fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvorfor tarmen og betennelser kan være en nøkkel ved kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)

Ny forskning viser et ubalansert tarm-mikrobiom og kroniske betennelser hos mennesker med tilstandene.

Anslagsvis 840.000 til 2.5 millioner amerikanere lider av kronisk utmattelsessyndrom, ifølge Health and Medicine Division. Men de legger til at mellom 84 og 91 prosent av de med sykdommen ennå ikke har blitt diagnostisert – noe som betyr at den faktiske byrden fortsatt er et mysterium.

Dr. Jose Montoya, Professor ved Stanford University, har vært en pioner i forståelsen av ME/CFS. Han sier at tidligere var det få leger som ønsket å berøre dette temaet. De fleste trodde det var innbilt eller på grunn av en mental helsetilstand.

“Da jeg var medisinstudent på 90-tallet, fikk vi beskjed om at CFS-pasienter ikke kunne kunne komme til klinikken vår, og et brev ble sendt ut til pasientene som ba dem om ikke å komme.”

Dr. Jose Montoya, Professor ved Stanford University.

I artikkelen i The Guardian kan vi lese at den slags tenkning har endret seg raskt.

Denne utviklingen akselererte etter publiseringen av rapporten «Kronisk utmattelsessyndrom: En ‘kompleks, systemisk’ sykdom» i 2015.
Den ble utgitt av det prestisjetunge Institute of Medicine of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Nå Health and Medicine Division). Denne rapporten ga kronisk utmattelsessyndrom mer troverdighet. Den skriver at ME/CFE er en alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom som ofte kan påvirke livene til pasientene i stor grad.»

Og selv om det er gjort relativt lite forskning på grunn av mangel på finansiering, har nylige studier vist fysiologiske tegn på sykdommen. Noen individer med sykdommen har for eksempel identifiserbare forskjeller i hjernen, som Stanford-forskere som Montoya har funnet ut.

I tillegg viste en studie publisert i Microbiome forskjeller i tarmmikrobiomet hos friske mennesker fra de med kronisk utmattelsessyndrom.

«Årsaken til at dette var av interesse var at mange mennesker som har denne sykdommen klager over gastrointestinale problemer. De lider ofte av tap av matlyst, diaré, forstoppelse og generelt ubehag i magen.»

Maureen R. Hanson, professor ved Institutt for molekylærbiologi og genetikk ved Cornell University

Lekk tarm og dysbiose.

“Noen av symptomene folk føler kan potensielt være forårsaket av det som ofte kalles lekk tarmsyndrom. Så vi ønsket å finne ut om det var noen abnormiteter i sammensetningen av tarmmikrober»

Maureen R. Hanson, professor ved Institutt for molekylærbiologi og genetikk ved Cornell University.

Svaret var ja, sier hun.

Det var forskjeller i mangfold av bakteriene og mengdene av en del spesielle bakterier, sa Hanson. Forskerene fant også lavere nivåer av antiinflammatoriske bakterier hos personer med kronisk utmattelsessyndrom – og høyere nivåer av inflammatoriske markører i blodet.

«Så alle disse forskjellene peker på en ekte biologisk forskjell mellom mennesker med denne sykdommen og friske mennesker,»

Maureen R. Hanson, professor ved Institutt for molekylærbiologi og genetikk ved Cornell University.

Ville kostholdsendring hjelpe?

Hvis i det minste en del av problemet ligger i tarmen, kan folk bekjempe kronisk utmattelsessyndrom ved å spise annerledes eller ta noen form for kosttilskudd, lurte forskerne på?

«Dette lavere nivået av mangfold har også blitt sett ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, og kanskje studier på disse sykdommene så vel som denne kan gi litt informasjon.»

Maureen R. Hanson, professor ved Institutt for molekylærbiologi og genetikk ved Cornell University.

Betennelser.

Det er også de senere årene gjort store fremskritt med å avklare hvilken rolle betennelse har for denne og andre sammensatte tilstander.

«Mange leger og forskere trodde tidligere pasienter med ME/CFS ikke viste tegn på aktiv betennelse»

Dr. Jose Montoya, Professor ved Stanford University.

Han sier videre at de ble overrasket over hva de fant;

«Men da vi begynte å utføre mer grundige tester, var resultatene svimlende. Et bilde av pasienter med kraftig betente kropper dukket opp for øynene våre og validerte det de har fortalt oss i flere tiår.»

Dr. Jose Montoya, Professor ved Stanford University.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Den store gruppen av internasjonale eksperter, som også inkluderer forskere fra National Institutes of Health, Stanford University, Harvard Medical School, Columbia University Medical Center og University College London, peker på betennelsesrelaterte sykdommer som årsak til 50 prosent av alle dødsfall over hele verden.

Den omfattende perspektiv-artikkelen er publisert i Nature Medicine.

Several causes of low-grade systemic chronic inflammation (SCI) and their consequences have been identified. As shown on the left, the most common triggers of SCI (in counter-clockwise direction) include chronic infections, physical inactivity, (visceral) obesity, intestinal dysbiosis, diet, social isolation, psychological stress, disturbed sleep and disrupted circadian rhythm, and exposure to xenobiotics such as air pollutants, hazardous waste products, industrial chemicals and tobacco smoking. As shown on the right, the consequences of SCI (in clockwise direction) include metabolic syndrome, type 2 diabetes, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), cardiovascular disease, cancer, depression, autoimmune diseases, neurodegenerative diseases, sarcopenia, osteoporosis and immunosenescence. (Nature)

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.