fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Grønt middelhavskosthold kan være enda bedre for helsen.

Et grønt middelhavskosthold (‘Green Med’) som inneholder enda mer planter og veldig lite rødt kjøtt eller fugl – kan være enda bedre for betennelser, hjerte og kar og metabolsk helse.

Det viser i det minste en studie på menn – publisert i tidsskriftet Heart fra British Medical Journal. Et stort team forskere fra blant annet Harvard University T H Chan School of Public Health, Leipzig University, Brigham and Women’s Hospital Channing Division of Network Medicine, Soroka University Medical Center og Helmholtz-Centre for Environmental Research.

Middelhavsdietten, som er rik på plantebasert mat, er knyttet til en lavere risiko for hjertesykdom, hjerneslag og diabetes og utgjør for tiden kjernen i kostholdsanbefalingene for å avverge koronar hjertesykdom.

Det antas at de gunstige effektene er knyttet til høyere inntak av polyfenoler, ‘sunt’ fett og fiber og lavere inntak av animalsk protein. Forskerne ønsket å finne ut om en enda grønnere versjon av dette kostholdet, med enda mer grønne matvarer og enda lavere inntak av rødt kjøtt, kan være enda bedre for helsen.

Forskerne randomiserte 294 moderat overvektige personer (BMI på 31) med en gjennomsnittsalder på 51 i tre diettgrupper.

Den første gruppen fikk veiledning om å øke fysisk aktivitet og grunnleggende retningslinjer for å oppnå et sunt kosthold. Den andre fikk samme veiledning for fysisk aktivitet pluss råd om å følge en kaloribegrenset tradisjonell middelhavsdiett som inkluderte 28 g per dag med valnøtter.

Den tredje gruppen fikk veiledning om fysisk aktivitet pluss råd om å følge en lignende kaloribegrenset grønn versjon av middelhavsdietten (‘grønn Med’). Dette inkluderte 28 g valnøtter per dag, unngåelse av rødt / bearbeidet kjøtt og større mengder plantemat. Den inkluderte også 3-4 kopper per dag grønn te og mye planteproteiner.

Etter seks måneder ble effekten av hver av diettene på vekttap og hjerte- og karhelse og metabolske risikofaktorer vurdert.

De på begge typene middelhavsdiett gikk ned i vekt: Grønn versjon 6,2 kg; vanlig middelhavet 5,4 kg; sunt generelt kosthold 1,5 kg.

Midjeomkretsen – en indikator på en potensielt skadelig situasjon – krympet med et gjennomsnitt på 8,6 cm blant de som hadde den grønne dietten, sammenlignet med 6,8 ​​cm for de som var på vanlig middelhavsdietten og 4,3 cm for de som hadde et ordinært sunt kosthold.

Den grønne Med-diettgruppen oppnådde større fall i ‘dårlig’ kolesterol, en reduksjon på nesten 4%. Tilsvarende tall var litt under 1% for de som var i gruppen med vanlig middelhavsdiett, og 0,2 mg / dl for de som var i gruppen med ordinært sunt kosthold.

Tilsvarende var andre kardiovaskulære og metabolske risikofaktorer forbedret blant de som hadde det grønne kostholdet, inkludert lavere blodtrykk, insulinresistens og en viktig betennelsesmarkør, C-reaktivt protein (CRP), som har en nøkkelrolle for hjerte- og kar risiko. Forholdet mellom ‘godt’ og ‘dårlig’ kolesterol ble også bedre.

Disse endringene resulterte i et betydelig, nesten dobbelt så stort fall, i det 10-årige Framingham Risk Score – en beregning som ble brukt til å forutsi sannsynligheten for alvorlig hjertesykdom i løpet av det neste tiåret – blant de som hadde den grønne middelhavsdietten.

Forskerne skriver:

«Utdannelse og oppmuntring til å følge et grønt middelhavskosthold sammen med økt fysisk aktivitet, har potensial til å være en viktig bidragsyter til folkehelsen, ettersom det kan forbedre balansen mellom kardiovaskulære risikofaktorer, og til slutt også faktisk forhindre kardiovaskulær sykdom og død.»

Forskerteamet fra Harvard University T H Chan School of Public Health, Leipzig University, Brigham and Women’s Hospital Channing Division of Network Medicine, Soroka University Medical Center og Helmholtz-Centre for Environmental Research.

Og de konkluderer:

«Våre funn viser at ytterligere begrensning av kjøttinntaket med en parallell økning i plantebasert, proteinrik mat, kan ytterligere være til fordel for hjerte og karhelse og redusere risiko – utover de kjente gunstige effektene av den tradisjonelle middelhavsdietten.»

Forskerteamet fra Harvard University T H Chan School of Public Health, Leipzig University, Brigham and Women’s Hospital Channing Division of Network Medicine, Soroka University Medical Center og Helmholtz-Centre for Environmental Research.

Og videre konkluderer de at;

«Den grønne middelhavsdietten, supplert med valnøtter, grønn te, Mankai og mindre kjøtt og fjærfe, kan forsterke de gunstige kardiometabolske effektene av middelhavsdietten.»

Forskerteamet fra Harvard University T H Chan School of Public Health, Leipzig University, Brigham and Women’s Hospital Channing Division of Network Medicine, Soroka University Medical Center og Helmholtz-Centre for Environmental Research.

Riktig kosthold og livsstil kan redusere risikoen for forhøyet betennelse ved Korona.

Forskergruppe mener riktig livsstil og ernæring reduserer risikoen for kroniske sykdommer – og også sykelighet og dødelighet på grunn av forhøyede betennelser som ved epidemier og pandemier som SARS-CoV2.

Forskerne mener at forbedring av en sunn livsstil ved å fremme effektive forebyggende tiltak samt andre terapeutiske tiltak for å forhindre fremveksten av kroniske sykdommer og sårbarhet for pandemier som COVID-19, som er kjernen i systemisk og destruktiv betennelse, bør være umiddelbare mål for offentlig helsearbeid.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

WHO sier at det er en myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.