fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Hvordan pro-inflammatorisk kosthold skader helsen.

Harvard Medical School: Vår nye forståelse av rollen til betennelser ved kroniske sykdommer har gitt mye oppmerksomhet til effekten av kosthold på den inflammatoriske prosessen.

Harvard Health Publishing skriver at å forstå denne sammenhengen kan hjelpe oss med å identifisere spesifikke matvarer og kosthold som kan redusere kronisk betennelse og forbedre helsen.

Betennelse: Nyttig, skadelig eller begge deler?

Det er to typer betennelser: akutt og kronisk. Akutt betennelse er kroppens beskyttende respons på en skade eller infeksjon. For eksempel oppstår akutt betennelse når du kutter fingeren. Kroppen din sender hvite blodlegemer for å beskytte området. Du kan få en hevelse og rødhet og føle smerte, men denne prosessen er helt avgjørende for å forhindre infeksjon.

Kronisk betennelse kan utløses når kroppen prøver å kvitte seg med skadelige stoffer som for eksempel giftstoffer fra røyking. Økte nivåer av kronisk betennelse er også forbundet med overvekt, spesielt overflødig fett rundt magen. Lavgradig kronisk betennelse kan skade blodkar, arterier, nerver og tarmene. Det kan til slutt føre til kroniske sykdommer, inkludert hjertesykdommer, diabetes, visse kreftformer og noen tarmsykdommer og mange flere.

Kan kosthold påvirke kronisk betennelse?

Når man ser på markører for betennelse som C-reaktivt protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) og tumornekrosefaktor alfa (TNF-α), har forskere funnet at kostholdet kan påvirke betennelse. Det er også en mengde bevis som viser at kosthold påvirker risikoen for kronisk sykdom, inkludert hjertesykdom og diabetes.

Proinflammatorisk kosthold kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer En nylig studie publisert i Journal of the American College of Cardiology (JACC) undersøkte om pro-inflammatorisk kosthold er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom (Inkludert hjerteinfarkt og hjerneslag.) Forskerne vurderte kostholdet til mer enn 200.000 kvinner og menn. Studiedeltakerne hadde fylt ut spørreskjemaer om matinntak hvert fjerde år i opptil 32 år.

Resultatene viste at de som inntar mest proinflammatorisk mat hadde en 38% høyere risiko for å utvikle hjerte og karsykdom sammenlignet med de som inntar de mest antiinflammatoriske kostholdene. Sammenhengene var konsistente hos både menn og kvinner, og forble signifikante selv når andre livsstilsfaktorer og andre potensielle bidragsytere til betennelse som fedme, diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol ble tatt i betraktning. Denne studien viste også at proinflammatorisk kosthold var assosiert med dårlig kolesterolprofil. Dette funnet ble også sett i en annen studie, også publisert i JACC, som fant at pro-inflammatoriske matvarer hadde en skadelig effekt på kolesterolnivået, mens noen antiinflammatoriske matvarer hadde gunstige effekter.

Hvilke matvarer er pro-inflammatoriske og betennelsesdempende?

Matvarer med høyere pro-inflammatorisk potensial er rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og organkjøtt; raffinerte karbohydrater som hvitt brød, hvit ris og mange desserter og søte drikker inkludert cola og sportsdrikke. Matvarer som har et høyere betennelsesdempende potensial er grønne bladgrønnsaker som kål og spinat; mørkegule grønnsaker som vinter- og sommer squash og gul paprika; høyfiber-matvarer og frø; og frukt, te, kaffe og vin. Disse matvarene inneholder spesifikke antiinflammatoriske forbindelser som karotenoider, flavonoider, vitaminer og fiber.

De nylige JACC-studiefunnene samsvarer med annen forskning som viser at enkelte typer kosthold er assosiert med lavere betennelse og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. Disse inkluderer for eksempel middelhavsdietten, som legger vekt på mange betennelsesdempende matvarer og begrenser betennelses-stimulerende matvarer som rødt kjøtt og raffinerte karbohydrater.

Oppsummert.

Begrens betennelses-stimulerende matvarer og spis mer betennelsesdempende matvarer. Dataene viser at å begrense pro-inflammatorisk mat og å ha et antiinflammatorisk kosthold kan gi en effektiv strategi for forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.