fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: COVID-19 har fått mange til å fokusere mer på sin egen helse – men har lite helhetlig forståelse.

Selv om studien rapporterer økt fokus på helse – fant de at en betydelig andel har dårlig forståelse for forebyggende behandling.

En ny studie utgitt utgitt av det globale uavhengige forskningsfirmaet Edelman Intelligence, Inc. fant at 43 % av deltakerne i den amerikanske undersøkelsen mener at COVID-19 har fått dem til å fokusere på helsen sin mer enn noen gang før. 49 prosent sa at det har gjort dem mer bevisste på sin fysiske helse, og 44% rapporterte at det har gjort dem mer bevisste på deres mentale helse.

At flere nå fokuserer mer på preventiv helse er kanskje ikke så rart. For eksempel har University College London og Kings College London nylig publisert kunnskap som viser at selv enkle livsstilsendringer kan redusere risikoen for alvorlig COVID-19 infeksjon.

COVID-19 har faktisk fått mange til å ta større ansvar for helsen sin, og mange rapporterer at de spiser sunnere (24%), trener oftere (21%) og fokuserer mer på mental helse (21%). Men til tross for dette så har en av tre (36%) ikke god forståelse av forebyggende behandling, og nesten 1 av 10 sier at de aldri har hørt om det. Studien «Preventive Care in America» undersøker forbrukernes oppfatninger, bekymringer, utfordringer og adferd knyttet til forebyggende tiltak, helse generelt og effekten av COVID-19.

Andre viktige funn fra undersøkelsen inkluderer:

To av tre amerikanere rapporterer at de har en ganske god forståelse av hva forebyggende tiltak betyr (64%), hvor to av tre (69%) er enige om forebyggende behandling vil hjelpe dem med å redusere helsekostnadene på lang sikt. 67% er enige om at forebyggende tiltak er den viktigste formen for egenpleie. De tar seg også tid til å gjøre sine egne undersøkelser om helsa, med to tredjedeler (68%) som sier de mener det er verdt å ta ansvar selv i tillegg til å diskutere helsen med helsepersonell.

Mange mener de har god kunnskap – men har det i virkeligheten ikke.

Mens mange tror de har god forståelse for forebyggende tiltak, tenker de aller fleste amerikanere ikke på helse i en helhetlig forstand som inkluderer livsstilstiltak og mental helse.

De som ble opplært i sunne livsstilsvaner i ung alder av foreldrene, er i følge studien betydelig lykkeligere og sunnere i livet og er også mer kunnskapsrike om forebygging. Amerikanere som lærte sunne livsstilsvaner og livsstil av foreldrene sine, rapporterer at de har høyere sannsynlighet for å være fornøyde med livet (80% mot 57%) og mer optimistiske om deres fremtidige helse (75% mot 47%) sammenlignet med de som ikke blir opplært i sunne vaner. Det er også mer sannsynlig at de forstår hvilke tjenester og undersøkelser som inngår i forebyggende behandling (69% mot 48%). Imidlertid rapporterer bare 38% av amerikanerne at foreldrene lærte dem hvordan de skal leve en sunn livsstil.

“Selv om det har blitt gjort store fremskritt de siste årene for å øke bevisstheten om forebyggende behandling, forstår ikke så mange amerikanere de grunnleggende begrepene. Vi må ta dette konseptet til neste nivå som omfatter en mer helhetlig tilnærming som inkluderer ulik livsstilsadferd samt mental helse”

Steve Olin, Rally Health

Folk rapporterer at de setter pris på å gjøre sin egen forskning for å ta beslutninger om helsen deres, vil en viktig del av denne strategien være å styrke enkeltpersoner med intuitive, brukervennlige verktøy og ressurser som gir den mest nøyaktige og omfattende helseinformasjonen som er tilgjengelig .

Steve Olin, Rally Health

Preventive Care in America var en online undersøkelse utført av det globale uavhengige forskningsfirmaet Edelman Intelligence. Undersøkelsen intervjuet 4 002 amerikanske voksne, representativt for USA når det gjelder alder, kjønn, region, rase / etnisitet, inntekt og utdanning.

Livsstil- og miljøfaktorer i fokus.

Harvard Medical School mener kroniske lavgradige betennelser utløst av miljø- og livsstil er årsak til de aller fleste sykdomstilfellene i verden i dag.

Og I 2019 publiserte forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA en svært viktig artikkel i Nature: De mener det er en folkehelsekrise pga systemiske kroniske betennelser – men gir også håp og peker på en rekke livsstil- og miljøfaktorer man selv kan påvirke, som viktigste underliggende årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser, svekket immunsystem og mer. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, lekk tarm, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

ational Institute of Environmental Health Sciences

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.