fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

University College London: selv enkle livsstilsendringer kan redusere risikoen for alvorlig COVID-19 infeksjon.

En rekke nye publiserte studier viser at kosthold, livsstil og ikke minst tarmmikrobiomet kan påvirke risikoen for alvorlighetsgraden ved en Covid-19 infeksjonen

Å følge myndighetenes anbefalinger i koronasituasjonen er selvsagt det aller viktigste. Men det har nå blitt publisert en mengde ny kunnskap som viser at kosthold, livsstil og ikke minst tarmmikrobiomet potensielt kan påvirke risikoen for alvorlighetsgraden ved en Covid-19 infeksjonen.

University College London har gjennomført den første store befolkningsundersøkelsen om livsstilsrisikofaktorer for COVID-19. Det var 387.109 menn og kvinner bosatt i England som deltok i studien. Fysisk aktivitet, røyking og alkoholinntak ble vurdert. C-reaktive proteinnivåer (CRP) var i følge forskerne assosiert med forhøyet risiko for COVID-19. Forskerne konkluderer med at deres funn antyder at en usunn livsstil, synonymt med forhøyet risiko for ikke-smittsom sykdom, også er en risikofaktor for innleggelse på COVID-19, noe som delvis kan forklares med lavgradig betennelse. Forskerne mener at selv enkle livsstilsendringer kan redusere risikoen for alvorlig infeksjon.

Kosthold, immunforsvaret og betennelser.

Tre amerikanske ledende ernæringsforskere mener at riktig kosthold og ernæring kan være gunstig ved å forbedre immunresponsene og inflammatoriske prosesser. De tre forskerne er Grayson Jaggers, Ph.D., Professor, University of Southern California, Bruce A. Watkins, Ph.D., Professor Emeritus of Nutrition, Purdue University, and University of California, Raymond L. Rodriguez, Ph.D., Professor Emeritus, University of California

De skriver;

«når en person befinner seg dypt inne i en COVID-19-infeksjonen, kan fordelene med ernæringsbaserte inngrep bidra lite for å redusere eller reversere sykdomsforløpet. Men samtidig så kan riktig kosthold og ernæringstilskudd hjelpe ved å forbedre immunresponsene og inflammatoriske prosesser.»

Grayson Jaggers, Ph.D., Professor, University of Southern California, Bruce A. Watkins, Ph.D., Professor Emeritus of Nutrition, Purdue University, and University of California, Raymond L. Rodriguez, Ph.D., Professor Emeritus, University of California.

Videre skriver de at det er godt dokumentert at ernæring, mat, urter, næringsstoffer og kosttilskudd, inkludert ulike kombinasjoner og sammensetninger, støtter metabolisme og fysiologi som kreves for god helse. Ulike næringsstoffer og urtemedisiner støtter immunforsvaret og kontrollerer betennelse. Et balansert kosthold, med de utallige næringsstoffene som er avgjørende for helsen, støtter en normal B- og T-cellefunksjon for optimal sykdomsreduserende immunitet.

Forskerne mener det er viktig at det medisinske miljøet og annet helsepersonell forstår rollen til ernæring for helsa og redusere sykdomsrisiko. Mange eldre mennesker lider av dårlig ernæring på grunn av marginale inntak av kritiske vitaminer, mineraler og essensielle aminosyrer som er nødvendige for et robust immunsystem. Denne situasjonen forverres ytterligere av redusert opptak i tarmen av mikronæringsstoffer og makronæringsstoffer.

Teamet mener COVID-19-pandemien gir ernæringsforskere og andre nye muligheter til å informere publikum, spesielt de i høyrisikogrupper, om de potensielle livreddende fordelene med god ernæring og sunne matvaner.

Med kunnskap om næringsstoffer, mat og urter som støtter immunforsvaret, kan helsepersonell fremme denne spennende utviklingen innen ernæringsforskning som faktisk kan ta ernæringsintervensjoner til neste nivå og inn på intensivavdelingen, mener de.

Første gang i historien.

Den nåværende COVID-19-pandemien har vært en «game changer» for ernæringsvitenskap. For første gang i historien om moderne ernæring er søkelyset rettet mot koblingen mellom næringsstoff-overforbruk og en smittsom sykdom.

Forskerteamet mener;

«I dag må vi undersøke skjæringspunktet mellom ernæring og helse som et komplekst system.»

Grayson Jaggers, Ph.D., Professor, University of Southern California, Bruce A. Watkins, Ph.D., Professor Emeritus of Nutrition, Purdue University, and University of California, Raymond L. Rodriguez, Ph.D., Professor Emeritus, University of California

I dette komplekse systemet ligger tusenvis av sammenkoblede og gjensidig avhengige komponenter som påvirker helse eller sykdom, avhengig av kvaliteten og mengden av næringsstoffer. De mener det ikke tilstrekkelig å stoppe sykdomsprosessen med dagens ernæringsintervensjoner. Mer kombinatoriske, beregnings- og vitenskapelige tilnærminger er påkrevd.

Forskerne avslutter med sitt hovedbudskap;

Det nye innen ernæringsvitenskap er at nye gjennombrudd innen datavitenskap, cellesignalisering og nutrimetabolomics vil gjøre det mulig å posisjonere seg for neste pandemi. Ved å inkorporere disse tverrfaglige verktøyene og tilnærmingene – kan ernæringsforskning bevege seg nærmere frontlinjene i kampen mot virusinfeksjoner som COVID-19, eller enda verre.

Sunn mat bør være topprioritet.

En stor forskerinsats ved Ohio State University har også i nye studier vist at et sunt kosthold kan redusere risikoen for komplikasjoner ved Covid-19.

Forskerne skriver i sin rapport at mens alle grupper i samfunnet er berørt av COVID-19-pandemien, har eldre, minoriteter og de med underliggende tilstander størst risiko. Det store forbruket av mettet fett, sukker og raffinerte karbohydrater (kalt et typisk vestlig kosthold), bidrar til forekomsten av fedme og type 2-diabetes, og kan plassere disse populasjonene i økt risiko for alvorlig COVID -19 og dødelighet. Ohio State-forskerne skriver at det typisk vestlige kostholdet aktiverer det medfødte immunforsvaret og svekker adaptiv immunitet, noe som fører til kronisk betennelse og svekket forsvar mot virus. Videre hevder de at perifer betennelse forårsaket av COVID-19 kan få langsiktige konsekvenser i etterkant av infeksjonen, noe som fører til kroniske medisinske tilstander som demens og nevrodegenerativ sykdom, sannsynligvis gjennom nevroinflammatoriske mekanismer som kan bli forsterket av et usunt kosthold.

Nå, mer enn noensinne, skriver de, bør bredere tilgang til sunn mat være en topprioritet, og man bør være oppmerksomme på sunne spisevaner for å redusere risikoen for og langsiktige komplikasjoner fra COVID-19.

Forskerteamet konkluderer:

I sum er det viktig å vurdere effekten av livsstil, som for eksempel inntak av usunt kosthold, på risikoen for COVID-19. Videre kan det store antallet mennesker som har hatt COVID-19 føre til en økning i kroniske medisinske tilstander som kan forverres ytterligere av usunt kosthold.

Derfor er det vår anbefaling at enkeltpersoner avstår fra å spise mat med mye mettet fett og sukker og i stedet bruker store mengder fiber, umettet fett og antioksidanter for å støtte immunforsvaret.

Ohio State University

Verdenskjent forsker: hvordan man kan holde tarmmikrobiomet sunt for å bekjempe COVID-19.

Nylig kunne vi lese om den verdenskjente professoren fra Kings College, Tim Spector, som sier at selv om det kan føles som om korona-situasjonen er ute av kontroll – er det fortsatt mange ting man kan gjøre for å beskytte helsen sin og menneskene rundt seg. Les om hans artikkel hvordan man kan holde tarmmikrobiomet sunt for å bekjempe COVID-19 her. Tim Spector er forøvrig også leder av prosjektet Zoe COVID Symptom Study. Med over 4 000 000 deltakere er det det største pågående offentlige vitenskapsprosjektet av sitt slag i verden. Andre partnere er Harvard Medichal School, Massachusetts General Hospital og Stanford University.

Spector skriver at først og fremst må du følge de nasjonale rådene for å forhindre COVID-19.

I tillegg til å beskytte deg mot viruset, så kan du også bygge opp forsvaret ditt fra innsiden ved å styrke immunforsvaret. Mange mennesker, spesielt de unge, utvikler bare veldig mild sykdom. Immunsystemet er komplekst og svært responsivt mot verden rundt oss, så det er ikke overraskende at mange faktorer påvirker denne funksjon. Det som er viktig å vite er at de fleste av disse faktorene ikke er hardkodede i genene våre, men er påvirket av livsstil og verden rundt oss.

Det som er viktig å vite er at de fleste av disse faktorene ikke er hardkodede i genene våre, men er påvirket av livsstil og verden rundt oss.

Tim Spector er professor i Genetic Epidemiology, King’s College London

En ting du kan kontrollere umiddelbart er helsen til de milliardene av mikrobene som lever i tarmen, samlet kjent som mikrobiomet. Spector skriver at ny forskning har vist at tarmmikrobiomet spiller en viktig rolle i kroppens immunrespons på infeksjoner og for den generelle helsen. I tillegg til å respondere på smittsomme patogener som koronavirus, bidrar et sunt tarmmikrobiom også til å forhindre potensielt farlige immunoverreaksjoner som skader lungene og andre vitale organer. 

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

WHO sier at det er en myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.