fbpx

Ny studie fra Tanzania viser at vestlig livsstil og kosthold fører til kroniske sykdommer.

De viser også at et tradisjonelt kosthold med fiberrike grønnsaker og frukt forårsaker mindre betennelse.

Ledende forskere fra Stanford University og Kings College publiserte for noen år siden oppsiktsvekkende ny kunnskap om kroniske sykdommer på bakgrunn av hvordan jeger-samlere i Tanzania spiser og lever. Spesielt den store mengden med fiberrike grønnsaker som påvirker tarmmikrobiomet – ble gitt stor betydning.

Et stort internasjonalt team forskere har nå publisert en ny spennende studie fra Tanzania om hvordan kostholdet kan drive kroniske sykdommer i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Immunology.

I byene i Tanzania spiser folk et mer vestlig kosthold, mens i landlige områder er et tradisjonelt kosthold mer vanlig. Forskerene viser at det vestlige kostholdet økte aktiviteten til immunforsvaret, og kan bidra til kraftige økningen av kroniske sykdommer i urbane områder i Afrika. Undersøkelsene ble utført blant mer enn 300 tanzanere, hvorav noen bor i byen Moshi og andre på landsbygda. Teamet fant at immunceller fra individene fra byen Moshi produserte mer inflammatoriske proteiner. Et aktivert immunforsvar kan øke risikoen for livsstilssykdommer og kroniske tilstander.

Store forskjeller i kosthold

Analysene viste at metabolitter knyttet til kostholdet hadde en effekt på immunforsvaret. Individer fra landlige områder hadde høyere nivåer av flavonoider og andre betennelsesdempende stoffer i blodet. Det tradisjonelle landlige tanzaniske kostholdet, som er rikt på fiber, frukt og grønnsaker, inneholder store mengder av disse stoffene.

«Hos mennesker med et urbant kosthold, som inneholder mer mettet fett og bearbeidet mat, hadde økte nivåer av metabolitter som er involvert i kolesterolmetabolisme,»

Professor Mihai Netea, ved LIMES Institute og ImmunoSensation Cluster of Excellence på universitetet i Bonn og Radboud universitetsmedisinske senter i Nederland.

De fant også en sesongmessig endring i aktivering av immunsystemet. I den tørre årstiden, som er høst i dette område, hadde urbane mennesker et mindre aktivert immunsystem.

Vestlige land kan lære noe av disse resultatene.

Det har vært kjent en tid nå at vestlig livsstil og kosthold fører til kroniske sykdommer. Prof. Joachim Schultze fra DZNE og LIMES Institute understreker:

«Vi viste at et tradisjonelt tanzanisk kosthold har en gunstig effekt på betennelse og immunforsvarets funksjon. Dette er viktig fordi rask urbanisering pågår, ikke bare i Tanzania, men også i andre deler av Afrika.»

Prof. Joachim Schultze fra DZNE og LIMES Institute

Migrasjonen fra landsbygda til byer fører til endringer i kostholdet og derfor også en rask økning i antall livsstilssykdommer, noe som blir en tung belastning på de lokale helsevesenene.

Forskerne understreker at forebygging er viktig, og kosthold kan være veldig viktig for dette. Disse funnene fra Afrika er også relevante for vestlige land, der urbanisering fant sted for lenge siden. Ved å studere populasjoner på forskjellige stadier av urbaniseringen har forskere derfor unike muligheter til å forbedre forståelsen av hvordan kosthold og livsstil påvirker menneskets immunsystem.

Du kan lese mer om hvordan kostholdet til tradisjonelle jeger samlere i Tanzania har stor betydning for samlingen av mikrober i tarmen – og derfor påvirke immunforsvaret her.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.