fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Ny studie: Vitamin B6 kan bidra til å holde COVID-19 cytokinstormer i sjakk.

Ny studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Frontiers in Nutrition viser hvordan vitamin B6 kan være en nøkkel til en robust respons mot COVID-19.

Studier har så langt vist fordelene med vitamin D og C og mineraler som sink og magnesium for å styrke immunresponsen mot COVID-19. Men forskning på vitamin B6 har stort sett hittil manglet. Forsker Thanutchaporn Kumrungsee håper deres artikkel publisert i Frontiers in Nutrition kan være det første trinnet i å vise potensialet til vitamin B6 for å senke risikoen for cytokinstormer.

«I tillegg til å vaske hendene, er mat og ernæring blant de viktigste forsvarsverkene mot COVID-19-virusinfeksjon. Maten er vår viktigste medisin, og kjøkkenet er vårt viktigste apotek,»

Thanutchaporn Kumrungsee, professor ved Hiroshima University’s Graduate School of Integrated Sciences for Life

Professoren sier videre;

«Nylig har mange forskere publisert artikler om kostholdet og næringsstoffene sin rolle i beskyttelse mot COVID-19. Imidlertid er det svært få forskere som tar hensyn til den viktige rollen vitamin B6 har».

Thanutchaporn Kumrungsee, professor ved Hiroshima University’s Graduate School of Integrated Sciences for Life

I sin artikkel påpekte professoren og hennes medforskere at det er en økende mengde bevis som viser at vitamin B6 har en beskyttende effekt mot kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes, ved å undertrykke inflammasjoner/betennelser, oksidativt stress og karbonylstress. Det er seks isoformer av B6-vitamerer. Blant disse er pyridoksal 5′-fosfat (P5P) den mest aktive formen som fungerer som koenzym i en rekke enzymatiske reaksjoner. I tillegg er vitamin B6-mangel assosiert med dårligere immunfunksjon og høyere risiko for virusinfeksjon

«Koronavirus og influensa er blant virusene som kan forårsake dødelige lungeskader og død fra en akutt respiratorisk tilstand, over hele verden. Virusinfeksjoner fremkaller en cytokinstorm, som fører til lungekapillær endotelcellebetennelse, nøytrofil infiltrasjon og økt oksidativt stress,» .

Forskerteamet.

Kumrungsee forklarte at trombose (blodpropp) og cytokinstorm (hyperbetennelse) kan være nært knyttet til alvorlighetsgraden av COVID-19. Cytokinstormer skjer når immunforsvaret går i overdrive og begynner å angripe til og med friske celler. I mellomtiden kan blodpropp knyttet til COVID-19 blokkere kapillærer og skade vitale organer som hjerte, lunger, lever og nyrer.

Vitamin B6 er et kjent næringsstoff mot trombose og betennelse. Mangel på dette vitaminet er også forbundet med lavere immunfunksjon og høyere risiko for virusinfeksjoner, kan vi lese.

«Vitamin B6 er nært knyttet til immunforsvaret. Nivåene faller alltid hos personer med kronisk betennelse som fedme, diabetes og hjertesykdommer. Vi kan se av nyhetene at overvektige og diabetiske mennesker har høy risiko for COVID-19»

Thanutchaporn Kumrungsee, professor ved Hiroshima University’s Graduate School of Integrated Sciences for Life

Og hun sa videre;

«Dermed er vårt forsøk i denne artikkelen å belyse den mulige involveringen av vitamin B6 i å redusere alvorlighetsgraden av COVID-19.»

Thanutchaporn Kumrungsee, professor ved Hiroshima University’s Graduate School of Integrated Sciences for Life

Hun gleder seg til kliniske studier som vil teste denne hypotesen;

«Det er av stor interesse å undersøke om vitamin B6 beskytter mot nye typer virusinfeksjoner og lungebetennelse som vil oppstå i fremtiden. Foreløpig finnes det få opplysninger om næringsstoffers beskyttende rolle mot lungebetennelse og lungesykdommer».

Thanutchaporn Kumrungsee, professor ved Hiroshima University’s Graduate School of Integrated Sciences for Life

I rapporten konkluderer forskerne med at deres oppsummering av tilgjengelig kunnskap viser rollen som vitamin B6 kan ha for å undertrykke alvorlighetsgraden av COVID-19 og muligens gjennom mindre komplikasjoner av kroniske sykdommer som hypertensjon, CVD og diabetes.

Professoren avslutter med et ønske;

«Etter COVID-19, bør vi utvikle ernæringsområdet ved lungesykdommer som lungebetennelse og lungekreft.»

Thanutchaporn Kumrungsee, professor ved Hiroshima University’s Graduate School of Integrated Sciences for Life

Professor Tim Spector: Hvordan tarmhelse kan være en nøkkelfaktor ved Covid-19.

Den anerkjente britiske forskeren forklarer i nytt intervju hvordan forskningen nå viser hvordan kosthold og tarmhelse påvirker immunforsvaret – og derfor også potensielt alvorligheten av Covid-19 infeksjon. 

Tim Spector fikk nylig dronningens utmerkelse for sin innsats under Korona-krisen. Han er professor i genetisk epidemiologi og leder for institutt for tvillingforskning ved King’s College i London. Hans forskning på eneggede tvillinger har gitt verden helt ny kunnskap om hvordan livsstil er svært viktig for helsa. Han har vist at selv genetisk identisk like mennesker faktisk kan få helt ulik helse. Og at mennesker er helt ulike og trenger helt individuelt tilpasset mat.

Han sier de nå begynner å forstå mer om mikrobiomets innvirkning på kostholdet – og hvordan myter fortsatt preger forståelsen. Han peker på at persontilpasset medisin er fremtiden og at kostholdsrådene fremover vil være persontilpassede. Les mer om kostholdsmytene han avliver, koblingen mellom tarmhelsa, kostholdet og Covid-19 og se intervju med Professor Spector her.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.