Riktig kosthold og livsstil kan redusere risikoen for forhøyet betennelse ved Korona.

Forskergruppe mener riktig livsstil og ernæring reduserer risikoen for kroniske sykdommer – og også sykelighet og dødelighet på grunn av forhøyede betennelser som ved epidemier og pandemier som SARS-CoV2.

Nylig kunne vi lese om den verdenskjente professoren fra Kings College, Tim Spector, som sier at selv om det kan føles som om korona-situasjonen er ute av kontroll – er det fortsatt mange ting man kan gjøre for å beskytte helsen sin og menneskene rundt seg. Les om hans artikkel hvordan man kan holde tarmmikrobiomet sunt for å bekjempe COVID-19 her. Tim Spector er forøvrig også leder av prosjektet Zoe COVID Symptom Study. Med over 4 000 000 deltakere er det det største pågående offentlige vitenskapsprosjektet av sitt slag i verden. Andre partnere er Harvard Medichal School, Massachusetts General Hospital og Stanford University. Spector skriver det er viktig å følge de generelle anbefalte tiltakene – men at det også er mye man kan påvirke selv.

Et annet forskerteam publiserte nylig en gjennomgang i det medisinske tidsskriftet Karger hvor de går gjennom hvordan livsstilsfaktorer påvirker immunforsvaret og risikoen for COVID-19. Noe også mange andre forskere har vist. De skriver at takket være fremskritt innen medisinen og folkehelse de siste tiårene, har forventet levealder for menneskene forlenget seg dramatisk de siste 100 årene, men denne økningen i forventet levealder er også assosiert med en økning av en del sykdommer. Livsstilsendringer de senere årene har bidratt til utvikling av kroniske sykdommer som blant andre diabetes type 2, fedme og kronisk leversykdom. Viktige risikofaktorer for disse sykdommene inkluderer vestlig kosthold, som mat med høyt kaloriinnhold, sukker, trans-fett, salt og tilsetningsstoffer, og redusert mengde karbohydrater, fiber, vitaminer og mineraler.

Pandemi av livsstilsrelaterte sykdommer

Forskerne skriver videre at med mer enn en tredjedel av voksne over hele verden som er overvektige, opplever vi en pandemi av livsstilsrelaterte sykdommer. Det er bevist at det er en type kronisk betennelse hos overvektige mennesker. Denne kroniske betennelsen er en hovedårsak til utvikling et bredt spekter av metabolske tilstander. Tidligere studier har vist et årsak-virkningsforhold mellom vestlig kosthold og sammensetningen av den menneskelige tarmmikrobiotaeen, som også professor Tim Spector beskriver. De skriver at dette kostholdet kan forårsake kvantitative og kvalitative endringer i tarmmikrobiota-populasjonen og deres metabolitter, kalt dysbiose.

Siden aktiviteten til immuncellene i dette området konstant påvirkes av disse mikroorganismene, kan eventuelle endringer i molekylene og metabolittene påvirke immunresponsene. I tillegg kan også det vestlige kostholdet forårsake forstyrrelse og følgelig ødelegge integriteten til slimhinneoverflatene i mage-tarmkanalen. Brudd på integriteten til slimhinneoverflater i tarmen sammen med dysbiose kan føre til inntrengning av mikrobielle destruktive produkter og dermed induksjon av betennelse.

Nyere forskning på rotter har vist at vestlig livsstil utløser systemiske inflammatoriske responser (betennelse i hele kroppen) og induserer langvarige immunforandringer, noe som fører til sterkere responser ved andre eksponeringer.

Dermed kan et skadelig kosthold oppdages av immunsystemet som en trussel, altså som et patogen (sykdomsfremkallende mikrobe).

Kosthold og livsstil bør være umiddelbare mål for offentlig helsearbeid.

Forskerne mener at forbedring av en sunn livsstil ved å fremme effektive forebyggende tiltak samt andre terapeutiske tiltak for å forhindre fremveksten av kroniske sykdommer og sårbarhet for pandemier som COVID-19, som er kjernen i systemisk og destruktiv betennelse, bør være umiddelbare mål for offentlig helsearbeid.

Forskerne skriver at denne studien og mange andre studier viser at det er viktig å revurdere livsstilen og kostholdet vårt. Hvis vi bryr oss om helsen vår og for familien vår, må vi seriøst unngå å spise mat med høyt kaloriinnhold, høy-salt, hurtigmat og ferdigmat. Samt at vi må øke levetiden og livskvaliteten for oss selv og våre familier ved å erstatte med sunn mat.

De viser til flere store kliniske studier, som for eksempel viser forebygging av hjerte- og karsykdom med middelhavsdiett (PREDIMED), indisk mat og middelhavsdiett-studier og Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcome Study (CANTOS) som har gitt gode resultater, som sammen antyder mulig reduksjon og behandling av livsstilsrelaterte kroniske inflammatoriske sykdommer.

Forskerne skriver at ifølge forskning på COVID-19-pasienter og dyreforsøk, spilte destruktiv betennelse en viktig rolle i utviklingen av den alvorligste formen av sykdommen som en årsak til virusrelatert dødelighet. Ikke bare COVID-19, men også mange andre tilstander som kreft og autoimmune sykdommer samt ukontrollerte immunresponser – er de viktigste bidragsyterne til skadelige alvorlige immunresponser mot smittsomme stoffer.

Derfor, mener forskerne, beskytter riktig livsstil og ernæring til å opprettholde homeostasen (balansen) av immunresponser ikke bare menneskekroppen mot risikoen for mange av våre fremtidige kroniske sykdommer, men reduserer også risikoen for sykelighet og dødelighet på grunn av forhøyede betennelser som ved epidemier og pandemier som SARS-CoV2.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.