fbpx

Dyp søvn «tømmer søpla».

Forskere mener at dyp søvn kan ha en eldgammel, gjenopprettende kraft til å fjerne avfall fra hjernen, inkludert potensielt giftige proteiner som kan føre til nevrodegenerativ sykdom.

En ny studie fra Northwestern University og publisert i Science Advances bekrefter viktigheten av å få en god natts søvn. Ved å undersøke fruktfluers hjerneaktivitet og oppførsel, fant forskerne at dyp søvn har en eldgammel, gjenopprettende kraft til å fjerne avfall fra hjernen. Dette avfallet inkluderer potensielt giftige proteiner som kan føre til nevrodegenerativ sykdom.

Studien ble ledet av Dr. Ravi Allada, Edward C. Stuntz Distinguished Professor in Neuroscience og leder av Institutt for neurobiologi i Nordvestens Weinberg College of Arts and Sciences og assisterende direktør for Northwestern’s Center for Sleep and Circadian Biology:

«Avfallshåndtering kan generelt være viktig for å opprettholde hjernens helse eller for å forhindre nevrogenerativ sykdom,»

Dr. Ravi Allada, Edward C. Stuntz Distinguished Professor in Neuroscience og leder av Institutt for neurobiologi i Nordvestens Weinberg College of Arts and Sciences og assisterende direktør for Northwestern’s Center for Sleep and Circadian Biology.

Som å tømme søpla…

«Avfallsfjerning kan også oppstå når man er våken, men aktiviteten forbedres betydelig under dyp søvn.»

Dr. Ravi Allada, Edward C. Stuntz Distinguished Professor in Neuroscience og leder av Institutt for neurobiologi i Nordvestens Weinberg College of Arts and Sciences og assisterende direktør for Northwestern’s Center for Sleep and Circadian Biology.

Bart van Alphen, som arbeider ved Alladas laboratorium sier at selv om fruktfluer virker veldig forskjellige fra mennesker, er nevronene som styrer fluens søvn-våknsyklus påfallende lik vår egen. Av denne grunn har fruktfluer blitt en godt studert modellorganisme for søvn, døgnrytme og nevrodegenerative sykdommer. I den nåværende studien undersøkte Allada og teamet hans et dyp-søvnstadium i fruktfluer som ligner på dyp hos mennesker. Forskerne oppdaget at fruktfluer i løpet av dette stadiet gjentatte ganger hadde en pumpebevegelse med snuten.

«Denne pumpebevegelsen flytter væske til nyrene og vår undersøkelse viser at dette letter avfallshåndteringen og hjelper til å reparere skader.»

Bart van Alphen, postdoktor ved Alladas laboratorium

Når Alladas team svekket fluenes dype søvn, var fluene mindre i stand til å fjerne et injisert stoff som gjør at de er mer utsatt for traumatiske skader. Allada sa at denne studien bringer oss nærmere forståelsen av mysteriet om hvorfor alle organismer trenger søvn. Alle dyr – spesielt de i naturen – er utrolig sårbare når de sover. Men forskning viser i økende grad at fordelene med søvn – inkludert viktig fjerning av avfall – oppveier for denne økte sårbarheten.

«Vår oppdagelse av at dyp søvn har en viktig rolle i avfallshåndtering hos fruktflua, som indikerer at avfallshåndtering er en evolusjonsbevart kjernefunksjon av søvn,»

Professor Ravi Allada og hans team.

«Dette antyder at fjerning av avfall kan være en funksjon av søvn hos både fluer og mennesker.»

Professor Ravi Allada og hans team.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.