fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie på mennsker viser hvordan tarmbakteriene påvirker immunforsvaret.

Forskerne viser for første gang at konsentrasjonen av forskjellige typer immunceller i blodet endrer seg i forhold til tilstedeværelsen av forskjellige bakteriestammer i tarmen.

Det er et forskerteam fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center som har gjort et viktig funn om forholdet mellom mikrobiota og immunforsvaret. Studien er publisert i Nature.

De siste årene har mikrobiotaen – fellesskapet av bakterier og andre mikroorganismer som lever på og i menneskekroppen – fanget oppmerksomheten til forskere og publikum, delvis fordi det har blitt lettere å studere på grunn av ny teknologi og kunnskap. Mikrobiomet er knyttet til mange aspekter ved menneskers helse.

Det tverrfaglige teamet fra Memorial Sloan Kettering har for første gang vist at tarmmikrobiotaen direkte former uttrykket til det menneskelige immunforsvaret. Spesielt demonstrerte deres forskning at konsentrasjonen av forskjellige typer immunceller i blodet endret seg i forhold til tilstedeværelsen av forskjellige bakteriestammer i tarmen.

«Det vitenskapelige samfunnet har allerede akseptert ideen om at tarmmikrobiotaen er viktig for helsen til det menneskelige immunforsvaret, men dataene har hittil i stor grad kommet fra dyreforsøk,»

systembiolog Joao Xavier, Sloan Kettering Institute og Jonas Schluter, assisterende professor ved NYU Langone Health.

Mikrobiota og kreft.

«Vi har en bemerkelsesverdig mulighet til å følge hvordan sammensetningen av mikrobiota endres hos mennesker som blir behandlet for blodkreft,»

systembiolog Joao Xavier, Sloan Kettering Institute og Jonas Schluter, assisterende professor ved NYU Langone Health.

For å beskytte de sårbare pasientene i løpet av behandlingsperioden så får pasientene antibiotika.

Men mange av disse antibiotikaene har den uønskede bivirkningen at de ødelegger sunn mikrobiota som lever i tarmen, slik at farlige stammer med mikrober kan ta over.

«De parallelle endringene av immunforsvaret og mikrobiotaen, gir oss en unik mulighet til å analysere sammenhengen mellom disse to systemene,»

Jonas Schluter, assisterende professor ved NYU Langone Health.

En årelang innsats for å finne svar.

I mer enn ti år har forskerne regelmessig samlet og analysert blod- og avføringsprøver fra pasienter. Det bakterielle DNA ble behandlet av personalet ved Lucille Castori Center for Microbes, Inflammation, and Cancer, som spilte en nøkkelrolle i å skape det enorme mikrobiota-datasettet.

«Studien vår viser at vi kan lære mye av avføring – biologiske prøver som bokstavelig talt vil skylles ned i toalettet. Resultatet av å samle dem er at vi har et unikt datasett med tusenvis av datapunkter som vi kan bruke til å forstå dynamikken i dette forholdet.»

systembiolog Joao Xavier, Sloan Kettering Institute

Denne bredere innsatsen har blitt ledet av Marcel van den Brink, leder for divisjonen Hematologic Malignancies, og et team av spesialister på smittsomme sykdommer, leger og andre forskere. «

«For et ganske stort antall pasienter samlet vi daglige prøver slik at vi virkelig kunne se hva som skjedde hver eneste dag – for endringene i mikrobiota er raske og dramatiske»

systembiolog Joao Xavier, Sloan Kettering Institute

Tidligere undersøkelser har sett på hvordan tarmmikrobiota påvirker pasientenes helse under behandlingen. En studie publisert i februar 2020 rapporterte at det å ha et større mangfold av arter i tarmmikrobiotaen er forbundet med en lavere risiko for død etter behandlingen. De fant også at å ha et lavere mangfold av mikrobiota før transplantasjon resulterte i en høyere forekomst av graft-versus-host sykdom, en potensielt dødelig komplikasjon der donorimmuncellene angriper sunt vev.

Nye ledetråder.

Dataene inneholder også detaljer om hvilke typer mikrober som lever hos pasientenes tarm på forskjellige tidspunkter. Dr. Schluter og Xavier brukte deretter maskinlæringsalgoritmer for å behandle dataene. Dataene fra helseregistrene inkluderte hvilke typer immunceller som var tilstede i blodet, informasjon om medisinene pasientene fikk, og bivirkningene pasientene opplevde.

«Denne forskningen kan til slutt føre til nye måter å gjøre behandlingen tryggere ved å regulere mikrobiotaen,»

Marcel van den Brink, leder for divisjonen Hematologic Malignancies

Det var en enorm oppgave å analysere så mye data.

Fordi eksperimenter med mennesker ofte er umulige, kan denne typen forskning være utfordrende sier Dr. Schluter.

Viser hvor viktige mikrobene er for immunforsvaret.

«Men fordi vi har så mange data samlet over en periode når immunforsvaret til pasientene samt mikrobiomet endrer seg dramatisk, kan vi begynne å se mønstre. Dette gir oss en god start på å forstå kraften som mikrobiotaen utøver på gjenoppbyggingen av immunforsvaret.»

Jonas Schluter, assisterende professor ved NYU Langone Health.

Systembiolog Joao Xavier, Sloan Kettering Institute sier videre;

«Hensikten med denne studien var ikke å si om visse typer mikrober er» gode «eller» dårlige «for immunforsvaret – for dette er et komplisert forhold. Undertypene til immunceller vi ønsker å styrke eller redusere varierer fra dag til dag, avhengig av hva annet som skjer i kroppen. Det som er viktig er at vi nå har en måte å studere dette komplekse økosystemet på. «

Systembiolog Joao Xavier, Sloan Kettering Institute.

Kosthold med mye sukker kan skade tarmen og øke risikoen for betennelser.

Forskere mener det kan bli flere bakterier som skader den viktige beskyttende slimhinnen i tarmen – ved høyere inntak av sukker.

Nylig skrev vi om Norske og svenske forskere som viser at slimet i tarmen er en viktig beskyttende barriere, og hvis barrieren er svekket kan det utløse betennelser i tykktarmen og kan få andre store konsekvenser for helsa. 

Nå har det kommet en ny viktig studie publisert i Science Translational Medicine som bekrefter dette – men som også peker på høyt inntak av sukker som en mulig årsaksfaktor.

På grunn av tarmsykdommers mye høyere forekomst i vestlige land, har forskerene sett på det vestlige kostholdet – høy fett, sukker og animalsk protein – som en mulig risikofaktor, sier Hasan Zaki, UT Southwestern professor i patologi. Mens det er funnet at fettrike dietter utløser tarmbetennelse, har sukkerets rolle hittil vært mer kontroversiell, sier han.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

«Vårt program fokuserer på livsstil, genetikk og miljø for å forstå hva som forårsaker sykdommen eller kroniske tilstander.»

Cleveland Clinic center for Functional Medicine (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

WHO sier også at det er en seiglivet myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den aller viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Den medisinfaglige organisasjonen IFM skriver at Funksjonellmedisin er en persontilpasset, pasientsentrert, vitenskapsbasert tilnærming som gir pasienter og behandlere mulighet til å samarbeide om å adressere de underliggende årsakene til sykdom samt fremme optimal helse. Det krever en detaljert forståelse av hver pasients genetiske, biokjemiske og livsstilsfaktorer og bruke dataene til å utvikle personlige planer som fører til forbedrede resultater.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.