fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie om livsstil: gjennomgang av livsstilstiltaks dramatiske innvirkning på helse og levetid.

En rekke studier har gjentatte ganger vist at de fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes kan unngås gjennom livsstilstiltak som kosthold og fysisk aktivitet, kan vi lese.

Et stort internasjonalt team med forskere, leger og ledere for en rekke helseinstitusjoner har publisert en gjennomgang i det fagfellevurderte tidsskriftet The Permanente Journal.

De skriver at når det medisinske samfunnet generelt sett ignorerer de grunnleggende årsakene til sykdom og forsømmer livsstilstiltak, med store konsekvenser for befolkningen. Epidemiologiske, økologiske og intervensjonsstudier har gjentatte ganger vist at de aller fleste kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2-diabetes, er et resultat av livsstil som dårlig ernæring og fysisk inaktivitet.

Gjennomgangen beskriver at mange dødsfall og mange årsaker til smerte, lidelse og funksjonshemming kan unngåes hvis det medisinske samfunnet effektivt kan implementere og dele kraften til sunne livsstilsvalg. Teamet mener at livsstilsmedisin bør bli den primære tilnærmingen til behandling av kroniske tilstander og, enda viktigere, forebygging av dem.

«For fremtidige generasjoner, for vår egen helse og for den hippokratiske eden vi sverget på å opprettholde, må det medisinske samfunnet ta grep. Det er vårt håp at informasjonen som her presenteres vil inspirere våre kolleger til å fortsette livsstilsmedisinsk forskning og innlemme slik praksis i deres daglige pleie av pasienter.»

Det internasjonale forskerteamet.

«Tiden for endring er nå»

«Tiden for å gjøre denne endringen er nå. Mange anser livsstilsmedisin for å være en relativt ny underspesialitet, selv om den har blitt praktisert i tusenvis av år. Kroniske sykdommer er for tiden den viktigste årsaken til sykelighet og dødelighet. De fleste av disse kroniske tilstandene kan forebygges og er et resultat av en usunn livsstil.»

Det internasjonale forskerteamet.

De skriver videre at mer enn 80% av kroniske tilstander kan unngås gjennom adopsjon av sunne livsstilsanbefalinger. Åtti prosent av befolkningen ønsker å leve i en bedre helsetilstand, men vet ikke hvordan de skal forfølge det. Minimal informasjon er gitt av helsepersonell om hvordan man kan implementere en effektiv, langsiktig plan for å oppnå bedre helse.

Videre kan vi lese at implementering av livsstilsanbefalinger kan redde liv fordi livsstilsrelaterte sykdommer nå er den viktigste dødsårsaken i den “moderniserte” verdenen. de hevder en aggressiv analyse er nødvendig for å gjennomgå livsstilens innvirkning på helsen vår.

Så hvorfor er vi syke og dør for tidlig?

Hjerte- og karsykdom (CVD) og kreft har blitt kjent som de to ”drapssykdommene” og står for mer enn halvparten av alle dødsfall i USA. Vi opplever disse sykdommene i den rikeste nasjonen i verden, som bruker mer penger på helsetjenester per innbygger enn noen annen avansert økonomi, og har likevel noen av de dårligste helseresultatene. Det viktigste problemet er våre dårlige livsstilsvalg basert på feilinformasjon, hevder de.

Det har skjedd et dramatisk skifte i de viktigste dødsårsakene i USA de siste 100 årene. Mens smittsomme sykdommer var den viktigste dødsårsaken tidlig på 1900-tallet, har hjerte og kar, kreft i tillegg til fedme, diabetes og inflammatoriske tilstander i en kompleks miks tatt over som viktigste dødsårsak.

Gode muligheter til å snu den negative utviklingen.

Teamet hevder denne negative utviklingen kan endres gjennom et skifte i hvordan vi tar ansvar for å håndterer helsen vår og pasientenes helse – gjennom livsstilsmedisin. De mener implementering av livsstilsanbefalinger kan føre til et paradigmeskifte ikke bare i helsevesenet, men også på dets dramatiske innvirkning på kroniske tilstander.

De skriver at dette kan påvirkes gjennom økt konsum av plantebaserte matvarer; et moderat treningsnivå; og en emosjonell motstandskraft.

Maksimere inntak av plantebaserte matvarer og minimere inntak av animalske produkter (inkludert meieriprodukter) og bearbeidede matvarer tilsatt sukker, salt og olje.

Å konsumere plantebaserte matvarer er synonymt med et betennelsesdempende kosthold, har forskning vist. Et plantebasert kosthold med grønne grønnsaker, frukt, belgfrukter, frø og fiber som hovedelementer i kostholdet. Fordelene med en plantebasert diett har vist seg å påvirke utviklingen av hjerte- og karsykdom samt kreft. Fordelene ved å ta en sunn livsstil er dokumentert i stor grad. 

«Vi er ofre for tre hovedtilstander som er endemiske for den vestlige verden: betennelse, fedme og type 2-diabetes, som er innbyrdes forbundet og i stor grad skyldes dårlige livsstilsvalg – og kombinert er disse sykdommene dødelige.»

Det internasjonale forskerteamet.

Den gode nyheten.

Et sunt kosthold og trening kan ha en positiv innvirkning både på psykisk helse og hjertehelsa. Fysisk aktivitet reduserer symptomene på depresjon og angst, og fysisk inaktivitet øker potensialet for utvikling av slike tilstander. Kronisk stress og dårlig helse, som for eksempel hjerte-karsykdom og kreft, henger sammen. Forkortelse av telomerer har vært assosiert med kreft og aldringsprosessen, som i seg selv er en viktig risikofaktor for utvikling av kreft. Det er demonstrert at kronisk stress resulterer i en slik “forkortelse og skade” på telomerer.

Interessant nok beskriver temaet også at tarmmikrobiomet (samlingen av mikrober i fordøyelsen) er involvert. For eksempel ved psykisk motstandskraft og tilstand, som igjen påvirker angst og depresjon.

Bearbeidede matvarer og ferdigmat fører til økt tarmpermeabilitet (lekk tarm), som tillater toksiner i å komme inn i omløp og påvirke ulike organer, inkludert nervesystemet.

Den gode nyheten er at vi nå kan påvirke helsen vår gjennom livsstilsendringer. Nylige rapporter har tatt for seg viktigheten av livsstilsintervensjoner for håndtering av kronisk sykdom. Vi kan lese at disse er basert på store, prospektive studier, som gir evidensbaserte konklusjoner.

Flere positive konvensjonelle initiativer.

Selv om gjennomgangen hevder fokuset på livsstil er i det store fraværende i helsevesenet i vestlige land, så er det beviselig mange positive tiltak og initiativer.

Cleveland Clinic var for eksempel i 2014 den første av de aller største og ledende helseinstitusjonene i verden som integrerte Funksjonellmedisin i sin konvensjonelle drift. Senere har en rekke andre ledende sykehus kommet etter, som Mayo Clinic og Johns Hopkins Hospital. Dette har vært en stor suksess med enorm pågang og er i dag integrert som en viktig del av deres mange sykehus rundt om i USA. Cleveland Clinic publiserte for eksempel nylig en studie som viser at Funksjonellmedisin kan ha en viktig rolle som tilleggsbehandling for å forbedre leddgikt-pasienters fysiske og mentale helse.

EU, USA, Storbritannia og de nordiske landene planlegger nå dramatiske endringer og et paradigmeskifte for helsetjenester – fra et «one-size-fits-all» til et persontilpasset helsevesen. Fokuset skal endres fra synptombehandling til en «holistisk» adressering av underliggende årsaker og miljø og livsstilsfaktorer. Les om dette her.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

«Vårt program fokuserer på livsstil, genetikk og miljø for å forstå hva som forårsaker sykdommen eller kroniske tilstander.»

Cleveland Clinic center for Functional Medicine (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

WHO sier også at det er en seiglivet myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den aller viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Den medisinfaglige organisasjonen IFM skriver at Funksjonellmedisin er en persontilpasset, pasientsentrert, vitenskapsbasert tilnærming som gir pasienter og behandlere mulighet til å samarbeide om å adressere de underliggende årsakene til sykdom samt fremme optimal helse. Det krever en detaljert forståelse av hver pasients genetiske, biokjemiske og livsstilsfaktorer og bruke dataene til å utvikle personlige planer som fører til forbedrede resultater.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.