inner-banner

Helsa er mye mer enn gener.

Ny forskning viser at selv eneggede tvillinger, som er født med samme genetiske kode, kan ha veldig ulik respons på den samme maten.

Genene dine spiller en viktig rolle i å bestemme mange av egenskapene dine, men de er langt fra hele historien, spesielt for komplekse mekanismer som stoffskifte og vekt.

Det er vitenskapsselskapet Zoe som skriver dette. Zoe er drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London. Forskerne utfører gjennom dette selskapet forskning om mikrobiomet og kosthold – og har den senere tiden utført og publisert resultater fra tidenes største kostholdsstudie PREDICT.

Zoe skriver at:

Forskningen vår viser at selv eneggede tvillinger, som er født med samme genetiske kode, kan ha veldig ulik respons på den samme maten. Hvordan du reagerer på mat, avhenger av mange faktorer – for eksempel hva og når du spiser, mikrobiomet ditt, søvn og fysisk aktivitet – altså ikke bare genene dine.

Vitenskapsselskapet Zoe, drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London.

Enkelte leverandører av genetiske tester antar at et enkelt gen kan forklare alt om enkelte egenskaper, noe som er altfor forenklet for noe så komplisert som din respons på for eksempel maten du spiser. Du kan forbedre din metabolske helse (stoffskifte) og vekt ved å velge mat som fungerer for ditt unike stoffskifte, skriver Zoe.

Genene dine styrer ikke din metabolske helse: det gjør du.

Hva er gener?

Genene dine er kodet i DNA, som finnes i nesten alle celler i kroppen din. De er de biologiske instruksjonene som gjør det mulig for deg å utvikle, vokse og fungere i livet. Hver av oss har rundt 20 000 gener, og med mindre du har et identisk søsken – er DNA-et ditt unikt for deg. Genene dine er ansvarlige for mange arvelige egenskaper, for eksempel hvor høy du blir og hvilken øynefarge du har. Imidlertid er de fleste av egenskapene dine avhengig av mer enn bare ditt DNA. Genene bestemmer for eksempel ikke i hvor god form du er i eller hvor mye du veier. Og heller ikke om du vil utvikle helsetilstander som hjertesykdom, kreft eller diabetes, eller hvordan kroppen din bryter ned og forbrenner mat. Alt dette, og mye mer, avhenger av hvordan genene dine samhandler med miljøet ditt, ditt liv og milliarder av bakterier som lever på og i kroppen din (mikrobiomet ditt).

Alt dette bidrar til å skape det unike bilde som gjør deg til den du er.

Genetikk spiller en relativt liten rolle.

Påvirker genene mine vekt og forbrenning? I flere tiår har forskere søkt etter gener som påvirker risikoen for å utvikle kroniske helsetilstander som for eksempel fedme, type 2 diabetes og hjertesykdom. Selv om de har funnet noen genetiske variasjoner som øker sjansene for å utvikle noen av disse kroniske sykdommene, så antyder de fleste bevisene så langt at genetikk spiller en relativt liten rolle.

Andre faktorer, som vekt og alder, er mye bedre prediktorer for risiko. Vektnedgangs-forskning har gjentatte ganger vist at forskjellige dietter fungerer for forskjellige mennesker. Noen mennesker vil gå ned i vekt på et lavkarbokosthold, mens andre går mer ned med et fettfattig kosthold, noe som gjør det vanskelig å anbefale en diett. Denne variasjonen har fått en del forskere til å lure på om gener kan spille en rolle. Nylige resultater fra DIETFITS-studien, som så på individuelle responser på to forskjellige dietter, fant imidlertid at gener har liten innflytelse på hvor mye vekt noen vil miste på et bestemt kosthold.

Zoe skriver at i deres PREDICT-studier har de avdekket de komplekse koblingene mellom genetikk, respons på mat og metabolsk helse. Testen inkluderte nesten 200 identiske tvillinger, som deler omtrent 100% av genene sine. De målte responsene til hver deltaker på mat etter å ha spist identiske måltider og sammenlignet resultatene med tvillingene deres. Hvis genetikk spiller en stor rolle i å bestemme stoffskiftet, forventer vi å se at eneggede tvillinger har lignende responser.

Men Zoe så at eneggede tvillinger kan ha veldig forskjellige responser på det samme kostholdet. Ved å bruke alle tvillingdata analyserte de arveligheten av respons på mat. De fant ut at genetikk forklarte bare 30% av variasjonen i blodsukkerresponser på mat og mindre enn 10% av variasjonen i insulin- og blodfettresponser.

Ikke tilfeldig.

Et viktig funn var at de fant ut at individuelle ernæringsresponser ikke er tilfeldige. De er regelmessige og forutsigbare, men de er for det meste ikke knyttet til genene dine. Til tross for mangelen på bevis som støtter valg av diett basert på genene dine, vil mange selskaper der ute sekvensere DNA-et ditt og deretter gi deg kostholdsanbefalinger basert på genetikken din.

Men vår PREDICT-studie forteller oss at dette er altfor forenklet. DNAet ditt er ikke nok. Forskningen vår viser at for å finne maten som fungerer best for deg, må du se utover genene dine og fokusere på den individuelle responsen din på ulik mat. Vi har vist at et bredt spekter av faktorer – som mikrobiomet ditt og når eller hvilken mat du spiser – kan forutsi din metabolske helse og din respons på mat mye sterkere enn genene dine. Stressnivået ditt, hvor mye du trener og hvor godt du sover spiller også en viktig rolle. 

Vitenskapselskapet Zoe, drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London.

Dette er gode nyheter, mener forskerne.

I motsetning til genene dine er alle disse faktorene under din egen kontroll, slik at du kan iverksette tiltak for å forbedre din metabolske helse. Du er faktisk ikke en fange av genene dine.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.