fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Oxford University: Å reversere de aller fleste kroniske sykdommer ved bruk av livsstilstiltak.

I Funksjonellmedisin går man avansert og grundig til verks og ser på hvordan et individs unike gener, miljø og livsstil påvirker helsa – Innenfor såkalt livsstilsmedisin ser man på hvordan selv relativt enkle generelle livsstilgrep kan påvirke helsa dramatisk.

Artikkelen er publisert av Oxford University Press. og skrevet av Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco. Ben har jobbet med livsstils-retreats sammen med Dean Ornish, MD, siden 1994 – og har publisert en rekke artikler som viser svært gode resultater med livsstilstiltak.

86% av kostnadene i helsevesenet til kroniske sykdommer.

Over 86% av de årlige helsekostnadene i USA skyldes kroniske sykdommer som ofte kan forebygges eller til og med reverseres ved å gjøre omfattende livsstilsendringer, kan vi lese.

Brown skriver at bruk av livsstilstiltak er en raskt voksende bevegelse innen medisinen i dag, hvor omfattende livsstilsendringer brukes ikke bare for å forhindre, men også ofte for å reversere utviklingen av mange kroniske sykdommer. Disse inkluderer alvorlig koronar hjertesykdom, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, fedme, enkelte kreftformer og mange andre. Han skriver at det nå er bevist at omfattende livsstilsendringer også kan påvirke utviklingen av tidlig stadium av brystkreft, en del autoimmune tilstander, multippel sklerose og Alzheimers sykdom.

Mange krefter går nå i samme retning.

Begrensningene til medisiner og kirurgi for behandling og forebygging av kroniske sykdommer blir stadig bedre dokumentert, kan vi lese i Oxford-artikkelen. Men samtidig blir også kraften til omfattende livsstilsendringer stadig mer anerkjent.

Et klart grunnprinsipp er at det er mer kraftfullt å adressere de underliggende årsakene til sykdommer i stedet for bare å behandle symptomene. Tenk deg en gruppe leger som tørker gulvet rundt en overfylt vask, samtidig som ingen skrur av kranen. I stor grad representerer kranen den underliggende årsaken til mange kroniske sykdommer – de livsstilsvalgene vi tar hver dag.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Fremskritt innen medisinen.

Mange mennesker har en tendens til å tenke på fremskritt innen medisin som høyteknologisk og kostbart, for eksempel et nytt legemiddel, laser eller kirurgiske inngrep. Man kan ha vanskelig for å tro at noe så enkelt som disse omfattende livsstilsendringene kan gjøre en så kraftig forskjell i våre liv – men det gjør de ofte, skriver Brown.

Brown skriver videre at i deres forskning har de brukt høyteknologiske, dyre, topp moderne vitenskapelige metoder for å bevise kraften til noen enkle, lavteknologiske og rimelige inngrep. Disse randomiserte kontrollerte studiene og andre studier har blitt publisert i ledende fagfellevurderte medisinske og vitenskapelige tidsskrifter, skriver han. Forskerne har gjennom dette store arbeidet vist at kroppene våre ofte har en bemerkelsesverdig evne til å helbrede når vi behandler disse underliggende livsstilsårsakene – og mye raskere enn det man tidligere har trodd.

Fryktmotivasjon!

Mange sier at den viktigste grunnen til å gjøre livsstilsendringer er frykt. For eksempel å forhindre at noe ille skal skje, for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag. Frykt er ikke en bærekraftig motivator, men glede er det! Brown rapporterer at det man får igjen er så mye mer viktig enn det man har gitt opp.

For eksempel rapporterte pasienter med til og med alvorlig koronar hjertesykdom i alle våre studier og prosjekter mer enn 90% reduksjon i angina (brystsmerter) på bare noen få uker.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Motivasjon til å gjennomføre endringer i livet.

Mange synes det er vanskelig eller finner ikke motivasjon til å gjennomføre omfattende livsstilsendringer.

Når man har så store brystsmerter at man ikke kan jobbe, ikke kan gå over gaten før lyset skifter, ikke kan elske med partneren sin eller ikke kan leke med barna sine, så erfarer mange at de igjen kan gjøre alle disse aktivitetene etter å ha gjort endringer bare noen uker.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Disse valgene endrer seg raskt fra å være et offer til å bli en inngangsport til et nytt liv. Paradokset er at vi ofte tenker på å ta medisiner som enkelt og å gjennomføre livsstilsendringer som vanskelige. Men når du ser på dataene, vil de antyde det motsatte. Kostnadene for hjerte- og karsykdommer er mer enn for noen annen diagnostisk gruppe. Til tross for utbredelsen og kostnadene ved hjerte- og karsykdommer, er det først og fremst en forebyggbar og til og med reversibel livsstilssykdom. De fleste av de totale dødsfallene per år fra hjertesykdom og hjerneslag kan forebygges med livsstil og medisiner, skriver Professor Brown.

Dermed kan sykdommen som står for flere for tidlige dødsfall og kostnader enn noen annen sykdom, nesten helt forebygges bare ved å endre kosthold og livsstil. Og de samme livsstilsendringene som kan forhindre eller reversere hjertesykdom, kan også bidra til å forhindre eller til og med reversere mange andre kroniske sykdommer. For eksempel viste European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition (EPIC) -studien, at pasienter som hadde et sunt kosthold (lavt kjøttforbruk og høyt inntak av frukt, grønnsaker og fiber), som ikke røykte, var ikke overvektige og hadde minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag – 78% lavere total risiko for å utvikle en kronisk sykdom.

Støtte fra andre mennesker kan være kritisk.

En rekke studier har vist at gruppebaserte programmer kan være effektivt for å hjelpe pasientene med å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Både Cleveland Clinic i USA og Funksjonellmedisinsk Institutt her i Norge, har også vist at gruppebaserte programmer kan ha stor effekt.

Professor Brown beskriver også at gruppesesjoner kan designes for å få sosial støtte og en følelse av fellesskap ved å skape et trygt miljø for å uttrykke følelser og også for å hjelpe deltakerne å følge livsstilsendringsprogrammer.

Gruppe-metodikken er overraskende enkel, hevder Brown. Deltakerne lærer seg å lytte med innlevelse og å snakke om sine følelser. Disse enkle tiltakene gjør at folk ofte føler seg forstått på et dypere nivå enn de har før, skriver Brown. Når man gjør dette ofte så utvikles tillit, og deltakerne rapporterer at de ikke lenger føler seg isolerte og alene i endringsprosesser.

Brown skriver videre at det nå er stor interesse for persontilpasset medisin, som er enda et skritt videre fra såkalt livsstilmedisin. Men de fant at selv enklere generelle gunstige livsstilsendringer kan reversere utviklingen av alvorlig koronar hjertesykdom og andre kroniske tilstander.

Jo flere mekanismer vi studerer, jo større forståelse får vi om hvorfor omfattende livsstilsendringer kan være så gunstig behandling, samt forebygge et bredt spekter av kroniske sykdommer.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Brown avslutter med at livsstilstiltak nå er en av de raskest voksende bevegelsene innen medisinen. Den økte utbredelsen av kronisk sykdom har skapt enorme økonomiske og sosiale byrder. Disse positive endringene i medisinen skaper et nytt paradigme for helsetjenester når vi trenger det som aller mest, avslutter professor Brown.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Persontilpasset helseoptimalisering og helseforbedring.


I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Helseforbedringsprogrammet til Funksjonellmedisinsk Institutt er rettet mot alle som ønsker å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her samt via IFM.org som er den medisinfaglige internasjonale organisasjonen som vi, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken og mange andre amerikanske og internasjonalt ledende sykehus er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på det samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

«Vårt program fokuserer på livsstil, genetikk og miljø for å forstå hva som forårsaker sykdommen eller kroniske tilstander.»

Cleveland Clinic center for Functional Medicine (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

WHO sier også at det er en seiglivet myte at kroniske og sammensatte sykdommer og helsetilstander ikke kan gjøres noe med eller forhindres – tvert i mot mener de at livsstilstiltak og adressering av kjente risikofaktorer kan bidra til at de aller fleste tilfellene kan unngås. De mener dette er den aller viktigste helseutfordringen i verden i dag.

Den medisinfaglige organisasjonen IFM skriver at Funksjonellmedisin er en persontilpasset, pasientsentrert, vitenskapsbasert tilnærming som gir pasienter og behandlere mulighet til å samarbeide om å adressere de underliggende årsakene til sykdom samt fremme optimal helse. Det krever en detaljert forståelse av hver pasients genetiske, biokjemiske og livsstilsfaktorer og bruke dataene til å utvikle personlige planer som fører til forbedrede resultater.

Vi har kontorer i både Oslo og Trondheim.

EU og Norske myndigheter: Vi står nå foran de mest omfattende endringene av helsetjenester i moderne tid. 

Mange er nok ikke klar over hvor store endringer vi nå står foran. En rekke offentlige dokumenter fra både Norge og EU viser hvorfor og hvordan de aller fleste av verdens industrialiserte land vil revolusjonere sine helsetjenester frem mot år 2030.

I følge britiske helsemyndigheter markerer dette begynnelsen på en slutten for den frustrerende og kostbare praksisen med «prøving og feiling» og «one-size-fits-all»

Med kunnskap kan innbyggere ta større ansvar for egen helse.

Persontilpasset medisin og funksjonellmedisin og det nye omtalte paradigmet involverer en langt mer medvirkende rolle for pasientene og innbyggerne selv i deres helseforbedringsprosess.

En mer kunnskapsrik innbygger gjør at helsearbeidere og pasienten kan diskutere informasjon om individuelle genetiske, livsstils- og miljøfaktorer og tolke personlige data, noe som vil føre til en helt ny dialog, skriver britiske helsemyndigheter. Man kan da i samarbeid vurdere livsstilsendringer når annen behandling kanskje ikke er nødvendig. 

Pasientens kunnskap kan også føre til at pasienter selv kan vurdere forebyggende tiltak når det er stor sannsynlighet for å utvikle en sykdom, skriver de videre.

De nordiske landene skriver i et prosjektdokument at overgangen til forebyggende helse ikke bare er avhengig av helsevesenet. Innbyggerne må også ta en aktiv rolle i utformingen av hvordan de samhandler med systemet på deres premisser. I rapporten kan vi lese at innbyggerne i fremtiden selv må oppsøke kunnskap om sin kropp og helse i langt større grad, slik at man kan ta ansvar for sin egen helse. 

De beskriver en livslang læringsprosess for å dyrke forebyggende helseatferd og en medfødt følelse av ansvar overfor seg selv og samfunnet. God helse i fremtiden vil ikke bare være avhengig av godt utformede helsesystemer – du vil også ha en viktig rolle i å proaktivt sikre din egen helse. Det er nettopp dette vi har utviklet Helseforbedringsprogrammet for.

Helseforbedringsprogrammet: Med kompetanse kan du velge hvilke tiltak som støtter dine personlige mål.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.  

Alle fagpersoner og andre ressurser som er tilknyttet oss har selv personlig lang erfaring med endringsprosesser og videreutdanning i Funksjonellmedisin fra IFM i USA.

Selv om adressering av kosthold- og livsstilstiltak samt miljøfaktorer nå blir bredt anerkjent som potensielt avgjørende faktorer for å optimalisere helsa og kunne forhindre og eventuelt snu for eksempel en negativ kronisk betennelserelatert situasjon  – så kan det for noen være krevende å gjennomføre i menneskers dagligliv. Men vår lange erfaring viser at mennesker har potensiale til å gjøre omfattende endringer selv – når man har kompetanse, motivasjon og støtte gjennom prosessen.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Ingen enkel mirakelkur, diett eller quick fix – men mulig ved å se på alle de kjente underliggende faktorene samtidig.

Motvirkning av triaden av faktorene som fører til autoimmun sykdom –  tarmpermeabilitet (lekk tarm), genetikk og en rekke miljøfaktorer – kan kreve en sammensatt tilnærming. Hvis man lykkes, kan denne tilnærmingen ikke bare dempe symptomer på autoimmun sykdom, men i mange tilfeller føre til reversering av sykdommene.

Alessio Fasano, Professor Harvard University.

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer: folkehelsekrise pga kronisk betennelse – men gir også håp og peker på en rekke miljøfaktorer man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. Og videre hvordan faktorer som stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter, som kvikksølv og andre – sammen påvirker utviklingen av disse tilstandene.

Den internasjonale forskergruppen viser hvordan ulike miljøfaktorer kan gi lavgrad betennesle – som igjen kan gi en rekke helsetilstander.

De skriver at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) omtaler også studien og skriver at:

«man bør fokusere på modifiserbare faktorer som påvirker betennelse, for eksempel aktivitet/trening, kosthold, miljøgifter og stress.»

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Og konkluderer med at helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

Gener bestemmer ikke vekten din. Å telle kalorier fungerer ikke. Du er unik, så maten skal være personlig tilpasset deg. Tarmen avgjør responsen på maten du spiser.

Forskningsprosjeketet Zoe drevet av Massachusetts General Hospital, King’s College London, Stanford Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Hvordan komme i gang.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et av våre kontorer i Oslo eller Trondheim. Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Vi minner om at Helseforbedringsprogrammet ikke er et alternativ til det ordinære helsevesenet. Vi har et godt samarbeid med det øvrige helsevesenet og Helseforbedringsprogrammet kan fungere som et tillegg til og ikke som et alternativ.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.