fbpx

Studie om livsstil: gjennomgang av livsstilstiltaks dramatiske innvirkning på helse og levetid.

En rekke studier har gjentatte ganger vist at de fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes kan unngås gjennom livsstilstiltak som kosthold og fysisk aktivitet, kan vi lese.

Et stort internasjonalt team med forskere, leger og ledere for en rekke helseinstitusjoner har publisert en gjennomgang i det fagfellevurderte tidsskriftet The Permanente Journal.

De skriver at når det medisinske samfunnet generelt sett ignorerer de grunnleggende årsakene til sykdom og forsømmer livsstilstiltak, med store konsekvenser for befolkningen. Epidemiologiske, økologiske og intervensjonsstudier har gjentatte ganger vist at de aller fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes, er et resultat av livsstil som dårlig ernæring og fysisk inaktivitet.

Gjennomgangen beskriver at mange dødsfall og mange årsaker til smerte, lidelse og funksjonshemming kan unngåes hvis det medisinske samfunnet effektivt kan implementere og dele kraften til sunne livsstilsvalg. Teamet mener at livsstilsmedisin bør bli den primære tilnærmingen til behandling av kroniske tilstander og, enda viktigere, forebygging av dem.

«For fremtidige generasjoner, for vår egen helse og for den hippokratiske eden vi sverget på å opprettholde, må det medisinske samfunnet ta grep. Det er vårt håp at informasjonen som her presenteres vil inspirere våre kolleger til å fortsette livsstilsmedisinsk forskning og innlemme slik praksis i deres daglige pleie av pasienter.»

Det internasjonale forskerteamet.

«Tiden for endring er nå»

«Tiden for å gjøre denne endringen er nå. Mange anser livsstilsmedisin for å være en relativt ny underspesialitet, selv om den har blitt praktisert i tusenvis av år. Kroniske sykdommer er for tiden den viktigste årsaken til sykelighet og dødelighet. De fleste av disse kroniske tilstandene kan forebygges og er et resultat av en usunn livsstil.»

Det internasjonale forskerteamet.

De skriver videre at mer enn 80% av kroniske tilstander kan unngås gjennom adopsjon av sunne livsstilsanbefalinger. Åtti prosent av befolkningen ønsker å leve i en bedre helsetilstand, men vet ikke hvordan de skal forfølge det. Minimal informasjon er gitt av helsepersonell om hvordan man kan implementere en effektiv, langsiktig plan for å oppnå bedre helse.

Videre kan vi lese at implementering av livsstilsanbefalinger kan redde liv fordi livsstilsrelaterte sykdommer nå er den viktigste dødsårsaken i den “moderniserte” verdenen. de hevder en aggressiv analyse er nødvendig for å gjennomgå livsstilens innvirkning på helsen vår.

Så hvorfor er vi syke og dør for tidlig?

Hjerte- og karsykdom (CVD) og kreft har blitt kjent som de to ”drapssykdommene” og står for mer enn halvparten av alle dødsfall i USA. Vi opplever disse sykdommene i den rikeste nasjonen i verden, som bruker mer penger på helsetjenester per innbygger enn noen annen avansert økonomi, og har likevel noen av de dårligste helseresultatene. Det viktigste problemet er våre dårlige livsstilsvalg basert på feilinformasjon, hevder de.

Det har skjedd et dramatisk skifte i de viktigste dødsårsakene i USA de siste 100 årene. Mens smittsomme sykdommer var den viktigste dødsårsaken tidlig på 1900-tallet, har hjerte og kar, kreft i tillegg til fedme, diabetes og inflammatoriske tilstander i en kompleks miks tatt over som viktigste dødsårsak.

Gode muligheter til å snu den negative utviklingen.

Teamet hevder denne negative utviklingen kan endres gjennom et skifte i hvordan vi tar ansvar for å håndterer helsen vår og pasientenes helse – gjennom livsstilsmedisin. De mener implementering av livsstilsanbefalinger kan føre til et paradigmeskifte ikke bare i helsevesenet, men også på dets dramatiske innvirkning på kroniske tilstander.

De skriver at dette kan påvirkes gjennom økt konsum av plantebaserte matvarer; et moderat treningsnivå; og en emosjonell motstandskraft.

Maksimere inntak av plantebaserte matvarer og minimere inntak av animalske produkter (inkludert meieriprodukter) og bearbeidede matvarer tilsatt sukker, salt og olje.

Å konsumere plantebaserte matvarer er synonymt med et betennelsesdempende kosthold, har forskning vist. Et plantebasert kosthold med grønne grønnsaker, frukt, belgfrukter, frø og fiber som hovedelementer i kostholdet. Fordelene med en plantebasert diett har vist seg å påvirke utviklingen av hjerte- og karsykdom samt kreft. Fordelene ved å ta en sunn livsstil er dokumentert i stor grad. 

«Vi er ofre for tre hovedtilstander som er endemiske for den vestlige verden: betennelse, fedme og type 2-diabetes, som er innbyrdes forbundet og i stor grad skyldes dårlige livsstilsvalg – og kombinert er disse sykdommene dødelige.»

Det internasjonale forskerteamet.

Den gode nyheten.

Et sunt kosthold og trening kan ha en positiv innvirkning både på psykisk helse og hjertehelsa. Fysisk aktivitet reduserer symptomene på depresjon og angst, og fysisk inaktivitet øker potensialet for utvikling av slike tilstander. Kronisk stress og dårlig helse, som for eksempel hjerte-karsykdom og kreft, henger sammen. Forkortelse av telomerer har vært assosiert med kreft og aldringsprosessen, som i seg selv er en viktig risikofaktor for utvikling av kreft. Det er demonstrert at kronisk stress resulterer i en slik “forkortelse og skade” på telomerer.

Interessant nok beskriver temaet også at tarmmikrobiomet (samlingen av mikrober i fordøyelsen) er involvert. For eksempel ved psykisk motstandskraft og tilstand, som igjen påvirker angst og depresjon.

Bearbeidede matvarer og ferdigmat fører til økt tarmpermeabilitet (lekk tarm), som tillater toksiner i å komme inn i omløp og påvirke ulike organer, inkludert nervesystemet.

Den gode nyheten er at vi nå kan påvirke helsen vår gjennom livsstilsendringer. Nylige rapporter har tatt for seg viktigheten av livsstilsintervensjoner for håndtering av kronisk sykdom. Vi kan lese at disse er basert på store, prospektive studier, som gir evidensbaserte konklusjoner.

Flere positive konvensjonelle initiativer.

Selv om gjennomgangen hevder fokuset på livsstil er i det store fraværende i helsevesenet i vestlige land, så er det beviselig mange positive tiltak og initiativer.

Cleveland Clinic var for eksempel i 2014 den første av de aller største og ledende helseinstitusjonene i verden som integrerte Funksjonellmedisin i sin konvensjonelle drift. Senere har en rekke andre ledende sykehus kommet etter, som Mayo Clinic og Johns Hopkins Hospital. Dette har vært en stor suksess med enorm pågang og er i dag integrert som en viktig del av deres mange sykehus rundt om i USA. Cleveland Clinic publiserte for eksempel nylig en studie som viser at Funksjonellmedisin kan ha en viktig rolle som tilleggsbehandling for å forbedre leddgikt-pasienters fysiske og mentale helse.

EU, USA, Storbritannia og de nordiske landene planlegger nå dramatiske endringer og et paradigmeskifte for helsetjenester – fra et «one-size-fits-all» til et persontilpasset helsevesen. Fokuset skal endres fra synptombehandling til en «holistisk» adressering av underliggende årsaker og miljø og livsstilsfaktorer. Les om dette her.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.