Japanske forskere: Hvordan livsstilstiltak dramatisk kan påvirke inflammatoriske tarmsykdommer.

Det japanske teamet med faglige autoriteter innenfor inflammatoriske tarmsykdommer mener livsstilstiltak på dramatisk vis kan påvirke ved inflammatoriske tarmsykdommer.

Forskerne ved Akita City Hospital, Mitsuro Chiba, MD, PhD Sjef for seksjonen Inflammatory Bowel Disease, Kunio Nakane, MD, PhD Sjef for Gastroenterology Division og Masfumi Komatsu, MD, PhD Direktør for Akita City Hospital, publiserte artikkelen i det fagfellevurderte tidsskriftet The Permanente Journal.

Forskerne sier at den nylige utgitte artikkelen “Lifestyle Medicine: A Brief Review of Its Dramatic Impact on Health and Survival” (som vi tidligere har omtalt) oppmuntrer og inspirerer dem.

Spesiell bevissthet på livsstilsykdommer i japan.

Forskergruppen skriver at etter 2. verdenskrig opplevde Japan et økonomisk, ernæringsmessig og epidemiologisk skifte. Hjerneslag erstattet tuberkulose som den viktigste dødsårsaken i 1951. Tre sykdommer (kreft, hjertesykdommer og hjerneslag) ble de viktigste dødsårsakene og utgjorde omtrent to tredjedeler av alle dødsfall. Japans velferdsdepartement utpekte disse sykdommene som “voksnesykdommer” i 1956 i et forsøk på å diagnostisere og behandle sykdommene tidlig hos personer i sin beste alder. Førti år senere, i 1996, ble begrepet “voksensykdom” erstattet med “livsstilsrelaterte sykdommer”, med tanke på viktigheten av livsstil fra barndom av for forebygging av kroniske sykdommer. På den tiden ble diabetes og høyt blodtrykk lagt til det som ble de fem viktigste livsstilsrelaterte sykdommene. Og nettopp derfor er “livsstilssykdom” et velkjent begrep for det japanske folket.

De aller fleste sykdommer er livsstilsrelaterte.

Gruppen hevder det nå er åpenbart at de fleste sykdommer vi i dag står overfor er kroniske sykdommer /livsstilssykdommer forårsaket av en usunn livsstil. Derfor er livsstilsfaktorer, eller såkalt livsstilsmedisin, grunnleggende for forebygging og behandling av kroniske sykdommer.

En kraftig voksende gruppe kroniske sykdommer er inflammatoriske tarmsykdommer (IBD): Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC). Forskerne skriver at de betrakter IBD som en livsstilssykdom som hovedsakelig har bakgrunn i et vestlig kosthold, som kan forårsake redusert tarmmikrobielt mangfold.

Forskerne og deres helseinstitusjoner og sykehus har gitt et primært plantebasert kosthold til alle IBD-pasienter siden 2003. Kjøtt og fisk serveres henholdsvis hver 2. uke og en gang i uken. Det serveres ikke sukker. Frukt, grønnsaker, belgfrukter, poteter og fermentert mat serveres daglig. De utdanner også sine pasienter om sunne livsstilsvaner: Ingen røyking, regelmessig fysisk aktivitet, moderat eller ingen bruk av alkohol, regelmessighet i måltidene og ikke å spise mellom måltidene.

De har 15 års erfaring med livsstilsmedisin som involverer mer enn 159 pasienter med ulcerøs kolitt (UC) og 70 pasienter med Crohns sykdom (CD). Kombinasjon av et antiinflammatorisk medikament kombinert med et plantebasert, sukkerfattig kosthold induserte remisjon (sykdomstilbakegang) hos 44 påfølgende tilfeller uten unntak. Forskerne skriver at denne remisjonsraten er svært god med tanke på at rundt 30 % av pasientene er ikke-responderende til medisinen.

Og også andelen tilbakefall er langt bedre enn de som ellers er rapportert i litteraturen som normalt er 28% til 50 % etter 1 år og 57% til 78% etter 5 år.

Plantebasert kosthold aller først.

Vi behandler nå milde tilfeller av ulcerøs kolitt med plantebasert kosthold aller først – og ikke medisiner.

Mitsuro Chiba, MD, PhD Sjef for seksjonen Inflammatory Bowel Disease, Kunio Nakane, MD, PhD Sjef for Gastroenterology Division og Masfumi Komatsu, MD, PhD Direktør for Akita City Hospital

De har videre funnet at uten medisiner kan et plantebasert kosthold indusere remisjon hos en undergruppe av pasientene med mild form for ulcerøs kolitt.

Vår suksess med livsstilsmedisin ved IBD var større enn vi forventet og faktisk så dramatisk som beskrevet av Bodai i hans artikkel om kroniske sykdommer.

Mitsuro Chiba, MD, PhD Sjef for seksjonen Inflammatory Bowel Disease, Kunio Nakane, MD, PhD Sjef for Gastroenterology Division og Masfumi Komatsu, MD, PhD Direktør for Akita City Hospital.

Amerikansk forskerlegende begeistret.

De japanske forskernes funn blir hyllet av kreftforskeren, kirurgen og pioneren, Dr. Ernie Bodai. Han har blitt nominert til “Kongressens gullmedalje” for sin forskning og innsats innen helsearbeid, hundrevis av publiserte artikler – og sine fem banebrytende bøker om kreft. Bodai har vært klinisk professor i kirurgi ved UCD Medical Center og sjef for kirurgi for Kaiser Permanente i Sacramento og er grunnlegger av Kaiser’s Breast Cancer Survivorship Institute. Dr Bodai er også mannen bak det amerikanske brystkreft-frimerket.

Jeg vil takke Drs Chiba, Nakane og Komatsu. Arbeidet deres viser videre at enda en kronisk sykdom, i tillegg til alle de som vi har tidligere beskrevet, kan bli vesentlig påvirket av endring av livsstilen – som bidrar til slike kroniske tilstander.

Dr. Ernie Bodai, tidligere klinisk professor i kirurgi ved UCD Medical Center og sjef for kirurgi for Kaiser Permanente i Sacramento og er nå grunnlegger av Kaiser’s Breast Cancer Survivorship Institute.

Betennelser sentralt.

Dr. Ernie Bodai skriver videre:

Artikkelen vår legger sterk vekt på betennelse som en fellesnevner for de fleste kroniske tilstander som er ansvarlige for en betydelig del av hele helsevesenet. Det er også en betydelig kobling mellom betennelse og utvikling av kreft i tykktarm og endetarm, hvor forekomsten er mye høyere hos pasienter med IBD. IBD har også vist seg å gi en betydelig økt risiko for å utvikle andre kreftformer som brystkreft. Denne forståelsen av sykdom er bare helt i begynnelsen. Dr Chiba og teamet forsterker det presserende behovet for å gå videre med å utforske alternative behandlingsalternativer i behandlingen av kroniske sykdommer: Å bruke livsstilsendringer i motsetning til forskrivning av medisiner som bare behandler symptomer og som ikke behandler de grunnleggende årsakene til disse tilstandene.

Dr. Ernie Bodai, tidligere klinisk professor i kirurgi ved UCD Medical Center og sjef for kirurgi for Kaiser Permanente i Sacramento og er nå grunnlegger av Kaiser’s Breast Cancer Survivorship Institute.

Screening er ikke forebygging.

Dr. Ernie Bodai skriver videre at mange likestiller screening for sykdom med forebygging. Moderne screeningteknologier kan finne kreft, men på ingen måte er de forebyggende. Han mener medisinen må utvikle seg til å være virkelig forebyggende, og ikke reaktiv.

Dr Chiba har gitt et stort bidrag for å fremme arbeidet i helsevesenet med sitt omfattende arbeid innen IBD. Vi er helt enige med deres konklusjon om at kosthold, med fokus på plantebasert, ubearbeidet mat er en nødvendig behandling av kroniske sykdommer – og må implementeres. Dette er ytterligere støtte til det sårt tiltrengte paradigmeskiftet for medisinens fremtid.

Dr. Ernie Bodai, tidligere klinisk professor i kirurgi ved UCD Medical Center og sjef for kirurgi for Kaiser Permanente i Sacramento og er nå grunnlegger av Kaiser’s Breast Cancer Survivorship Institute.

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi gjennom en årrekke hatt fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Tusenvis av kunder i vårt program og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats, kunnskap og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene som gjelder for seg. 

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Ikke et alternativ – men et tillegg.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen “quick fix”, vidunderkur eller “one-size-fits-all”. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og/eller andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Vi ønsker å videreformidle kunnskap og erfaring slik at også andre kan oppnå helseforbedring og sitt fulle potensial!

Funksjonellmedisinsk Institutt

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende. Og vi publiserer og videreformidler på våre nettsider flere ganger hver uke gjennom hele året, ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter. Alle artikler kommer selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke kunne ta ansvar for kunnskapen vi videreformidler fra andre kilder. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.