fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Forskere viser hvordan gunstige lungebakterier forsvarer mot lungebetennelse.

Ny innsikt om hvordan bakterier i lungene beskytter mot inntrengende patogener.

Studien ble nylig publisert i eLife-journal. Studien viser at en stamme med lungebakterier kalt Lactobacillus (som også er kjent fra tarmen) kan gi en barriere mot Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) kolonisering. S. pneumoniae kan forårsake alvorlig lungebetennelse, spesielt hos eldre. Sett i lys av økende antibiotikaresistens antyder disse funnene at probiotika (gunstige bakterier) kan være en behandlingsmetode for bakterielle lungeinfeksjoner.

I sunne organismer gir såkalte gunstige bakterier som lever inne i verten uten å skade den, en viktig barriere mot invaderende bakterielle patogener.

Slimhinneoverflater er viktige inngangsporter for mikrobielle patogener. I den tett koloniserte tarmen gir gunstige bakterier en viktig beskyttende rolle mot invaderende bakterielle patogener, delvis ved å utgjøre en konkurransedyktig barriere innenfor denne økologiske nisjen.

«Det er allerede kjent hvordan gunstige bakterier i tarmen bekjemper patogener,»

Soner Yildiz, postdoktor ved University of Geneva, Sveits

At gunstige mikrober i tarmen kan være viktig for både immunforsvaret og helsa generelt, er godt kjent.

«Men hvordan lungebakterier som Lactobacillus utfører denne rollen, er mindre klart.»

Soner Yildiz, postdoktor ved University of Geneva, Sveits

For å forstå dette studerte Yildiz og kollegaene rollen som lungemikrobiota har mot Pneumococcus-kolonisering hos mus. Teamet hadde tidligere rapportert at en betydelig mengde Lactobacillus-bakterier, som er kjent for å fungere som antimikrobielle stoffer og immunsystemmodulatorer, eksisterer i lungemikrobiota hos friske mus.

I denne nye studien identifiserte de disse gunstige bakteriene som Lactobacillus murinus (L. murinus), som viser at bakteriene er tett assosiert med musens lungevev. Teamet eksponerte deretter kulturer av L. murinus for S. pneumoniae. De fant at L. murinus hemmet veksten av patogenet gjennom frigjøring av melkesyre.

«Denne antibakterielle aktiviteten var ikke begrenset til S. pneumoniae, det påvirket også Staph. aureaus, patogenet som kan forårsake infeksjoner i blodet, bein og ledd, samt lungebetennelse.»

João Pereira Bonifacio Lopes, doktorgradsstudent ved Universitetet i Genève

Til slutt behandlet de musene med L. murinus etter en influensa A-infeksjon og fant at bakteriene ga en barriere mot pneumokokk-kolonisering.

«Dette antyder at gunstige mikrober kan brukes som probiotika i lungene for å motvirke lungekolonisering av patogene bakterier,»

Mirco Schmolke, gruppeleder ved Universitetet i Genève.

Han sier også at det er behov for ytterligere studier før dette kan brukes som en potensiell behandling hos mennesker.

«Hvis det en dag viser seg å være effektivt, kan tilnærmingen forbedre de kliniske resultatene for pasienter som er utsatt for luftveisinfeksjoner.»

Mirco Schmolke, gruppeleder ved Universitetet i Genève.

Sopp fra tarmen kan påvirke lungehelsen.

Mikrobiomet vårt kan svekke immunforsvaret vårt gjennom kryssreaksjoner for soppen Candida albicans, viser studie.

Immunsystemets reaksjon på Candida albicans i tarmen ser ut til å forsterke patogene (potensielt sykdomsfremkallende) immunprosesser i lungene. Som en konsekvens kan personer med svekket immunforsvar ha større risiko for helseproblemer.

Sammensetningen av mikrobiomet – de utallige mikrobene, bakteriene, soppene og virusene som koloniserer kroppsoverflaten, huden, tarmen eller lungene – gir et helt avgjørende bidrag til menneskers helse eller sykdom.

‘Med denne observasjonen kunne vi for første gang vise hvordan et enkelt medlem av mikrobiomet, Candida albicans, påvirker den spesifikke immunresponsen til en stor gruppe andre mikrober. Immun kryssreaktivitet er sannsynligvis en vanlig mekanisme hvor mikrobiomet manipulerer immunforsvaret – med både beskyttende og skadelige effekter»

Professer Dr. Oliver Cornely, leder for Center of Excellence for Invasive Fungal Diseases ved Cologne University Hospital

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.