fbpx

Når tarmbakterier fordøyer kostfiber så frigjøres stoffer som er viktig for immunforsvaret og helsa.

Kostfiber er en viktig komponent i maten og for helsa, men forskerne har tidligere forstått lite om hvordan vi fordøyer fiberen, ettersom mennesker mangler enzymer for å bryte ned de komplekse molekylene.

Arabinoxylaner kan ikke fordøyes av mennesker. Men mange tarmbakterier har enzymer som kan bryte ned de enkle komponentene i arabinoxylaner. Og dermed frigjøre stoffer som er viktige for helsa. Arabinoxylaner som man finner i kostfiber inneholder nemlig ferulinsyre, som kan være svært gunstig for immunforsvaret og helsa. Men siden ikke mennesker kan fordøye arabinoxylaner så vil ikke de gunstige ferulinsyrene være tilgjengelige.

Men noen arter tarmbakterier bryter ned arabinoxylaner på en slik måte at den ikke bare blir fordøyelig for mennesker, men frigjør også ferulinsyre, en viktig antioksidant med mange helsemessige fordeler, ifølge en ny studie publisert i Nature og ledet av forskere ved University of Illinois Urbana-Champaign.

Arabinoxylaner er komplekse karbohydrater som kalles polysakkarider. Ulike polysakkarider finnes i mange planter i større eller mindre grad og er ufordøyelig for menneskekroppen. Men de kan fermenteres av mange mikrober i fordøyelsessystemet.

«Spørsmålet er da hvilke fordeler arabinoxylaner har for oss, siden våre menneskelige genomer ikke koder for enzymene som kan nedbryte dem eller få tilgang til ferulinsyren som de inneholder?»

Isaac Cann, professor i mikrobiologi og medlem av Carl R. Woese Institute for Genomic Biology i Illinois

Kapasiteten til et mikrobielt samfunn til å kolonisere et økosystem er nært knyttet til næringstilgjengeligheten. Altså trenger bakteriene i praksis nok og riktig mat for å kolonisere ulike områder. Det menneskelige tarmmikrobiomet gjenspeiler dette grunnleggende konseptet, da bakteriene her er i stand til å produsere karbon og energi fra glykaner og komponenter fra maten i tarmen. Og disse komponentene i maten kan som nevnt ikke nedbrytes av mennesket selv.

Kortkjedede fettsyrer (SCFA), som er et resultat av fermentering av mikrobiomet, er allerede godt kjent for å bidra til mange gunstige helseeffekter. Disse viktige fettsyrene er et resultat av spesifikke bakteriers fermentering av ulike polysakkarider, som oligosakkarider. Denne nye rapporten viser også at ferulinsyre akkumuleres under metabolismen av komplekse arabinoxylaner. Og det er forskjellige Bacteroides bakterier som gjør denne jobben.

Bakteriene menneskets beste venn?

Forskerne mener at å utforske bruk av ulike kombinasjoner av disse gunstige bakteriene inntatt som probiotika (tilskudd av gunstige mikrober) sammen med komplekse arabinoxylaner som man finner i kostfiber (gjerne kalt prebiotika) bør gi helsemessige fordeler. Og dette samsvarer også med tidligere funn som viser at regelmessig inntak av ferulinsyre kan gi betydelig beskyttelse mot forskjellige oksidativt stressrelaterte sykdommer.

Forskerne mener videre at denne nye kunnskapen bør bidra til å etablere bruk av ferulinsyre som gunstig for helsa til mennesker. Arabinoxylaner har tidligere blitt funnet i ris, sorghum, mais, hirse, psyllium (fiberhusk), linfrø, pangola-gress, bambusskudd, ruggress og korn. Men det kreves som beskrevet en såkalt enzymatisk depolymerisering for å frigjøre de metaboliserbare komponentene.

Mikrober som Bacteroidetes og Firmicutes har utviklet seg til å bryte ned komplekse polysakkarider i den nedre delen av fordøyelseskanalen. Ved det første enzymatiske angrepet på polysakkaridene, som kommer ned gjennom tarmen som en del av maten, fungerer Bacteroidetes og Firmicutes som polysakkarid-nedbrytere. Og der gjør de næringsstoffene tilgjengelig for sine egne metabolske prosesser og til andre mikrober som selv mangler de nødvendige enzymene.

Denne prosessen fører til akkumulering av ferulinsyre, et stoff med immunmodulerende, antioksidant og antiinflammatoriske egenskaper.

«Ferulinsyre har vist seg å ha antioksidanter, immunmodulerende og betennelsesdempende aktiviteter, og mange rapporter har dokumentert dens beskyttende egenskaper ved en rekke helsetilstander, inkludert diabetes, allergisk betennelse, Alzheimers, kardiovaskulære tilstander, mikrobielle infeksjoner og kreft,»

Isaac Cann, professor i mikrobiologi og medlem av Carl R. Woese Institute for Genomic Biology i Illinois

For å grundigere forstå mekanismene studerte Canns gruppe og samarbeidspartnere ved University of Michigan og Mie University i Japan genomene og fordøyelsesaktiviteten til bakterier i tarmen. De fant at en gruppe bakterier har flere enzymer som bryter ned arabinoxylaner, hvorav noen ikke har blitt observert eller katalogisert før. Et enzym gruppen oppdaget er faktisk så aktivt at det kutter opp alle arabinoxylaner det kommer over, og frigjør store mengder antioksidanter, sa Cann.

«Disse bakteriene kan identifisere forskjellen mellom enkle og komplekse arabinoxylaner for sende ut et stort sett av enzymer som fungerer som en saks som kutter opp sukkerkoblingene i komplekse arabinoxylaner, og samtidig frigjøre ferulinsyren»

Isaac Cann, professor i mikrobiologi og medlem av Carl R. Woese Institute for Genomic Biology i Illinois

Ingen av bakteriene gruppen studerte forbrukte ferulinsyren selv – og dermed gjør de alt tilgjengelig for absorpsjon i tarmen. Å forstå denne mekanismen for hvordan bakterier i tykktarmen hjelper kroppen med å bryte ned kostfiber og få tilgang til ferulinsyre, kan bety mye for personlig ernæring. Med forbindelsens beskyttende aktivitet mot ulike sykdommer og rollen det har i modulering av betennelse og immunrespons, kan pasienter ha nytte av probiotisk inntak av ferulinsyrefrigjørende bakterier, i tillegg til å konsumere et kosthold rikt på arabinoxylanfiber, sa Cann.

«Dette er nok et eksempel på hvordan mikrobiomet påvirker menneskers helse og ernæring».

Isaac Cann, professor i mikrobiologi og medlem av Carl R. Woese Institute for Genomic Biology i Illinois

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.