fbpx

Anbefalinger fra Lifestyle Medicine Research Summit: Forebygging, behandling og reversering av kroniske sykdommer.

Fallende forventet levealder og økende dødelighet av alle årsaker i USA er assosiert med miljø, livsstil og kronisk sykdom – som faktisk kan forebygges.

En økende mengde vitenskapelige rapporter peker nå på fordelene med sunn livsstil for å forebygge, behandle og reversere årsakene til kroniske sykdommer. The Lifestyle Medicine Research Summit er en av de største vitenskapelige konferansene i verden som fokuserer på oppdatert forskning om livsstil og påvirkningen på helsa. Den medisinske konferansen med de ledende forskerne på område ble nylig holdt ved University of Pittsburgh. Konferansens mål var å gjennomgå status og fremtidige forskningsprioriteringer innen medisinsk forståelse av livsstilsfaktorers innvirkning på helsa.

40 inviterte eksperter gjennomgikk eksisterende kunnskap og mangler knyttet til livsstil og vanlige kroniske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, mange kreftformer, inflammatoriske og immunrelaterte tilstander og mange andre tilstander. De diskuterte deretter potensialet for å bruke banebrytende molekylære, cellulære, epigenetiske og ny vitenskapelig kunnskap og beregningsmetoder, forskningsdesign og studiekohorter.

Covid-19 svært relevat.

Forskerne skriver i sin rapport at COVID-19-pandemien gjør dette området spesielt aktuelt siden livsstilsfaktorer i stor grad kan påvirke risikoen for å få alvorlig sykdom, noe som gjør toppmøtets funn og anbefalinger for fremtidig forskning spesielt betimelig og relevant.

En nylig gjennomgang av dødeligheten i USA de siste 60 årene, viser også en synkende forventet levealder som er spesielt tydelig i alderen 25–44, som jo er de mest produktive årene. De viktigste årsakene til denne økningen i dødelighet i midten av livet var usunn livsstil, konkluderer forskerne. Til tross for dette så vurderte faktisk ingen av disse studiene bruken av livsstilsintervensjoner for å behandle og reversere de store kroniske sykdommene som i økende grad er de viktigste årsakene til for tidlig dødelighet og sykelighet. De mener dette er spesielt påfallende med tanke på de store vitenskapelige fremskrittene som også har fått omfattende NIH (National Institute for Health)-finansiering og har bidratt til å sette fokus på presisjonsmedisin som nå brer om seg hele verden.

Livsstil, mikrobiomet og livsstil.

Konferansen hadde spesielt fokus på livsstil-drevet betennelse, immun-ubalanser, endringer i mikrobiomet, epigenetikk og en systemisk vurdering av helsetilstanden.

Det å forstå hvordan livsstil, miljø, kroniske betennelser og helsetilstandene henger sammen, er sentralt for forskerne. For kronisk systemisk betennelse er nå kjent som en tidlig forløper for hjertesykdom, type 1 og 2 diabetes, depresjon og en rekke andre endokrine, autoimmune, revmatiske og nevrologiske tilstander, skriver forskerne.

Betennelse spiller en nøkkelrolle i å knytte livsstil til disse sykdommene. Videre regulerer betennelse – og reguleres av – endringer i mikrobiomet (samlingen av alle mikrobene som bor i fordøyelseskanalen og på kroppens slimhinner). Og også nervesystemet regulerer mikrobiomet og omvendt.

Endringer i mikrobiomet skjer ved endringer i kosthold, søvn, trening, stress, medikamenter og det bygde og det naturlige miljøet.

Aldring.

Det konseptuelle rammeverket for aldring har også endret seg den senere tiden, fra å bare fokusere på livets terminale stadier, til nå å inkludere hele levetiden, inkludert såkalt «healthspan» (dvs. hvor lang tid personen er sunn og frisk og ikke bare i live). De mener antall friske år er et viktig element å ta i betraktning.

Hvordan kroppen kommer i balanse (homeostase) og de gunstige effektene av stress under et visst nivå (hormese) er også områder med økende forskningsinteresse knyttet til «healthspan». Hvor mye man trener (type, frekvens, varighet, timing, intensitet osv.) Og hvor mye (og hva) man spiser (mønster, timing, kvalitet osv.) er tydelig knyttet til potensielt vedvarende epigenetiske endringer. Miljøfaktorer, både innendørs og utendørs, har vært knyttet til ulike helsetilstander. I viktige nye studier har miljøfaktorer vært assosiert med epigenetiske endringer hos barn. Det er også en kraftig økende mengde vitenskapelige og medisinske bevis for helsepåvirkningen av miljøkjemikalier.

Forskning de siste to tiårene har konsekvent identifisert at små nivåer av et bredt utvalg med syntetiske kjemikalier kan forstyrre hormonsystemet og dermed bidra til sykdom og nedsatt funksjonsnivå. Det er nå sterke bevis for at en rekke stoffer kan påvirke helsa, som flammehemmere som brukes i møbler og elektronikk, plantevernmidler som brukes i landbruket, ftalater som brukes i matemballasje og kosmetikk og bisfenoler som brukes i aluminiumsbokser og terminalpapirkvitteringer. I tillegg kan minst 1000 syntetiske kjemikalier forstyrre endokrine- (inkludert insulin og skjoldbruskkjertelhormoner) og reproduksjonsfunksjoner (testosteron, antall sædceller, polycystisk ovariesyndrom, endometriose og mer), øke risikoen for fedme og påvirke menneskelig utvikling generelt.

Forskerne på konferansen bemerker at i tillegg til livsstilen er helsa tydeligvis også i stor grad påvirket av de mest alvorlige, overordnede miljøproblemene vi har som fører til mange ugunstige helseeffekter – nemlig klimaendringene.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.