fbpx

Helsa er mye mer enn gener.

Ny forskning viser at selv eneggede tvillinger, som er født med samme genetiske kode, kan ha veldig ulik respons på den samme maten.

Genene dine spiller en viktig rolle i å bestemme mange av egenskapene dine, men de er langt fra hele historien, spesielt for komplekse mekanismer som stoffskifte og vekt.

Det er vitenskapsselskapet Zoe som skriver dette. Zoe er drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London. Forskerne utfører gjennom dette selskapet forskning om mikrobiomet og kosthold – og har den senere tiden utført og publisert resultater fra tidenes største kostholdsstudie PREDICT.

Zoe skriver at:

Forskningen vår viser at selv eneggede tvillinger, som er født med samme genetiske kode, kan ha veldig ulik respons på den samme maten. Hvordan du reagerer på mat, avhenger av mange faktorer – for eksempel hva og når du spiser, mikrobiomet ditt, søvn og fysisk aktivitet – altså ikke bare genene dine.

Vitenskapsselskapet Zoe, drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London.

Enkelte leverandører av genetiske tester antar at et enkelt gen kan forklare alt om enkelte egenskaper, noe som er altfor forenklet for noe så komplisert som din respons på for eksempel maten du spiser. Du kan forbedre din metabolske helse (stoffskifte) og vekt ved å velge mat som fungerer for ditt unike stoffskifte, skriver Zoe.

Genene dine styrer ikke din metabolske helse: det gjør du.

Hva er gener?

Genene dine er kodet i DNA, som finnes i nesten alle celler i kroppen din. De er de biologiske instruksjonene som gjør det mulig for deg å utvikle, vokse og fungere i livet. Hver av oss har rundt 20 000 gener, og med mindre du har et identisk søsken – er DNA-et ditt unikt for deg. Genene dine er ansvarlige for mange arvelige egenskaper, for eksempel hvor høy du blir og hvilken øynefarge du har. Imidlertid er de fleste av egenskapene dine avhengig av mer enn bare ditt DNA. Genene bestemmer for eksempel ikke i hvor god form du er i eller hvor mye du veier. Og heller ikke om du vil utvikle helsetilstander som hjertesykdom, kreft eller diabetes, eller hvordan kroppen din bryter ned og forbrenner mat. Alt dette, og mye mer, avhenger av hvordan genene dine samhandler med miljøet ditt, ditt liv og milliarder av bakterier som lever på og i kroppen din (mikrobiomet ditt).

Alt dette bidrar til å skape det unike bilde som gjør deg til den du er.

Genetikk spiller en relativt liten rolle.

Påvirker genene mine vekt og forbrenning? I flere tiår har forskere søkt etter gener som påvirker risikoen for å utvikle kroniske helsetilstander som for eksempel fedme, type 2 diabetes og hjertesykdom. Selv om de har funnet noen genetiske variasjoner som øker sjansene for å utvikle noen av disse kroniske sykdommene, så antyder de fleste bevisene så langt at genetikk spiller en relativt liten rolle.

Andre faktorer, som vekt og alder, er mye bedre prediktorer for risiko. Vektnedgangs-forskning har gjentatte ganger vist at forskjellige dietter fungerer for forskjellige mennesker. Noen mennesker vil gå ned i vekt på et lavkarbokosthold, mens andre går mer ned med et fettfattig kosthold, noe som gjør det vanskelig å anbefale en diett. Denne variasjonen har fått en del forskere til å lure på om gener kan spille en rolle. Nylige resultater fra DIETFITS-studien, som så på individuelle responser på to forskjellige dietter, fant imidlertid at gener har liten innflytelse på hvor mye vekt noen vil miste på et bestemt kosthold.

Zoe skriver at i deres PREDICT-studier har de avdekket de komplekse koblingene mellom genetikk, respons på mat og metabolsk helse. Testen inkluderte nesten 200 identiske tvillinger, som deler omtrent 100% av genene sine. De målte responsene til hver deltaker på mat etter å ha spist identiske måltider og sammenlignet resultatene med tvillingene deres. Hvis genetikk spiller en stor rolle i å bestemme stoffskiftet, forventer vi å se at eneggede tvillinger har lignende responser.

Men Zoe så at eneggede tvillinger kan ha veldig forskjellige responser på det samme kostholdet. Ved å bruke alle tvillingdata analyserte de arveligheten av respons på mat. De fant ut at genetikk forklarte bare 30% av variasjonen i blodsukkerresponser på mat og mindre enn 10% av variasjonen i insulin- og blodfettresponser.

Ikke tilfeldig.

Et viktig funn var at de fant ut at individuelle ernæringsresponser ikke er tilfeldige. De er regelmessige og forutsigbare, men de er for det meste ikke knyttet til genene dine. Til tross for mangelen på bevis som støtter valg av diett basert på genene dine, vil mange selskaper der ute sekvensere DNA-et ditt og deretter gi deg kostholdsanbefalinger basert på genetikken din.

Men vår PREDICT-studie forteller oss at dette er altfor forenklet. DNAet ditt er ikke nok. Forskningen vår viser at for å finne maten som fungerer best for deg, må du se utover genene dine og fokusere på den individuelle responsen din på ulik mat. Vi har vist at et bredt spekter av faktorer – som mikrobiomet ditt og når eller hvilken mat du spiser – kan forutsi din metabolske helse og din respons på mat mye sterkere enn genene dine. Stressnivået ditt, hvor mye du trener og hvor godt du sover spiller også en viktig rolle. 

Vitenskapselskapet Zoe, drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London.

Dette er gode nyheter, mener forskerne.

I motsetning til genene dine er alle disse faktorene under din egen kontroll, slik at du kan iverksette tiltak for å forbedre din metabolske helse. Du er faktisk ikke en fange av genene dine.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.