fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Husholdningskjemikalier kan påvirke tarmmikrobiomet og helsa.

Forskere har for første gang funnet en sammenheng mellom nivåene av bakterier og sopp i mage-tarmkanalen til barn – og mengden vanlige kjemikalier som finnes i hjemmet deres.

Studien publisert i Environmental Science and Technology Letters kan føre til bedre forståelse av hvordan disse organiske forbindelsene kan påvirke menneskers helse.

Tarmmikrobiomet, populasjonen av mikrober som lever i tarmkanalen vår, har opplevd kraftig økende interesse fra forskere de siste årene. Mikrobene i tarmen vår, som inkluderer et stort utvalg av bakterier og sopp, antas å påvirke mange prosesser, fra næringsopptak til immunitet, og et usunt mikrobiom har vært knyttet til en lang rekke sykdommer som spenner fra fedme til astma og demens.

I studien målte forskerne nivåer av vanlige semi-organiske forbindelser i blod og urin hos 69 småbarn og førskolebarn og studerte deretter barnas tarmmikrobiomer ved hjelp av avføringsprøver. De halvflyktige organiske forbindelsene de målte inkluderer ftalater som brukes i vaskemidler, plastklær som regnfrakker, dusjforheng og kosmetikk, som såpe, sjampo og hårspray, samt per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), som brukes i flekk- og vannavstøtende stoffer, belegg for tepper og møbler, matlagingsprodukter, polering, maling og rengjøringsprodukter.

Folk utsettes daglig for slike kjemikalier i luften og støv i hjemmene sine, og små barn kan få dem i seg ved å krype på tepper eller å putte gjenstander i munnen.

Da forskerne så på nivåene av sopp og bakterier i tarmen, fant de at barn som hadde høyere nivåer av kjemikaliene i blodet, hadde forskjeller i tarmmikrobiomet.

Barn med høyere nivåer av PFAS i blodet hadde for eksempel en reduksjon i mengden og mangfoldet av bakterier (større mangfold er knyttet til bedre helse). Økte nivåer av ftalater var assosiert med endringer i sopp-populasjoner.

«Korrelasjonen mellom kjemikaliene og de mindre vanlige bakterieorganismene var spesielt tydelig og kan potensielt være svært bekymringsfullt.»

Courtney Gardner, assisterende professor ved Washington State University Department of Civil and Environmental Engineering

og videre forklarer hun;

«…reduserte nivåer av mikrobene kan ha betydelige helseeffekter,» .

Courtney Gardner, assisterende professor ved Washington State University Department of Civil and Environmental Engineering

Rensebakterier.

Forskerne fant overraskende også at barna som hadde høye nivåer av kjemiske stoffer i blodet, også hadde flere typer bakterier i tarmen som rydder opp i giftige kjemikalier. For eksempel dehalogenerende bakterier kan bryte ned en rekke kjemikalier fra miljøet. Disse bakteriene finnes vanligvis ikke i tarmen.

«Å finne økte nivåer av denne typen bakterier i tarmen betyr at potensielt tarmmikrobiomet prøver å korrigere seg selv,».

Courtney Gardner, assisterende professor ved Washington State University Department of Civil and Environmental Engineering

Gardner håper å bruke kunnskapen fra studien til å utvikle et diagnostisk verktøy for mennesker og kanskje fremtidige probiotiske inngrep for å forbedre helsa.

«Selv om disse dataene ikke viser en årsakssammenheng, gir de en indikasjon på hvilke typer organismer som kan bli påvirket av eksponering for disse stoffene og gir potensial for fremtidig forskning,»

Courtney Gardner, assisterende professor ved Washington State University Department of Civil and Environmental Engineering

Gardner avslutter;

«Å få en mer helhetlig forståelse av samspillet mellom menneskeskapte kjemikalier, tarmmikrobiomet og menneskers helse er et kritisk skritt for å fremme folkehelsen.»

Courtney Gardner, assisterende professor ved Washington State University Department of Civil and Environmental Engineering

Arbeidet ble finansiert av US Environmental Protection Agency og National Institute of Environmental Health Sciences.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.