fbpx

Hvordan sosiale medier og dårlig søvnkvalitet påvirker unges psykiske helse.

Forskere mener funn fra nye studier understreker behov for nye folkehelseinitiativer for å fremme god søvnhygiene for ungdom.

De fleste har opplevd det – å bla gjennom telefonen rett før leggetid for å lese nyhetene, og så slite med å sove etterpå. Så når man har problemer med å sovne så forsetter man gjerne å lese på telefonen igjen og bli distrahert av sosiale medier.

Men hvordan påvirker sosiale medier og dårlig søvn vår mentale helse? Forskere ved Institutt for epidemiologi og biostatistikk ved Western Schulich School of Medicine & Dentistry jobber med å forstå sammenhengen mellom søvn, sosiale medier og mental helse blant ungdommer. De har publisert sitt arbeid i to nylig publiserte artikler.

Professor Kelly Anderson, Ph.D., så spesifikt på sosiale mediers rolle gjennom en systematisk gjennomgang av tidligere publiserte studier.

«Litteraturen viser hvor komplisert dette er,»

Professor Kelly Anderson, Ph.D, Western Schulich School of Medicine & Dentistry og Tier 2 Canada Research Chair i Public Mental Health Research

Professor Anderson sier videre;

«Disse faktorene er sannsynligvis gjensidige; de er sannsynligvis en del av en større prosess hvor de gir næring til hverandre. Hvis du ikke sover godt vil du sannsynligvis få økt bruk av sosiale medier, noe som kommer til å påvirke den mentale helsen, som igjen påvirker søvnen og så videre. »

Professor Kelly Anderson, Ph.D, Western Schulich School of Medicine & Dentistry og Tier 2 Canada Research Chair i Public Mental Health Research

Dette emnet har blitt spesielt viktig under pandemien, sa Rea Alonzo, en masterstudent og medvirkende forfatter av studien.

«Ungdom kan ty til økt bruk av sosiale medier gitt de nåværende sosiale begrensningene. Når ungdommer fortsetter med online undervisning er teknologien lettere tilgjengelig for dem, og skjermtiden kan dermed eskaleres.»

Rea Alonzo, Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

Gjennomgangen fant signifikante sammenhenger mellom overdreven bruk av sosiale medier og dårlige resultater i tester for mental helse. Den fant også sammenhenger mellom dårlig søvnkvalitet og negativ mental helse. Hyppig bruk av sosiale medier var en risikofaktor for både dårlig mental helse og dårlige søvnresultater.

«Koblingen mellom de tre er det som virkelig interesserte oss,»

Junayd Hussain, Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

Og sier videre;

«Basert på vår forskning virker det som om i det minste en del av de negative effektene som bruk av sosiale medier har på mental helse, kan virke gjennom søvnforstyrrelser.»

Junayd Hussain, Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

En annen nylig publisert studie fra den samme gruppen fant at ungdommer som har søvnvansker har større risiko for å utvikle symptomer på angst og depresjon, og at dette forholdet er sterkest blant jenter. Data fra Canadian National Longitudinal Survey of Children and Youth fant at jenter med vedvarende søvnvansker mellom 12 og 15 år opplevde høyere frekvenser av angst og depresjon.

«Når disse symptomene er til stede, kan de vare videre til voksen alder og påvirke forhold, livskvalitet og arbeidsliv negativt»

Dr. Saverio Stranges, leder for avdelingen for epidemiologi og biostatistikk, Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

Dr. Saverio Stranges understreker viktigheten av disse funnene;

«Denne studien viser den potensielle rollen som søvnvansker har for ungdoms psykiske helse. Våre funn understreker ytterligere behovet for folkehelseinitiativer for å fremme søvnhygiene for ungdom som står foran viktige utviklingsår.»

Dr. Saverio Stranges, leder for avdelingen for epidemiologi og biostatistikk, Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

En av måtene å fremme god søvnhygiene på er å begrense skjermtiden før sengetid, sa Stranges.

«Søvnproblemer i ungdomstiden er en viktig bekymring for folkehelsen. Opptil 25 prosent av 12 til 15 år gamle kanadiere rapporterer om søvnvansker mer enn en gang i uken. Fra et folkehelseperspektiv bidrar denne forskningen med ytterligere bevis for den viktige og potensielt langsiktige psykiske helsepåvirkningen av søvnproblemer i ungdomsårene. «

Dr. Saverio Stranges, leder for avdelingen for epidemiologi og biostatistikk, Western Schulich School of Medicine & Dentistry.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.