fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny rapport i Science om gunstige effekter for helsa og immunforsvaret ved tilskudd av probiotika og prebiotika.

Forskere viser hvordan mikrobiotaen er i en konstant «dragkamp» for å opprettholde optimale nivåer av gode og dårlige bakterier.

Tarmmikrobiotaen består av milliarder av bakterier og en sunn og frisk person har en god balanse mellom gunstige og ugunstige bakterier. Men den kan komme i ubalanse på grunn av en rekke livsstil og miljøfaktorer – og derfor påvirke helsa i stor grad. Så for å øke nivået av gunstige bakterier, inntar mange probiotiske kosttilskudd – levende bakterier i en pille. Ulike kommersielle probiotiske og prebiotiske kosttilskudd er tilgjengelige, og de fleste eksperter er nå enige om sikkerheten til disse produktene. Men samtidig anerkjenner de at dette er et svært komplekst miljø, og det er mange faktorer som påvirker denne «dragkampen» mellom de gunstige og ugunstige bakteriene. Probiotika er tilskudd med bakterier, mens prebiotika er «maten» til de gunstige bakteriene.

Det meste av denne dragkampen finner sted i kroppens mage-tarmkanal, ettersom bakterier hjelper til med å fordøye maten og støtte immunforsvaret. Selv om eksperter nå mener at god «tarmhelse» er en nøkkel til god helse, så arbeider forskerene fremdeles på høygir med å få et detaljert bilde av hva som foregår inne i en persons mage-tarmkanal.

«Til nå har vi ikke hatt noen gode metoder for å fullstendig overvåke aktiviteten i mage-tarmkanalen, som er et helt unikt kjemisk og dynamisk miljø».

Elena Goun, Professor ved Institutt for kjemi ved University of Missouri

I en ny studie publisert i Science Advances, beskriver Elena Goun, professor ved Institutt for kjemi ved University of Missouri og et internasjonalt team forskere, hvordan man nå kan måle nivåene av et naturlig enzym, gallesalthydrolase, inne i kroppens mage-tarmkanal. Effekten av mange kommersielt tilgjengelige probiotiske kosttilskudd måler man ved å teste for nivået av gallesalthydrolase, som er ansvarlig for alle de viktigste helsefremmende funksjonene til probiotika.

Tarmmikrober påvirker fysiologien til mennesket sterkt ved å påvirke metabolisme, nevrobiologi og immunfunksjon. Gallesalthydrolase er et enzym som produseres av tarmbakteriene og spiller en helt sentral rolle i tarmen, for tarmbakteriemiljøet og helsa til menneskene. Men til tross for den viktige rollen som gallsyrer har for menneskers helse, er de underliggende mekanismene for hvordan tarmmikrobiotaen regulerer gallesalthydrolase- funksjonen stort sett ukjent.

For eksempel forstås hittil lite om det komplekse samspillet mellom ufordøyelige fibre som prebiotika og gallesyremetabolisme. Prebiotika er klassifisert som ufordøyelige fibre og langkjeda karbohydrater og har tidligere vist å øke overlevelsen til probiotika (de gunstige bakteriene) når de inntas sammen. I tillegg har tidligere studier rapportert økning i produksjon av kortkjeda fettsyrer, som kan være av de mest gunstige effektene av prebiotika på tarmmikrobiotaen.

De kan også med denne nye metoden finne ut hvordan ulike typer prebiotika (kostfibre som er kjent som «maten» til de gunstige bakteriene)) kan øke gallesalthydrolasenivået på en lignende måte som probiotiske tilskudd gjør. Goun mener funnene deres er svært spennende, spesielt i forhold til prebiotika, som naturlig finnes i fiberrike matvarer som nøtter og frø, frukt og grønnsaker.

«Prebiotika brukes ofte i kombinasjon med probiotika, og vi viser for første gang at tilskudd av ulike typer prebiotika alene også er i stand til å øke gallesalt-hydrolaseaktiviteten til tarmmikrobiotaen. Dette er knyttet til redusert betennelse, redusert kolesterolnivå i blodet samt beskytte mot tykktarmskreft og urinveisinfeksjoner.»

Elena Goun, Professor ved Institutt for kjemi ved University of Missouri

Enorm oppdagelse!

«Etter min mening er denne oppdagelsen enorm fordi produksjon og lagring av prebiotika er billigere enn for probiotika. »

Elena Goun, Professor ved Institutt for kjemi ved University of Missouri

Tidligere rapporter har vist at høy galle-salt-hydrolaseaktivitet i mage-tarmkanalen reflekterer bedre fordøyelse og mindre betennelse i kroppen.

«Når noen svelger tilskuddene, blir de eksponert for tarmmikrobiotaen mens de reiser gjennom det tøffe miljøet i mage-tarmkanalen. Når det kommer ut av kroppen igjen, kan vi analysere avføringsprøven»

Elena Goun, Professor ved Institutt for kjemi ved University of Missouri

Goun mener at denne forskningen kan føre til bedre presisjonsmedisinsk behandling ved å gi forskere en måte å forstå hvordan en persons individuelle tarmhelse er knyttet til opprinnelsen og naturen til menneskelige sykdommer.

«Tarmmikrobiomet spiller en enormt viktig rolle ved ulike helseproblemer som kreft, diabetes, fedme, parkinsons sykdom, depresjon og autisme, og nå vil dette nye verktøyet hjelpe oss å bedre forstå forholdet mellom tarmfunksjonen og disse sykdommene. I tillegg vil det tillate oss å utvikle mer effektive probiotika og prebiotika for å forbedre tarmhelsen til individene»

Elena Goun, Professor ved Institutt for kjemi ved University of Missouri

Dette prosjektet er en del av den store persontilpasset medisin satsningen til University of Missouri Systems NextGen Precision Health-initiativ.

Kings College professor: Ny kunnskap om tarmmikrober fører til dramatisk endret forståelse av helse og sykdom.

Et forskerteam ved King’s College London sammen med kollegene ved Massachusetts General Hospital, Stanford University og helsevitenskapsselskapet ZOE PREDICT, utfører den største pågående ernæringsstudien av sitt slag i verden. Resultatene har vakt stor oppsikt verden hele over.

Tim Spector, Professor of Genetic Epidemiology, King’s College London skriver at det første de la merke til, var den store individuelle variasjonen i respons på den samme maten, selv for identiske tvillinger. Den ene tvillingen kan for eksempel ha sunn respons på å spise karbohydrater, men ikke fett, mens den andre tvillingen er motsatt. Og det er tarmmikrobene som utgjør den store forskjellen.

Rett og slett forteller dette oss at vi alle er unike og at det ikke er noe perfekt kosthold eller riktig måte å spise på som vil fungere for alle.

Tim Spector, Professor of Genetic Epidemiology, King’s College London

Kan svaret ligge i mikrobiomet?

Observasjonen om at genetikk bare spiller en mindre rolle i å bestemme hvordan vi reagerer på mat, forteller oss også at enkle genetiske tester som hevder å bestemme «riktig kosthold for genene dine» er ineffektive og misvisende. 

Spector skriver; Pussig nok delte identiske tvillinger bare rundt en tredel av de samme tarm-mikrobearter, noe som kan bidra til å forklare noe av variasjonen i ernæringsrespons og peker også mot en mulighet til å forbedre helse og vekt ved å manipulere mikrobiomet. Les hele artikkelen om dette nye prosjektet her.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

«Vårt program fokuserer på livsstil, genetikk og miljø for å forstå hva som forårsaker sykdommen eller kroniske tilstander.»

Cleveland Clinic center for Functional Medicine (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

WHO sier også at det er en seiglivet myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den aller viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Den medisinfaglige organisasjonen IFM skriver at Funksjonellmedisin er en persontilpasset, pasientsentrert, vitenskapsbasert tilnærming som gir pasienter og behandlere mulighet til å samarbeide om å adressere de underliggende årsakene til sykdom samt fremme optimal helse. Det krever en detaljert forståelse av hver pasients genetiske, biokjemiske og livsstilsfaktorer og bruke dataene til å utvikle personlige planer som fører til forbedrede resultater.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.