fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Helsa er mye mer enn gener.

Ny forskning viser at selv eneggede tvillinger, som er født med samme genetiske kode, kan ha veldig ulik respons på den samme maten.

Genene dine spiller en viktig rolle i å bestemme mange av egenskapene dine, men de er langt fra hele historien, spesielt for komplekse mekanismer som stoffskifte og vekt.

Det er vitenskapsselskapet Zoe som skriver dette. Zoe er drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London. Forskerne utfører gjennom dette selskapet forskning om mikrobiomet og kosthold – og har den senere tiden utført og publisert resultater fra tidenes største kostholdsstudie PREDICT.

Zoe skriver at:

Forskningen vår viser at selv eneggede tvillinger, som er født med samme genetiske kode, kan ha veldig ulik respons på den samme maten. Hvordan du reagerer på mat, avhenger av mange faktorer – for eksempel hva og når du spiser, mikrobiomet ditt, søvn og fysisk aktivitet – altså ikke bare genene dine.

Vitenskapsselskapet Zoe, drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London.

Enkelte leverandører av genetiske tester antar at et enkelt gen kan forklare alt om enkelte egenskaper, noe som er altfor forenklet for noe så komplisert som din respons på for eksempel maten du spiser. Du kan forbedre din metabolske helse (stoffskifte) og vekt ved å velge mat som fungerer for ditt unike stoffskifte, skriver Zoe.

Genene dine styrer ikke din metabolske helse: det gjør du.

Hva er gener?

Genene dine er kodet i DNA, som finnes i nesten alle celler i kroppen din. De er de biologiske instruksjonene som gjør det mulig for deg å utvikle, vokse og fungere i livet. Hver av oss har rundt 20 000 gener, og med mindre du har et identisk søsken – er DNA-et ditt unikt for deg. Genene dine er ansvarlige for mange arvelige egenskaper, for eksempel hvor høy du blir og hvilken øynefarge du har. Imidlertid er de fleste av egenskapene dine avhengig av mer enn bare ditt DNA. Genene bestemmer for eksempel ikke i hvor god form du er i eller hvor mye du veier. Og heller ikke om du vil utvikle helsetilstander som hjertesykdom, kreft eller diabetes, eller hvordan kroppen din bryter ned og forbrenner mat. Alt dette, og mye mer, avhenger av hvordan genene dine samhandler med miljøet ditt, ditt liv og milliarder av bakterier som lever på og i kroppen din (mikrobiomet ditt).

Alt dette bidrar til å skape det unike bilde som gjør deg til den du er.

Genetikk spiller en relativt liten rolle.

Påvirker genene mine vekt og forbrenning? I flere tiår har forskere søkt etter gener som påvirker risikoen for å utvikle kroniske helsetilstander som for eksempel fedme, type 2 diabetes og hjertesykdom. Selv om de har funnet noen genetiske variasjoner som øker sjansene for å utvikle noen av disse kroniske sykdommene, så antyder de fleste bevisene så langt at genetikk spiller en relativt liten rolle.

Andre faktorer, som vekt og alder, er mye bedre prediktorer for risiko. Vektnedgangs-forskning har gjentatte ganger vist at forskjellige dietter fungerer for forskjellige mennesker. Noen mennesker vil gå ned i vekt på et lavkarbokosthold, mens andre går mer ned med et fettfattig kosthold, noe som gjør det vanskelig å anbefale en diett. Denne variasjonen har fått en del forskere til å lure på om gener kan spille en rolle. Nylige resultater fra DIETFITS-studien, som så på individuelle responser på to forskjellige dietter, fant imidlertid at gener har liten innflytelse på hvor mye vekt noen vil miste på et bestemt kosthold.

Zoe skriver at i deres PREDICT-studier har de avdekket de komplekse koblingene mellom genetikk, respons på mat og metabolsk helse. Testen inkluderte nesten 200 identiske tvillinger, som deler omtrent 100% av genene sine. De målte responsene til hver deltaker på mat etter å ha spist identiske måltider og sammenlignet resultatene med tvillingene deres. Hvis genetikk spiller en stor rolle i å bestemme stoffskiftet, forventer vi å se at eneggede tvillinger har lignende responser.

Men Zoe så at eneggede tvillinger kan ha veldig forskjellige responser på det samme kostholdet. Ved å bruke alle tvillingdata analyserte de arveligheten av respons på mat. De fant ut at genetikk forklarte bare 30% av variasjonen i blodsukkerresponser på mat og mindre enn 10% av variasjonen i insulin- og blodfettresponser.

Ikke tilfeldig.

Et viktig funn var at de fant ut at individuelle ernæringsresponser ikke er tilfeldige. De er regelmessige og forutsigbare, men de er for det meste ikke knyttet til genene dine. Til tross for mangelen på bevis som støtter valg av diett basert på genene dine, vil mange selskaper der ute sekvensere DNA-et ditt og deretter gi deg kostholdsanbefalinger basert på genetikken din.

Men vår PREDICT-studie forteller oss at dette er altfor forenklet. DNAet ditt er ikke nok. Forskningen vår viser at for å finne maten som fungerer best for deg, må du se utover genene dine og fokusere på den individuelle responsen din på ulik mat. Vi har vist at et bredt spekter av faktorer – som mikrobiomet ditt og når eller hvilken mat du spiser – kan forutsi din metabolske helse og din respons på mat mye sterkere enn genene dine. Stressnivået ditt, hvor mye du trener og hvor godt du sover spiller også en viktig rolle. 

Vitenskapselskapet Zoe, drevet av forskere ved Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London.

Dette er gode nyheter, mener forskerne.

I motsetning til genene dine er alle disse faktorene under din egen kontroll, slik at du kan iverksette tiltak for å forbedre din metabolske helse. Du er faktisk ikke en fange av genene dine.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

«Vårt program fokuserer på livsstil, genetikk og miljø for å forstå hva som forårsaker sykdommen eller kroniske tilstander.»

Cleveland Clinic center for Functional Medicine (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

WHO sier også at det er en seiglivet myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den aller viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Den medisinfaglige organisasjonen IFM skriver at Funksjonellmedisin er en persontilpasset, pasientsentrert, vitenskapsbasert tilnærming som gir pasienter og behandlere mulighet til å samarbeide om å adressere de underliggende årsakene til sykdom samt fremme optimal helse. Det krever en detaljert forståelse av hver pasients genetiske, biokjemiske og livsstilsfaktorer og bruke dataene til å utvikle personlige planer som fører til forbedrede resultater.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.