fbpx

Ny studie: Funksjonellmedisin kan ha en viktig rolle som tilleggsbehandling for å forbedre leddgikt-pasienters fysiske og mentale helse.

Til tross for mange nye medisiner så kan tilleggsbehandling av modifiserbare faktorer som kosthold, fysisk aktivitet og miljøeksponering hjelpe pasienter med å oppnå sykdomsremisjon og forbedret generell helse.

Det er det verdensledende sykehuset Cleveland Clinic som har publisert studien som er «peer-reviewed» i PLOS one. Cleveland Clinic var i 2014 den første av de aller største og ledende helseinstitusjonene i verden som integrerte Funksjonellmedisin i sin konvensjonelle drift. Det har vært en stor suksess med enorm pågang og er i dag integrert som en viktig del av deres mange sykehus rundt om i USA.

I Funksjonell medisin fokuserer man på alle livsstilsfaktorene som kan være en viktig tilleggsbehandling. I denne nye studien undersøkte de effekten av funksjonell medisin hos pasienter med inflammatorisk leddgikt. Og forskerne konkluderer i studien med at Funksjonell medisin også kan ha en viktig rolle som tilleggsbehandling for å forbedre pasientenes smerte, fysiske og mentale helse hos de som ikke opplever noen forbedring med konvensjonell medikament-behandling alene.

Revmatoid og psoriasisartritt er kroniske, multisystem, inflammatoriske tilstander assosiert med betydelig sykelighet. I USA er leddgikt av alle årsaker fortsatt den viktigste årsaken til uførhet, og står for mer enn 35% av total uførhet. Behandlingslandskapet har endret seg dramatisk det siste tiåret. Men til tross for mange nye medisiner så oppnår som oftest ikke pasientene klinisk remisjon av sykdommen, altså en klar tilbakegang eller helbredelse av tilstanden.

Det er fortsatt ingen kur mot disse kroniske sykdommene som også kan påvirke pasientens levetid, kan vi lese i studien. Patogenesen (hvordan en sykdom oppstår og utvikles) av inflammatorisk leddgikt er kompleks og påvirket av både genetiske og miljømessige faktorer.

Hos pasienter med inflammatorisk leddgikt er immunresponsen i dysregulert, noe som fører til en tilstand med kronisk betennelse. Kosthold, fysisk aktivitet, mikrobiom-dysbiose (ubalanse i tarmens mikrobemiljø) og miljøeksponering er bare noen få faktorer som har vært knyttet til kronisk systemisk betennelse, noe som bidrar til sykdomsaktivitet ved inflammatorisk leddgikt.

Mange faktorer samtidig.

Cleveland Clinic-teamet skriver videre at siden det er mange potensielt modifiserbare livsstilsfaktorer som kan påvirke pasienter med de revmatiske tilstandene, kan forbedring av generelt helsefokus og livsstilsintervensjoner ha fordeler utover tradisjonell medikament-behandling.

Funksjonellmedisin-modellen for helsearbeid utvider den konvensjonelle modellen, som er mer symptomfokusert, ved å i tillegg adressere underliggende årsaker, symptomer og funksjonelle ubalanser knyttet til forskjellige biologiske funksjoner. For å gjenopprette ubalanser bruker funksjonell medisin mat som førstelinjebehandling for å forebygge, behandle og reversere kronisk sykdom.

Dette gir en individualisert pasientsentrert modell som organiserer pasientens funn og symptomer sammen med deres livsstil, miljømessige og genetiske faktorer for å identifisere underliggende drivere for kronisk sykdom. For pasienter med inflammatorisk leddgikt inkluderer den innledende tilnærmingen en detaljert medisinsk historie, inkludert fødselshistorie, bruk av antibiotika, miljøeksponering, fordøyelseshistorie, infeksjonshistorie og en rekke ulike tester, inkludert ernæring glutenantistoffer, mikrobiomanalyse, toksin-eksponering og skjulte infeksjoner.

I Funksjonellmedisin så er et persontilpasset kosthold det aller første og viktigste i tillegg brukes kosttilskudd ofte til å balansere ernæringsmessige mangler, i tillegg til å bruke plantebaserte antioksidanter, antiinflammatoriske urter og prebiotika / probiotika for å modifisere tarmmikrobiomet.

Funksjonellmedisin bruker også et tverrfaglig team inkl leger, kostholdseksperter og helsecoach for å hjelpe pasientene med livsstilsendring og atferdsendring for å nå sine helsemål.

Fordi denne modellen fokuserer på flere modifisere elementer samtidig som driver kronisk betennelse, evaluerte forskerne om funksjonell medisin som et supplement til standardbehandling kan forbedre symptomer på smerte, psykisk helse og nedsatt funksjonsevne hos pasienter med inflammatoriske revmatiske tilstander. De konkluderer med at funksjonellmedisin kan være et viktig supplement for å forbedre tilstanden.

Studie om livsstil: gjennomgang av livsstilstiltaks dramatiske innvirkning på helse og levetid.

En rekke studier har gjentatte ganger vist at de fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes kan unngås gjennom livsstilstiltak som kosthold og fysisk aktivitet, kan vi lese.

Et stort internasjonalt team med forskere, leger og ledere for en rekke helseinstitusjoner har publisert en gjennomgang i det fagfellevurderte tidsskriftet The Permanente Journal.

De skriver at når det medisinske samfunnet generelt sett ignorerer de grunnleggende årsakene til sykdom og forsømmer livsstilstiltak, med store konsekvenser for befolkningen. Epidemiologiske, økologiske og intervensjonsstudier har gjentatte ganger vist at de aller fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes, er et resultat av livsstil som dårlig ernæring og fysisk inaktivitet. 

Gjennomgangen beskriver at mange dødsfall og mange årsaker til smerte, lidelse og funksjonshemming kan unngåes hvis det medisinske samfunnet effektivt kan implementere og dele kraften til sunne livsstilsvalg. Teamet mener at livsstilsmedisin bør bli den primære tilnærmingen til behandling av kroniske tilstander og, enda viktigere, forebygging av dem. Les mer om denne gjennomgangen her.

Britisk professor ved Kings College går i strupen på matindustrien – mener kosthold bør være viktigste faget på barneskolen.

Tim Spector som nylig fikk dronningens utmerkelse for sin innsats under Korona-krisen, er professor i genetisk epidemiologi og leder for institutt for tvillingforskning ved King’s College i London. Han går nå rett i strupen på en rekke aktører i matindustrien, som han mener står bak kampanjer for å opprettholde et usunt kosthold. Han sier for eksempel at fisk nå har blitt full av kjemikalier, plastikk og tungmetaller og at man bør begrense inntaket til et minimum.

Han mener også at sunt kosthold fremover er noe alle barn bør lære på skolen. Faktisk mener han at det bør være det aller viktigste av alle fagene. Kostholdet påvirker alle deler av helsa til oss mennesker både fysisk og psykisk. Og uten et klart hode, energi og god helse – så er det vanskelig å oppnå god læring. Spector påpeker også at kosthold og livsstil er noe av det aller minst prestisjefulle man kan arbeide med innenfor helse. Dette mener han må snus helt på hodet, og at alle de smarteste hodene og forskerne fremover bør fokusere på kosthold.

Hans forskning på eneggede tvillinger har gitt verden helt ny kunnskap om hvordan livsstil er svært viktig for helsa. Han har vist at selv genetisk identisk like mennesker faktisk kan få helt ulik helse. Og at mennesker er helt ulike og trenger helt individuelt tilpasset mat.

Specter har sammen med sitt team fra Kings College London og andre forskere fra Harvard Medical School og Stanford University ledet tidenes mest omfattende kostholdsstudie. Resultatene har vært oppsiktsvekkende og viser at alle mennesker responderer ulikt på den samme maten (også genetisk identiske tvillinger) – og nøkkelen ligger i tarmmikrobene, har de funnet ut.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.