Kings College professor; Hvorfor nesten alt vi har blitt fortalt om mat er galt.

Den anerkjente professoren mener ernæring fremover bør være medisinsk spesialitet nummer én.

Mer enn fire millioner mennesker bruker nå Covid Symptom Study-appen, designet av leger og forskere ved King’s College, London og helsevitenskapsselskapet Zoe. Zoe er samarbeidsprosjekt mellom Harvard Medical School, Stanford University, Kings College London og flere andre ledende forskningsinstitusjoner. De britiske myndighetene er også med på prosjektet. Deres fokus i akkurat dette del-prosjektet er data generert over nesten åtte måneder, fra brukere som regelmessig logger helsen og rapporterer symptomene. Denne appen og dette prosjektet har skapt nærmest et nasjonalt britisk covid-19-register.

Det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal har intervjuet lederen av prosjektet, Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College. Spector er tidligere kjent over hele verden for sin ernæringsforskning og flere populærvitenskapelige bøker. Spector er en svært synlig forsker og ivrer etter å dele nye funn. Covid Symptom Study-appen var den første som genererte data som viste at tap av luktesans var et svært prediktivt symptom på covid.

Selv om appen nå delvis er finansiert av myndighetene, er Spector tydelig frustrert over hastigheten som myndighetens retningslinjer har gjenspeilet forskningsresultatene som genereres av dataene.

Før pandemien var Tim Spector bedre kjent som en epidemiolog som fokuserte på tarmen og kosthold, som i hans bok The Diet Myth fra 2015. I Spoon-Fed, hans nye bok, viser han hvordan menneskers reaksjon på mat er svært personlig – og at ernæringsråd også bør være tilpasset hvert enkelt menneske.

“Ernæring bør være medisinsk spesialitet nummer én”.

Tim Spectors siste bok, Spoon-Fed, mener det er svært beklagelig at mange offentlige ernæringsretningslinjer ikke er basert på vitenskap og at de også viderefører mange gamle matmyter. Det faktum at fedme øker risikoen for alvorlig sykdom fra covid-19, gir ny kraft til å løse dette problemet i Storbritannia, sier Spector.

“Vi må gjøre tre ting: øke sukkeravgiften, som matvareselskapene med stor suksess har lobbet i mot; forbedre individuelle ernæringsråd og behandle fedme som en sykdom ”

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

Men det vil kreve et stort skifte i medisinsk opplæring, kompetanse og forskning.

«Hele grunnfokuset må faktisk endres. Det skal ikke være denne underfinansierte spesialiteten – ernæring skal være spesialitet nummer én, og alle de beste legene bør gjøre dette. For det er praktisk talt ingen medisinsk trente ernæringseksperter der ute.»

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

Spector fortsetter;

“Alle ernæringsprosjektene er enormt underfinansierte og er avhengige av matvareselskapene for å fortsette. Det er virkelig opprørende når du tenker på at fedme er det største problemet dette landet står overfor. Vi har mest junk food i hele Europa, vi er de mest overvektige, og vi er de dårligst utdannede om ernæring og fedme. Det må endres.”

Spoon-Fed: Hvorfor nesten alt vi har blitt fortalt om mat er galt.

Spector forklarer;

«Antagelsen om at vi alle er identiske maskiner og at vi alle reagerer på mat på den samme måten, er den mest utbredte og farlige myten om mat,».

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

“Vanlige mennesker kan variere ti ganger i blodsukkerresponsen til identiske matvarer. Vi reagerer alle forskjellig på den samme maten, og ideen om at vi alle kan følge de samme rådene og kalorigrensene, gir ikke lenger mening. På samme måte kunne vi ikke være komfortable med det samme bilsetet uten å justere det, bare fordi det var laget for en gjennomsnittlige personen. «

Spector mener det er oppsiktsvekkende paralleller med covid-19.

«Det rareste med dette viruset er at alle reagerer helt ulikt på det»

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

Og han fortsetter;

“Det er knapt noen eksempler innen medisin som dette. Dette gjelder ikke bare når det gjelder 20 til 30 ulike symptomer forårsaket av covid, men også varigheten, alvorlighetsgraden og denne variasjonen i immunrespons.»

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

Spector og teamet han har sett dette mønsteret gjennom mye ny kunnskap;

“Vi så dette i tvillingsforskningen vår og hos personer med identiske doser av viruset. Immunsystemet og tarmmikrobene er unike for oss alle. Denne unike karakteren har blitt ignorert i medisinen lenge fordi det er så vanskelig å håndtere tilpasninger til enkeltindivider. ”

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

University College London: selv enkle livsstilsendringer kan redusere risikoen for alvorlig COVID-19 infeksjon.

En rekke nye publiserte studier viser at kosthold, livsstil og ikke minst tarmmikrobiomet kan påvirke risikoen for alvorlighetsgraden ved en Covid-19 infeksjonen.

Å følge myndighetenes anbefalinger i koronasituasjonen er selvsagt det aller viktigste. Men det har nå blitt publisert en mengde ny kunnskap som viser at kosthold, livsstil og ikke minst tarmmikrobiomet potensielt kan påvirke risikoen for alvorlighetsgraden ved en Covid-19 infeksjonen. Les vår artikkel om dette her.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.