fbpx

Kobling mellom tarmmikrober, kostholdet og en rekke sykdommer avslørt i ny stor studie.

Kosthold rikt på sunne og plantebaserte matvarer fører til oppvekst av tarmmikrober som er knyttet til en lavere risiko for vanlige sykdommer, inkludert hjertesykdommer, har ny forskning fra Harvard og Kings College funnet.

En storskala internasjonal studie har vist at 15 tarmmikrober er assosiert med lavere risiko for vanlige helsetilstander som fedme og type 2 diabetes. Studien ble nylig publisert i Nature Medicine fra forskere ved King’s College London, Massachusetts General Hospital (MGH), Harvard T.H. Chan School of Public Health, University of Trento, Italy, og helse-oppstartselskapet ZOE (eiet og drevet av de nevnte universitetene).

Historiens mest omfattende kostholdstudie, PREDICT 1 (Personalized Responses to Dietary Composition Trial 1), analyserte detaljerte data om sammensetningen av deltakernes tarmmikrobiomer, kostholdet deres og kardiometabolske blodbiomarkører.

Analysene avdekket sterke bånd mellom en persons kosthold, mikrober i tarmen (mikrobiomet) og helsa deres.

Forskerene identifiserte mikrober som positivt eller negativt korrelerer «gunstig» og «ugunstig» med personens risiko for en rekke alvorlige tilstander som diabetes, hjertesykdom og fedme.

Overraskende nok fant forskerne at mikrobiomet har større tilknytning til disse markørene enn andre faktorer, som for eksempel gener.

Noen av de identifiserte mikrobene er så nyoppdagede at de ennå ikke har fått noe navn. Forskerne definerte et «sunt» kosthold som et som inneholdt en blanding av matvarer forbundet med lavere risiko for kronisk sykdom, et kosthold typisk rikt på plantemat. De fant at forsøkspersoner som spiste et slikt gunstig kosthold, som gjerne var rikt med plantemat, hadde større sannsynlighet for å ha høye nivåer av spesifikke ‘gode’ tarmmikrober som er forbundet med lav risiko for vanlige sykdommer.

Forskerne fant også mikrobiombaserte biomarkører for fedme, samt markører for hjerte- og karsykdom og nedsatt glukosetoleranse, som også er viktige risikofaktorer for COVID, skriver de.

«Disse funnene kan brukes til å lage persontilpassede dietter designet spesielt for å forbedre helsen din.»

Dr. Sarah Berry, King’s College London

Ny oppdagelse.

«Som ernæringsforsker er det spennende å finne nye mikrober som er knyttet til spesifikke matvarer og metabolsk helse. Gitt den svært personlige sammensetningen av hver enkelt persons mikrobiom , så antyder vår forskning at vi kanskje kan endre tarmmikrobiomet vårt for å optimalisere helsen ved å velge de beste matvarene for vår unike biologi.»

Dr. Sarah Berry, King’s College London

For eksempel viser funnene at det å ha et mikrobiom rikt på enkelte bakteriearter er forbundet med et gunstig blodsukkernivå etter måltider. Andre arter var knyttet til lavere nivåer av blodfett etter måltider samt betennelsesmarkører.

Professor Tim Spector, epidemiolog fra King’s College i London, som startet PREDICT-studiet og er vitenskapelig grunnlegger av ZOE, sa:

«Når du spiser, tilfører du ikke bare kroppen din næring, du gir også mat til milliarder av mikrober som lever inne tarmen din.»

Professor Tim Spector, epidemiolog fra King’s College I London.

Nicola Segata, PhD, professor ved Universitetet i Trento, Italia sa:

«Vi var overrasket over å se så store, tydelige grupper av det vi uformelt kaller «gunstige» og «ugunstige» ‘mikrober som kommer fra analysen vår. Det er også spennende å se at mikrobiologer vet så lite om mange av disse mikroberne at de ikke engang er navngitt ennå. Dette er nå et stort fokusområde for oss, som vi tror kan åpne for ny innsikt i fremtiden om hvordan vi kan bruke tarmmikrobiomet som et modifiserbart mål for å forbedre menneskelig metabolisme og helse. «

Nicola Segata, PhD, professor ved Universitetet i Trento, Italia

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.