fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Plantevernmiddelet Glyfosat kan påvirke tarmmikrobiotaen, viser ny studie.

Mer enn halvparten av alle de viktigste bakterieartene i tarmmikrobiomet er potensielt følsomme for glyfosat, viser ny forskning

Glyfosat er fortsatt det mest brukte bredspektrede plantevernmiddelet, selv om EU nå vurderer å forby det. Men de senere årene har det vært økende fokus på de mulige negative helseeffektene av inntak av Glyfosat. Forskere fra universitetet i Turku i Finland har utviklet et nytt bioinformatikkverktøy for å forutsi om en mikrobe, f.eks. en menneskelig tarmbakterie, er følsom for glyfosat. Funnene deres styrker tidligere funn om at Glyfosat kan påvirke tarmmikrobiotaen i tarmen, som er svært viktig for immunforsvaret og helsa. Studien er publisert i Journal of Hazardous Materials.

Glyfosat er et plantevernmiddel som først ble introdusert i 1974. Bruken av dette ugressmidler som markedsføres som RoundUp har vokst raskt gjennom årene. I dag brukes det som plantevernmiddel brukt sammen med genetisk modifiserte glyfosatresistente avlinger. Altså spesielt genetiske tilpassede planter som tåler plantevernmiddelet. Det brukes også mye som et tørkemiddel, først og fremst for korn og belgfrukter og for å bekjempe ugress. I dag er det det mest brukte plantevernmidlet over hele verden, inkludert i Norge og EU.

Glyfosat er det mest brukte plantevern- og sprøytemiddelet i Norge, og du kan lese mer om bruken i Norge på hjemmesidene til Norsk institutt for bioøkonomi.

Det ble rapportert at urin-glyfosatnivået økte mer enn fem ganger fra midten av 1970-tallet til 2014, og at prosentandelen av befolkningen med påvisbare urin-glyfosatnivåer økte med nesten 600%, noe som representerer mer enn 70% av befolkningen totalt.

«Glyfosat retter seg mot et enzym kalt EPSPS i den såkalte shikimate mekanismen. Dette enzymet er avgjørende for å syntetisere tre essensielle aminosyrer. Basert på strukturen til EPSPS-enzymet, er vi i stand til å klassifisere 80-90% av mikrobielle arter som er sensitive eller resistente mot glyfosat»

Docent Pere Puigbò, forskere fra universitetet i Turku i Finland

54% av menneskelige tarmbakteriearter i risikosonen.

Basert på analysene ved hjelp av det nye bioinformatikkverktøyet, er 54% av menneskelige tarmbakteriearter potensielt følsomme for glyfosat.

«Denne banebrytende studien gir verktøy for videre studier for å bestemme den faktiske effekten av glyfosat på tarmmikrobiota hos mennesker og dyr og dermed på deres helse,»

Dr. Marjo Helander, universitetet i Turku i Finland
universitetet i Turku i Finland

Det har blitt antatt at glyfosat er trygt å bruke for mennesker fordi shikimate mekanismen bare finnes hos planter, sopp og bakterier. Imidlertid kan glyfosat ha en sterk innvirkning på bakteriearter i det humane mikrobiomet, og flere nylige studier har vist at forstyrrelser i tarmmikrobiomet er knyttet til en rekke sykdommer, immunforsvaret og generell helse.

Den utbredte bruken av glyfosat ha en sterk effekt på tarmmikrobiomet.

Derfor kan den utbredte bruken av glyfosat ha en sterk effekt på tarmmikrobiomet – så vel som på menneskers helse, mener forskerne.

I Europa brukes glyfosat ofte til å tørke korn-, bønne- og frøavlinger før høsting. Det brukes også til å utrydde ugress før såing i jordfrie avlingssystemer.

Et rikt og mangfoldig mikrobielt samfunn lever i jorda, på planter og i dyretarmene. Det er mulig at selv lave nivåer glyfosatrester indirekte kan påvirke skadedyr og patogenforekomster i disse samfunnene, som vil si et mer potensielt sykdomsfremkallende mikrobiom.

Forskere fra MIT mente allerede for flere år siden at RoundUp ødelegger tarmfloraen vår og kan bidra til autisme-bølge.

Vi har tidligere skrevet om forskerne ved det anerkjente universitet MIT som lenge har hevdet at RoundUp og Glyfosat kan være svært skadelig for mennesker. Dr. Stephanie Seneff som er seniorforsker ved MIT har lenge vært en sterk kritiker av bruken av Glyfosat, og har som resultat av det blitt svært hardt angrepet fra en rekke organisasjoner knyttet til industrien.

Hun har blant annet sagt at Glyfosat kan være en av hovedårsakene til en bølge av autismespekter tilstander. I tillegg har hun sagt at hvis trenden fortsetter – så vil halvparten av alle barn kunne ha en autismespektertilstand om bare noen få år. Det er klart man blir kontroversiell med en slik uttalelse.

Seneff sier;

«Glyfosat er et molekyl som dreper ved å forstyrre noen mekanismer i ugress og andre ikke-ønskede planter. Fordi våre menneskelige celler ikke har disse mekanismene, antar forskere feilaktig at glyfosateksponering er uskadelig for oss. Men tarmfloraen eller mikrobiotaen i tarmene våre (De gode bakteriene som blant annet hjelper oss med å fordøye maten) har den samme mekanismen som ugresset, og når glyfosat dreper disse gunstige bakteriene, så skades vårt immunsystem.«

Dr. Stephanie Seneff, seniorforsker ved MIT.

Selvfølgelig, når en forsker kommer med slike fordømmende påstander om et bestemt produkt, så vil selskapet reagere. Og Monsanto har reagert kraftig og gitt forskningen hennes et idiot-stempel.
Professor Dr. Monika Krüger ved University of Leipzig har tidligere uttalt;  

«Vi ser tydelig at glyfosat blir akkumulert i kroppen.»

Professor Dr. Monika Krüger ved University of Leipzig.

I sin studie i 2014 oppdaget Krueger også at;

«kronisk syke mennesker viste signifikant høyere glyfosatrester i urinen enn en sunn befolkning. Og glyfosat var betydelig høyere i urin hos mennesker som spiste konvensjonelle i motsetning til økologiske matvarer.»

Professor Dr. Monika Krüger ved University of Leipzig

Dr Seneff uttaler;

«Glyphosate kan forklare helseproblemer over hele verden, inkludert autisme,» 

Riktig kosthold og livsstil kan redusere risikoen for forhøyet betennelse ved Korona.

Forskergruppe mener riktig livsstil og kosthold reduserer risikoen for kroniske sykdommer – og også sykelighet og dødelighet på grunn av forhøyede betennelser som ved epidemier og pandemier som SARS-CoV2.

Nylig kunne vi lese om den verdenskjente professoren fra Kings College, Tim Spector, som sier at selv om det kan føles som om korona-situasjonen er ute av kontroll – er det fortsatt mange ting man kan gjøre for å beskytte helsen sin og menneskene rundt seg. Les om hans artikkel hvordan man kan holde tarmmikrobiomet sunt for å bekjempe COVID-19 her. Tim Spector er forøvrig også leder av prosjektet Zoe COVID Symptom Study. Med over 4 000 000 deltakere er det det største pågående offentlige vitenskapsprosjektet av sitt slag i verden. Andre partnere er Harvard Medichal School, Massachusetts General Hospital og Stanford University. Spector skriver det er viktig å følge de generelle anbefalte tiltakene – men at det også er mye man kan påvirke selv.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

WHO sier at det er en myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.