fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Høyt vitamin A, E og D- inntak knyttet til færre luftveisplager hos voksne.

British Medical Journal: mikronæringsstoffer ofte oversett som en viktig bidragsyter til underernæring og dårlig helse.

Forskere fra Cambridge og Imperial College London mener høyt vitamin A-, E- og D-inntak kan være knyttet til færre luftveisplager hos voksne. Forskerne fra de anerkjente institusjonene har analysert nasjonalt representative langtidsdata og publisert resultatene i tidsskriftet British Medical Journal Nutrition Prevention & Health.

Funnene sikrer videre studier blant forskjellige etniske grupper og geografiske områder med tanke på den nåværende koronaviruspandemien, mener forskerne.

Ernæring har en nøkkelrolle i å redusere risikoen for ulike infeksjoner, selv om nøyaktig hvordan den øker immuniteten er komplekst og ikke fullstendig forstått. Vitaminene A, E, C og D har allerede før denne studien blitt ansett å hjelpe immunforsvarets normale funksjon av EU. Og American Nutrition Association hevder disse vitaminene også kan bidra til å avverge luftveisinfeksjoner.

Forskerne ønsket nå å undersøke om inntaket av disse vitaminene fra både kstholdet og kosttilskudd kan være knyttet til utbredelsen av luftveisplager i et nasjonalt representativt utvalg av voksne i Storbritannia.

De analyserte informasjon gitt av 6115 voksne deltakere i årene 2008-2016 fra National Diet and Nutrition Survey Rolling Program (NDNS RP). NDNS RP er en undersøkelse som årlig samler inn informasjon om all mat og drikke som forbrukes fra rundt 1000 tilfeldig utvalgte mennesker som bor i private husholdninger over hele Storbritannia.

Åndedrettsproblemene rapportert var bredt definert, og inkluderte både smittsomme og ikke-smittsomme tilstander, som forkjølelse, kronisk obstruktiv lungesykdom og astma.

I alt var det 33 tilfeller av luftveisplager i den studerte gruppen. Disse respondentene var generelt eldre og hadde mindre sannsynlighet for å rapportere at de regelmessig tok vitamin A, E, C eller D-tilskudd.

Det var ingen åpenbar sammenheng mellom BMI og vitamininntak, eller mellom BMI og respiratoriske plager.

Vitamin A og E-inntak fra både kosthold og kosttilskudd var assosiert med lavere forekomst av luftveisplager hos voksne i Storbritannia. Viktige kostholdskilder til vitamin A inkluderer gulrøtter, mørkegrønne bladgrønnsaker og oransje frukt. Viktige kostholdskilder til vitamin E inkluderer vegetabilske oljer, nøtter og frø.

Vitamin D-inntak fra kosttilskudd, men ikke fra kostholdet, var forbundet med færre luftveisplager, noe som fikk forskerne til å foreslå at funnene bidro til den nåværende vitenskapelige debatten om verdien av vitamin D-tilskudd.

«Våre funn er i samsvar med hypotesen om at tilskudd er avgjørende for å sikre at tilstrekkelig vitamin D-status opprettholdes og potensielt indikerer at inntak av vitamin D fra kostholdet alene ikke kan bidra til å opprettholde tilstrekkelig vitamin D-status.»

Professor Sumantra Ray, administrerende direktør for NNEdPro Global Centre for Nutrition & Health ved Cambridge og professor i folkehelse ved Imperial College London.

Dette er en observasjonsstudie, og derfor kan den ikke sikkert fastslå årsak, noe som betyr at ingen slutninger kan gjøres med hensyn til koronaviruspandemien, skriver forskerne.

«Det kreves ytterligere forskning for å vurdere implikasjonene av den nåværende studien i sammenheng med den nåværende koronavirus sykdommen ved hjelp av data fra langvarige kohorter.»

Forskergruppen fra NNEdPro Global Centre for Nutrition & Health ved Cambridge og Imperial College London

Shane McAuliffe, Science Communications Lead for NNEdPro Nutrition & COVID-19 Taskforce, sa:

«Selv om det viser begrensningene i disse dataene, legger det ytterligere bevis til en økende interesse og bevis for rollen til vitamin D i respiratorisk helse.

«Gitt vår kunnskap om omfanget av vitamin D-mangel i befolkningen, balansert med lave kostnader og lav risiko for uønskede hendelser, virker det fornuftig å gi tilskudd av dette viktige vitaminet, spesielt de som mest sannsynlig vil være mangelfulle.»

Shane McAuliffe, Science Communications Lead for NNEdPro Nutrition & COVID-19 Taskforce

Professor Sumantra Ray, administrerende direktør for NNEdPro Global Centre for Nutrition & Health i Cambridge og professor i folkehelse ved Imperial College London, la til: ‘

«Nasjonalt representative data fortsetter å minne oss om at mikronæringsstoffer mangler ikke bare tilhører fortiden, selv i høyinntektsnasjiner som Storbritannia, og denne trenden gjenspeiles av sammenlignbare globale datakilder, fra land med mindre ressurser til de med avanserte helsesystemer.»

Professor Sumantra Ray, administrerende direktør for NNEdPro Global Centre for Nutrition & Health ved Cambridge og professor i folkehelse ved Imperial College London.

Ofte oversett

«Til tross for dette blir mangler av mikronæringsstoffer ofte oversett som en viktig bidragsyter til byrden av underernæring og dårlig helse, og gir en ekstra utfordring under COVID-19-pandemien.»

Professor Sumantra Ray, administrerende direktør for NNEdPro Global Centre for Nutrition & Health ved Cambridge og professor i folkehelse ved Imperial College London.

Forskerne konkluderer med at det er sterke bevis for at inntak av vitamin A og E fra kostholdet og kosttilskudd, og vitamin D fra kosttilskudd, er knyttet til lavere selvrapportert forekomst av luftveisplager i et nasjonalt representativt utvalg av voksne i Storbritannia.

Nylig antydet også studie av Oregon State University og støttet av U.S. Department of Agriculture vitamin E som viktig for utvikling av nervesystemet.

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.