fbpx

Å spise mat som fremmer betennelse, kan doble risiko for hjertesvikt.

Personer med hjertesvikt som spiser et kosthold som forårsaker betennelse, har dobbelt så høy sannsynlighet til å havne på sykehuset eller dø – enn de som spiser mat som reduserer betennelse, viser ny forskning.

«Hvis mennesker med hjertesvikt kan redusere mengden pro-inflammatorisk mat, kan det hjelpe dem med å overleve,»

JungHee Kang, Ph.D. student ved University of Kentucky i Lexington.

Kosthold har vist seg å spille en viktig rolle i å regulere betennelse, som igjen er forbundet med mange kroniske sykdommer, inkludert hjertesykdom. Kosthold med mye mat som rødt kjøtt, raffinerte korn og meieriprodukter med høyt fettinnhold har vist seg å øke betennelsen, mens for eksempel olivenolje, fiber og frukt og grønnsaker har vist seg å senke den.

Kang så på data fra en tidligere studie der de ba 213 hjertesviktpasienter om å føre dagbøker om hva de spiste i fire dager. Deretter kategoriserte de diettene ved hjelp av en indeks som scorer mat basert på om de øker eller reduserer betennelse. Etter å ha fulgt deltakerne i et år, fant de at diettene med høyere inflammatorisk score hadde mer enn dobbelt så høy sannsynlighet for å dø eller bli innlagt på sykehus sammenlignet med de som hadde diett med lavere inflammatorisk score.

Resultatene ble presentert på American Heart Associations (AHA) sitt vitenskapsforum nylig.

«Det er velkjent at kosthold spiller en kritisk viktig rolle i utviklingen av hjertesykdom og hjerneslag,»

Dr. Amit Khera, professor i medisin og direktør for forebyggende kardiologi ved University of Texas Southwestern Medical Center i Dallas.

Overasket over hvor viktig kosthold er.

«Dette er en påminnelse om at kosthold er viktig. Den eneste overraskelsen for meg var størrelsen på effekten.»

Dr. Amit Khera, professor i medisin og direktør for forebyggende kardiologi ved University of Texas Southwestern Medical Center i Dallas.

Khera sa at studien også var viktig fordi den så spesifikt på hjertesviktutfall, mens tidligere studier fokuserte mer på hjerteinfarkt og hjerneslag. Ifølge AHA-statistikk har anslagsvis 6,2 millioner amerikanske voksne hjertesvikt, som oppstår når hjertet ikke pumper nok blod og oksygen til å støtte de andre organene i kroppen.

Mange dietter som betraktes som hjerte-sunne har mye til felles, sa Khera, som også er forfatter av AHA og American College of Cardiology sine retningslinjer for å forhindre hjerte- og karsykdommer.

For eksempel inkluderer den såkalte middelhavsdietten, med et spisemønster som er vanlig i land som grenser til Middelhavet, olivenolje som en primær fettkilde, mye frukt, grønnsaker, fiber, bønner, nøtter og frø og lave mengder meieriprodukter, egg, fisk og fjærfe. DASH-dietten (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ble designet for å bidra til å senke blodtrykket. Den inneholder også mye grønnsaker, frukt og fiber og begrenser matvarer med mye mettet fett.

Retningslinjene anbefaler plantebaserte og middelhavslignende spisemønstre, mens de begrenser bearbeidet kjøtt, raffinerte karbohydrater, kolesterol, natrium og søte drikker.

Nylig kunne vi også lese ny forskning fra Harvard som viser at et grønt middelhavskosthold kan være enda bedre for helsen. Et grønt middelhavskosthold (‘Green Med’) som inneholder enda mer planter og veldig lite rødt kjøtt eller fugl – kan være enda bedre for betennelser, hjerte og kar og metabolsk helse.

«Utdannelse og oppmuntring til å følge et grønt middelhavskosthold sammen med økt fysisk aktivitet, har potensial til å være en viktig bidragsyter til folkehelsen, ettersom det kan forbedre balansen mellom kardiovaskulære risikofaktorer, og til slutt også faktisk forhindre kardiovaskulær sykdom og død.»

Forskerteamet fra Harvard University T H Chan School of Public Health, Leipzig University, Brigham and Women’s Hospital Channing Division of Network Medicine, Soroka University Medical Center og Helmholtz-Centre for Environmental Research.

Kings College professor; Hvorfor nesten alt vi har blitt fortalt om mat er galt.

Den anerkjente professoren mener ernæring fremover bør være medisinsk spesialitet nummer én.

Tim Spectors siste bok, Spoon-Fed, mener det er svært beklagelig at mange offentlige ernæringsretningslinjer ikke er basert på vitenskap og at de også viderefører mange gamle matmyter. Det faktum at fedme øker risikoen for alvorlig sykdom fra covid-19, gir ny kraft til å løse dette problemet i Storbritannia, sier Spector.

«Hele grunnfokuset må faktisk endres. Det skal ikke være denne underfinansierte spesialiteten – ernæring skal være spesialitet nummer én, og alle de beste legene bør gjøre dette. For det er praktisk talt ingen medisinsk trente ernæringseksperter der ute.»

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

Spector forklarer i boken Spoon-Fed: Hvorfor nesten alt vi har blitt fortalt om mat er galt.

«Antagelsen om at vi alle er identiske maskiner og at vi alle reagerer på mat på den samme måten, er den mest utbredte og farlige myten om mat,». 

Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi ved King’s College samt leder for det internasjonale vitenskapsprosjektet Zoe.

Les hele artikkelen om Spector her.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.