvarlig for læring og hukommelse.

Dr. Vauzour sa:

«Våre undersøkelser viser at en fekal transplantasjon fra en gammel donor til en ung mottaker forårsaker et aldersrelatert skifte i sammensetningen av tarmmikrobiota. Prosedyren hadde en innvirkning på uttrykket av proteiner involvert i nøkkelfunksjoner hippocampus – en viktig del av hjernen som har en viktig rolle for en rekke funksjoner, inkludert hukommelse, læring, men også for navigasjon og emosjonell oppførsel og humør. Kort sagt begynte de unge musene å oppføre seg som eldre mus, når det gjelder deres kognitiv funksjon.»

Dr. David Vauzour, fra UEAs Norwich Medical School

Prof Claudio Nicoletti, fra Universitetet i Firenze, Italia, sa:

«Selv om det gjenstår å se om transplantasjon fra unge givere kan gjenopprette kognitiv funksjon hos eldre mottakere, viser funnene at aldersrelaterte skift i tarmmikrobiomet kan endre komponenter av sentralnervesystemet. Dette arbeidet fremhever viktigheten av tarmhjerneaksen i aldring og gir en sterk begrunnelse for å utvikle terapier som tar sikte på å gjenopprette mikrobiotaen for å forbedre kognitive funksjoner og livskvalitet hos eldre».

Prof Claudio Nicoletti, fra Universitetet i Firenze, Italia.

Prof Arjan Narbad fra Quadram Institute sier;

«Manipulering av mikrobiomet blir i økende grad sett på som en måte å forbedre eller opprettholde menneskers helse på, og disse resultatene er en spennende indikasjon på dets potensial for å hjelpe oss å eldes sunt,».

Prof Arjan Narbad fra Quadram Institute.

Forskningen ble ledet av et team ved UEA og University of Florence, i samarbeid med kollegaer ved University of Milan, Earlham Institute, University of Siena, Quadram Institute og Nottingham Trent University.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.