fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie viser at god søvnkvalitet, trening og å spise mer grønt kan forutsi bedre mental og generell helse.

Blant annet fant forskergruppen at søvnkvalitet var den sterkeste prediktoren for mental helse og generell velvære.

Studien utført ved University of Otago og publisert i Frontiers in Psychology, undersøkte mer enn 1100 unge voksne fra New Zealand og USA om søvn, fysisk aktivitet, kosthold og mental helse.

Sunne livsstilstiltak er selvsagt svært viktige bidragsytere til både fysisk og mental helse. Å få søvn av høy kvalitet, fysisk aktivitet og spise riktig har ikke bare fordeler for fysisk helse, men har også fordeler for mental helse, for eksempel redusert risiko for depresjon. Sunn livsstil kan være spesielt viktig for unge voksnes psykiske helse og velvære, da de er i en fase med både utviklingsmessige og økologiske endringer, preget av økt ansvar, nye roller og endringer. Denne utviklingsperioden sammenfaller ofte med en overgang til jobb eller universitet, med skiftende rutiner, faglige krav og livssituasjoner.

Forbruk av et typisk vestlig kosthold, med høyt inntak av raffinerte korn, høyt sukkerinntak og bearbeidet og stekt mat, er assosiert med både økt stress og depressive symptomer blant både mannlige og kvinnelige studenter, dårligere psykiske helse og økt risiko for depresjon.

Søvn, fysisk aktivitet og et sunt kosthold mener forskerne bør betraktes som flere verktøy som sammen kan fremme mental helse og velvære, spesielt blant unge voksne der forekomsten av psykiske tilstander er høy og det er høyt nivå av mistrivsel.

Shay-Ruby Wickham sier også at forskergruppen fant at søvnkvalitet, mer enn søvnmengde, faktisk var den sterkeste prediktoren for mental helse og generell velvære.

«Dette er overraskende fordi søvnanbefalinger hovedsakelig fokuserer på kvantitet i stedet for kvalitet. Både for lite søvn – mindre enn åtte timer – og for mye søvn – mer enn 12 timer – var assosiert med flere depressive symptomer.»

Shay-Ruby Wickham, University of Otago.

Men søvnkvaliteten er faktisk en enda bedre prediktor enn søvnmengden når det gjelder å forutsi mental helse og velvære.

«Dette viser at søvnkvaliteten bør addresseres sammen med søvnmengden, som verktøy for å forbedre mental helse og velvære hos unge,»

Shay-Ruby Wickham, University of Otago.

I tillegg til høy søvnkvalitet, trening og høyere inntak av rå frukt og grønnsaker, i den rekkefølgen, var de tre modifiserbare faktorene som var korrelert med bedre mental helse og velvære. Depressive symptomer var lavest for de unge voksne som sov 9,7 timer per natt, og følelsen av velvære var høyest for de som sov 8 timer per natt. Følelsen av velvære var også høyest for de unge voksne som spiste 4,8 porsjoner rå grønt per dag; de som spiste mindre enn to porsjoner rapporterte lavere følelser av velvære.

«Søvn, fysisk aktivitet og et sunt kosthold kan betraktes som tre faktorer som kan bidra til å fremme optimal velvære blant unge voksne, en befolkning der forekomsten av psykiske tilstander og mistrivsel er høy. «

Shay-Ruby Wickham, University of Otago.

Professor Tamlin Conner, ved Psykologisk institutt ved University of Otago, sier at de fleste tidligere studier har undersøkt disse faktorene isolert fra hverandre.

«Vi viste at de alle er viktige for å forutsi hvilke unge voksne som får god versus dårlig helse»

Professor Tamlin Conner, ved Psykologisk institutt ved University of Otago

Kan åpne for nye tilnærminger;

«Vi manipulerte ikke søvnen, aktivitet eller kosthold for å teste endringene og påvirkning på mental helse og velvære. Annen forskning har gjort det og har funnet positive fordeler. Forskningen vår antyder at en helhetlig helseintervensjon som prioriterer søvn, trening, frukt- og grønnsakinntak sammen, kan være det neste logiske trinnet.»

Professor Tamlin Conner, ved Psykologisk institutt ved University of Otago.

Urbanisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer. Økologisk restaurering og gjenoppretting kan være løsningen.

Helsesystemer over hele verden sliter med å takle den voksende globale sykdomsbyrden. Og det er en økende bevissthet om miljøfaktorer sin medvirkende drivkraft for mange sykdommer, inkludert allergier, immuntilstander, autoimmune tilstander, smittsomme sykdommer og psykiske lidelser. Nylige eksempler på de synergistiske konsekvensene av klimaendringer og økologisk endring øker nå i den globale offentlige bevisstheten.

Det nødvendige paradigmeskiftet kan støttes av erkjennelsen av at økologisk nedbrytning driver mange av vår tids viktigste folkehelseproblemer, og vi kan ikke løse disse folkehelseproblemene uten å takle den økologiske nedbrytningen. For det er nå en kraftig økende forståelse for årsakssammenhengen mellom menneskers helse og den økologiske helsa, inkludert jorda og biologisk mangfold både over og under bakken. 

Miljøkrisen er ikke bare en krise for naturen og jorda vår – det er også en menneskelig helsekrise!

Sir David Attenborough

I en gjennomgang i det anerkjente medisinske tidsskriftet Nature kan vi lese at det å redde naturen og økosystemene også kan være det aller beste tiltaket for å snu den negative trenden med kraftig økning av kroniske betennelsessykdommer. Ved å redde naturen så kan vi også redde menneskene, mener det store internasjonale forskerteamet.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.