fbpx

Eksponering for flere unaturlige kjemikalier og færre naturlige mikrober utløser matallergier, mener Yale forskere.

I en ny studie kommer forskere med en ny forklaring på den dramatiske økningen av matallergier – kan legge grunnlaget for fremtidig behandling eller forebygging av matallergi.

I studien Food allergy as a biological food quality control system publisert i Cell kan vi lese at matallergier har økt, og øker fortsatt, dramatisk over hele den utviklede verden i mer enn 30 år. For eksempel har så mange som 8% av barna i USA nå potensielt dødelige immunresponser på mat som melk, nøtter, fisk og skalldyr. Men forskerne har slitt med å finne en forklaring.

Mat er både en kilde til essensielle næringsstoffer og samtidig en potensiell kilde til mulig dødelige giftstoffer og patogener. Derfor har menneskekroppen utviklet flere sensoriske mekanismer som overvåker kvaliteten på maten basert på tilstedeværelsen og mengden av gunstige og skadelige stoffer i maten.

En rådende teori har lenge vært at matallergier oppstår på grunn av fravær av naturlige patogene (potensielt sykdomsfremkallende) mikrober i det moderne miljøet. Dette igjen gjør den delen av immunforsvaret som er utviklet for å håndtere denne typen trusler, overfølsom overfor ulike matvarer. Fire Yale-immunbiologer mener at kroppen da utvikler en for streng kvaliteskontroll av maten, og er derfor en viktig del av forklaringen på økningen av matallergier.

Flere unaturlige kjemikalier – mindre naturlige mikrober.

Stoffer som er unaturlige i miljøet vårt, som bearbeidet mat eller miljøkjemikalier som for eksempel oppvaskmiddel, samt fravær av naturlig eksponering for mikrober – spiller en viktig rolle, mener forskerne.

Funnene kan legge grunnlaget for fremtidig behandling eller forebygging av matallergi, mener Yale-forskerne:

«For finne å kunne forebygge eller behandle matallergier må vi forstå den underliggende biologien»

Ruslan Medzhitov, professor I immunbiologi, Howard Hughes Medical Institute

Bilmekanikere må vite hvordan en bil fungerer

«Du kan ikke være en god bilmekaniker hvis du ikke vet hvordan en vanlig bil fungerer.»

Ruslan Medzhitov, professor I immunbiologi, Howard Hughes Medical Institute

Mennesker og dyr har en egen innebygget biologisk kvalitetskontroll av mat – som gjør at hvis noe lukter eller smaker vondt, så spiser vi det ikke. Det er sentineller i tarmen som gjør at hvis vi får i oss noe som ikke er bra for oss, så blir det oppdaget og fjernet. Både immunforsvaret og en parasympatisk del av nervesystemet mobiliserer for å nøytralisere trusselen. Og denne typen immunsystemresponser utløser allergier som matallergier.

Hygienehypotesen.

Det er denne forståelsen som ga opphav til den såkalte «hygienehypotesen» ved matallergier. Denne hypotesen beskrev at mangelen på naturlige trusler i miljøet, som for eksempel parasitter, gjorde at denne delen av immunsystemet ble oversensitiv og kan da respondere på generelt uskadelige proteiner som finnes i mat.

Dette bidro da til å forklare hvorfor mennesker som bor i mer landlige områder i verden, har mye mindre risiko for å utvikle matallergi enn de som bor i mer urbane områder. Men nå har matallergier også fortsatt å øke dramatisk, lenge etter eliminering av mange parasitter i den utviklede delen av verden, bemerket Medzhitov. Så Yale-teamet mener derfor at også andre miljøfaktorer påvirker.

«Faktorer som økt bruk av hygieneprodukter, overforbruk av antibiotika, endringer i kostholdet og økt forbruk av bearbeidet mat med redusert eksponering for naturlig dyrket mat og endret sammensetning av tarmmikrobiomet, kan også påvirke»

Ruslan Medzhitov, professor I immunbiologi, Howard Hughes Medical Institute

Konserveringsmidler og og miljøkjemikalier som oppvaskmiddel.

«Nylig introduserte kjemikalier som konserveringsmidler i mat og miljøkjemikalier som oppvaskmiddel er nye elementer for immunforsvaret å overvåke.»

Ruslan Medzhitov, professor I immunbiologi, Howard Hughes Medical Institute

Samlet sett utløser disse endringene i miljøet at immunforsvaret vil reagere på matproteiner slik det vil reagere på giftige eller skadelige stoffer, argumenterer teamet.

Matallergier er ikke annerledes enn mange andre sykdommer, som er forårsaket av unormale versjoner av normale biologiske responser, sier professor Medzhitov.

Å forstå den underliggende biologien av normale prosesser vil hjelpe forskerene med å identifisere potensielle underliggende årsaker. Og ikke bare ved matallergi, men også mange andre sykdommer, hevder forfatterne.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.