inner-banner

Ny studie: Funksjonellmedisin kan ha en viktig rolle som tilleggsbehandling for å forbedre leddgikt-pasienters fysiske og mentale helse.

Til tross for mange nye medisiner så kan tilleggsbehandling av modifiserbare faktorer som kosthold, fysisk aktivitet og miljøeksponering hjelpe pasienter med å oppnå sykdomsremisjon og forbedret generell helse.

Det er det verdensledende sykehuset Cleveland Clinic som har publisert studien som er “peer-reviewed” i PLOS one. Cleveland Clinic var i 2014 den første av de aller største og ledende helseinstitusjonene i verden som integrerte Funksjonellmedisin i sin konvensjonelle drift. Det har vært en stor suksess med enorm pågang og er i dag integrert som en viktig del av deres mange sykehus rundt om i USA.

I Funksjonell medisin fokuserer man på alle livsstilsfaktorene som kan være en viktig tilleggsbehandling. I denne nye studien undersøkte de effekten av funksjonell medisin hos pasienter med inflammatorisk leddgikt. Og forskerne konkluderer i studien med at Funksjonell medisin også kan ha en viktig rolle som tilleggsbehandling for å forbedre pasientenes smerte, fysiske og mentale helse hos de som ikke opplever noen forbedring med konvensjonell medikament-behandling alene.

Revmatoid og psoriasisartritt er kroniske, multisystem, inflammatoriske tilstander assosiert med betydelig sykelighet. I USA er leddgikt av alle årsaker fortsatt den viktigste årsaken til uførhet, og står for mer enn 35% av total uførhet. Behandlingslandskapet har endret seg dramatisk det siste tiåret. Men til tross for mange nye medisiner så oppnår som oftest ikke pasientene klinisk remisjon av sykdommen, altså en klar tilbakegang eller helbredelse av tilstanden.

Det er fortsatt ingen kur mot disse kroniske sykdommene som også kan påvirke pasientens levetid, kan vi lese i studien. Patogenesen (hvordan en sykdom oppstår og utvikles) av inflammatorisk leddgikt er kompleks og påvirket av både genetiske og miljømessige faktorer.

Hos pasienter med inflammatorisk leddgikt er immunresponsen i dysregulert, noe som fører til en tilstand med kronisk betennelse. Kosthold, fysisk aktivitet, mikrobiom-dysbiose (ubalanse i tarmens mikrobemiljø) og miljøeksponering er bare noen få faktorer som har vært knyttet til kronisk systemisk betennelse, noe som bidrar til sykdomsaktivitet ved inflammatorisk leddgikt.

Mange faktorer samtidig.

Cleveland Clinic-teamet skriver videre at siden det er mange potensielt modifiserbare livsstilsfaktorer som kan påvirke pasienter med de revmatiske tilstandene, kan forbedring av generelt helsefokus og livsstilsintervensjoner ha fordeler utover tradisjonell medikament-behandling.

Funksjonellmedisin-modellen for helsearbeid utvider den konvensjonelle modellen, som er mer symptomfokusert, ved å i tillegg adressere underliggende årsaker, symptomer og funksjonelle ubalanser knyttet til forskjellige biologiske funksjoner. For å gjenopprette ubalanser bruker funksjonell medisin mat som førstelinjebehandling for å forebygge, behandle og reversere kronisk sykdom.

Dette gir en individualisert pasientsentrert modell som organiserer pasientens funn og symptomer sammen med deres livsstil, miljømessige og genetiske faktorer for å identifisere underliggende drivere for kronisk sykdom. For pasienter med inflammatorisk leddgikt inkluderer den innledende tilnærmingen en detaljert medisinsk historie, inkludert fødselshistorie, bruk av antibiotika, miljøeksponering, fordøyelseshistorie, infeksjonshistorie og en rekke ulike tester, inkludert ernæring glutenantistoffer, mikrobiomanalyse, toksin-eksponering og skjulte infeksjoner.

I Funksjonellmedisin så er et persontilpasset kosthold det aller første og viktigste i tillegg brukes kosttilskudd ofte til å balansere ernæringsmessige mangler, i tillegg til å bruke plantebaserte antioksidanter, antiinflammatoriske urter og prebiotika / probiotika for å modifisere tarmmikrobiomet.

Funksjonellmedisin bruker også et tverrfaglig team inkl leger, kostholdseksperter og helsecoach for å hjelpe pasientene med livsstilsendring og atferdsendring for å nå sine helsemål.

Fordi denne modellen fokuserer på flere modifisere elementer samtidig som driver kronisk betennelse, evaluerte forskerne om funksjonell medisin som et supplement til standardbehandling kan forbedre symptomer på smerte, psykisk helse og nedsatt funksjonsevne hos pasienter med inflammatoriske revmatiske tilstander. De konkluderer med at funksjonellmedisin kan være et viktig supplement for å forbedre tilstanden.

Studie om livsstil: gjennomgang av livsstilstiltaks dramatiske innvirkning på helse og levetid.

En rekke studier har gjentatte ganger vist at de fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes kan unngås gjennom livsstilstiltak som kosthold og fysisk aktivitet, kan vi lese.

Et stort internasjonalt team med forskere, leger og ledere for en rekke helseinstitusjoner har publisert en gjennomgang i det fagfellevurderte tidsskriftet The Permanente Journal.

De skriver at når det medisinske samfunnet generelt sett ignorerer de grunnleggende årsakene til sykdom og forsømmer livsstilstiltak, med store konsekvenser for befolkningen. Epidemiologiske, økologiske og intervensjonsstudier har gjentatte ganger vist at de aller fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes, er et resultat av livsstil som dårlig ernæring og fysisk inaktivitet. 

Gjennomgangen beskriver at mange dødsfall og mange årsaker til smerte, lidelse og funksjonshemming kan unngåes hvis det medisinske samfunnet effektivt kan implementere og dele kraften til sunne livsstilsvalg. Teamet mener at livsstilsmedisin bør bli den primære tilnærmingen til behandling av kroniske tilstander og, enda viktigere, forebygging av dem. Les mer om denne gjennomgangen her.

Britisk professor ved Kings College går i strupen på matindustrien – mener kosthold bør være viktigste faget på barneskolen.

Tim Spector som nylig fikk dronningens utmerkelse for sin innsats under Korona-krisen, er professor i genetisk epidemiologi og leder for institutt for tvillingforskning ved King’s College i London. Han går nå rett i strupen på en rekke aktører i matindustrien, som han mener står bak kampanjer for å opprettholde et usunt kosthold. Han sier for eksempel at fisk nå har blitt full av kjemikalier, plastikk og tungmetaller og at man bør begrense inntaket til et minimum.

Han mener også at sunt kosthold fremover er noe alle barn bør lære på skolen. Faktisk mener han at det bør være det aller viktigste av alle fagene. Kostholdet påvirker alle deler av helsa til oss mennesker både fysisk og psykisk. Og uten et klart hode, energi og god helse – så er det vanskelig å oppnå god læring. Spector påpeker også at kosthold og livsstil er noe av det aller minst prestisjefulle man kan arbeide med innenfor helse. Dette mener han må snus helt på hodet, og at alle de smarteste hodene og forskerne fremover bør fokusere på kosthold.

Hans forskning på eneggede tvillinger har gitt verden helt ny kunnskap om hvordan livsstil er svært viktig for helsa. Han har vist at selv genetisk identisk like mennesker faktisk kan få helt ulik helse. Og at mennesker er helt ulike og trenger helt individuelt tilpasset mat.

Specter har sammen med sitt team fra Kings College London og andre forskere fra Harvard Medical School og Stanford University ledet tidenes mest omfattende kostholdsstudie. Resultatene har vært oppsiktsvekkende og viser at alle mennesker responderer ulikt på den samme maten (også genetisk identiske tvillinger) – og nøkkelen ligger i tarmmikrobene, har de funnet ut.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.