fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie: Å spise usunn mat kan motvirke de positive effektene av et ellers sunt kosthold.

Å spise et sunt kosthold, for eksempel middelhavsdietten eller lignende, har en positiv innvirkning på helsen, men det er hittil lite kjent om effekten av å inkludere usunne matvarer i et ellers sunt kosthold.

Nå har forskere ved Rush University Medical Center rapportert om reduserte fordeler med en middelhavsdiett blant de som også spiser usunn mat. Resultatene av studien deres ble publisert i Alzheimers & Dementia: The Journal of the Alzheimers Association.

Middelhavsdietten er preget av et stort inntak av grønnsaker, frukt, fiskeoljer og frø og fiber og kan påvirke en persons helse positivt, sier Puja Agarwal, Ph.D., ernæringsepidemiolog og assisterende professor ved Institutt for indremedisin ved Rush Medical College.

«Men når det kombineres med stekt mat, søtsaker, raffinert korn, rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, så vi at fordelene med å spise den gunstige delen av dietten ser ut til å være redusert.»

Puja Agarwal, Ph.D., en ernæringsepidemiolog og assisterende professor ved Institutt for indremedisin ved Rush Medical College.

Usunn mat nøytraliserer fordelene.

Middelhavsdietten er assosiert med lavere kognitiv svikt hos eldre mennesker. Observasjonsstudien inkluderte 5001 eldre voksne bosatt i Chicago som var en del av Chicago Health and Aging Project, en evaluering av kognitiv helse hos voksne over 65 år gjennomført fra 1993 til 2012. Deltakere med langsommere og mindre kognitiv svikt gjennom årene med oppfølging var de som tettest fulgte middelhavsdietten, noe som ble begrenset gjennom inntak av øvrige matvarer som er en del av det vestlige kostholdet. Deltakerene i studien som spiste mer av det tradisjonelle vestlige kostholdet hadde ingen gunstig effekt av sunne matkomponenter for å bremse kognitiv tilbakegang.

Det var ingen signifikant interaksjon mellom alder, kjønn, rase eller utdannelse og assosiasjonen med kognitiv svikt i verken høye eller lave nivåer av typisk vestlig mat.

«Typisk vestlig kosthold kan påvirke kognitiv helse negativt,»

Puja Agarwal, Ph.D., en ernæringsepidemiolog og assisterende professor ved Institutt for indremedisin ved Rush Medical College.

Og videre sier han;

«Personer som tettest fulgte en middelhavsdiett tilsvarte å være 5,8 år yngre i kognitiv alder sammenlignet med de som også inkluderte mer usunn mat, »

Puja Agarwal, Ph.D., en ernæringsepidemiolog og assisterende professor ved Institutt for indremedisin ved Rush Medical College.

Agarwal sa at resultatene underbygger andre studier som viser at en middelhavsdiett reduserer risikoen for hjertesykdom, visse kreftformer og diabetes, og støtter også tidligere studier om middelhavskosthold og kognitive evner.

Studien viser også til flere andre typer kosthold som har vist forbedring i kognitiv funksjon blant eldre voksne, inkludert Middelhavs-, MIND- og DASH-diettene.

«Jo mer vi kan innlemme grønne bladgrønnsaker, andre grønnsaker, bær, olivenolje og fiskeolje i kostholdet vårt, desto bedre er det for vår aldrende hjerne og kropp. Andre studier viser at rødt og bearbeidet kjøtt og stekt mat er assosiert med høyere betennelse og raskere kognitiv tilbakegang i eldre aldre, «

Puja Agarwal, Ph.D., en ernæringsepidemiolog og assisterende professor ved Institutt for indremedisin ved Rush Medical College.

Og forskerne konkluderer;

«For å få de fordelaktige effektene fra dietter som middelhavsdietten eller MIND-dietten, måtte vi begrense forbruket av bearbeidet mat og annen usunn mat som stekt mat og søtsaker.»

Puja Agarwal, Ph.D., en ernæringsepidemiolog og assisterende professor ved Institutt for indremedisin ved Rush Medical College.

Professor Tim Spector; Hvorfor alt man har blitt fortalt om mat er galt!

Professor Tim Spector, som har ledet den nylig publiserte og verdens hittil mest omfattende kostholdsstudie, og Dr Rangan Chatterjee diskuterer hvorfor gamle myter om mat fortsatt lever i beste velgående – mye på grunn av matindustrien.

Tim Spector fikk nylig dronningens utmerkelse for sin innsats under Korona-krisen. Han er professor i genetisk epidemiologi og leder for institutt for tvillingforskning ved King’s College i London. Hans forskning på eneggede tvillinger har gitt verden helt ny kunnskap om hvordan livsstil er svært viktig for helsa. Han har vist at selv genetisk identisk like mennesker faktisk kan få helt ulik helse. Og at mennesker er helt ulike og trenger helt individuelt tilpasset mat. 

Er ikke fisk sunt lenger?

Resultatene fra Spector sin forskning har vært oppsiktsvekkende og viser at alle mennesker responderer ulikt på den samme maten (også genetisk identiske tvillinger) – og nøkkelen ligger i tarmmikrobene, har de funnet ut.

Spector går også rett i strupen på en rekke aktører i matindustrien, som han mener står bak kampanjer for å opprettholde et usunt kosthold. Han sier for eksempel at fisk nå har blitt full av kjemikalier, plastikk og tungmetaller og at man bør begrense inntaket til et minimum.

Han sier at man kan få i seg de gunstige oljene fra fisken fra andre kilder, så lenge fisken nå har blitt så giftig, hevder han. Les artikkelen og hør podcasten her.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.