fbpx

Oxford University: Å reversere de aller fleste kroniske sykdommer ved bruk av livsstilstiltak.

I Funksjonellmedisin går man avansert og grundig til verks og ser på hvordan et individs unike gener, miljø og livsstil påvirker helsa – Innenfor såkalt livsstilsmedisin ser man på hvordan selv relativt enkle generelle livsstilgrep kan påvirke helsa dramatisk.

Artikkelen er publisert av Oxford University Press. og skrevet av Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco. Ben har jobbet med livsstils-retreats sammen med Dean Ornish, MD, siden 1994 – og har publisert en rekke artikler som viser svært gode resultater med livsstilstiltak.

86% av kostnadene i helsevesenet til kroniske sykdommer.

Over 86% av de årlige helsekostnadene i USA skyldes kroniske sykdommer som ofte kan forebygges eller til og med reverseres ved å gjøre omfattende livsstilsendringer, kan vi lese.

Brown skriver at bruk av livsstilstiltak er en raskt voksende bevegelse innen medisinen i dag, hvor omfattende livsstilsendringer brukes ikke bare for å forhindre, men også ofte for å reversere utviklingen av mange kroniske sykdommer. Disse inkluderer alvorlig koronar hjertesykdom, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, fedme, enkelte kreftformer og mange andre. Han skriver at det nå er bevist at omfattende livsstilsendringer også kan påvirke utviklingen av tidlig stadium av brystkreft, en del autoimmune tilstander, multippel sklerose og Alzheimers sykdom.

Mange krefter går nå i samme retning.

Begrensningene til medisiner og kirurgi for behandling og forebygging av kroniske sykdommer blir stadig bedre dokumentert, kan vi lese i Oxford-artikkelen. Men samtidig blir også kraften til omfattende livsstilsendringer stadig mer anerkjent.

Et klart grunnprinsipp er at det er mer kraftfullt å adressere de underliggende årsakene til sykdommer i stedet for bare å behandle symptomene. Tenk deg en gruppe leger som tørker gulvet rundt en overfylt vask, samtidig som ingen skrur av kranen. I stor grad representerer kranen den underliggende årsaken til mange kroniske sykdommer – de livsstilsvalgene vi tar hver dag.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Fremskritt innen medisinen.

Mange mennesker har en tendens til å tenke på fremskritt innen medisin som høyteknologisk og kostbart, for eksempel et nytt legemiddel, laser eller kirurgiske inngrep. Man kan ha vanskelig for å tro at noe så enkelt som disse omfattende livsstilsendringene kan gjøre en så kraftig forskjell i våre liv – men det gjør de ofte, skriver Brown.

Brown skriver videre at i deres forskning har de brukt høyteknologiske, dyre, topp moderne vitenskapelige metoder for å bevise kraften til noen enkle, lavteknologiske og rimelige inngrep. Disse randomiserte kontrollerte studiene og andre studier har blitt publisert i ledende fagfellevurderte medisinske og vitenskapelige tidsskrifter, skriver han. Forskerne har gjennom dette store arbeidet vist at kroppene våre ofte har en bemerkelsesverdig evne til å helbrede når vi behandler disse underliggende livsstilsårsakene – og mye raskere enn det man tidligere har trodd.

Fryktmotivasjon!

Mange sier at den viktigste grunnen til å gjøre livsstilsendringer er frykt. For eksempel å forhindre at noe ille skal skje, for eksempel hjerteinfarkt eller hjerneslag. Frykt er ikke en bærekraftig motivator, men glede er det! Brown rapporterer at det man får igjen er så mye mer viktig enn det man har gitt opp.

For eksempel rapporterte pasienter med til og med alvorlig koronar hjertesykdom i alle våre studier og prosjekter mer enn 90% reduksjon i angina (brystsmerter) på bare noen få uker.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Motivasjon til å gjennomføre endringer i livet.

Mange synes det er vanskelig eller finner ikke motivasjon til å gjennomføre omfattende livsstilsendringer.

Når man har så store brystsmerter at man ikke kan jobbe, ikke kan gå over gaten før lyset skifter, ikke kan elske med partneren sin eller ikke kan leke med barna sine, så erfarer mange at de igjen kan gjøre alle disse aktivitetene etter å ha gjort endringer bare noen uker.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Disse valgene endrer seg raskt fra å være et offer til å bli en inngangsport til et nytt liv. Paradokset er at vi ofte tenker på å ta medisiner som enkelt og å gjennomføre livsstilsendringer som vanskelige. Men når du ser på dataene, vil de antyde det motsatte. Kostnadene for hjerte- og karsykdommer er mer enn for noen annen diagnostisk gruppe. Til tross for utbredelsen og kostnadene ved hjerte- og karsykdommer, er det først og fremst en forebyggbar og til og med reversibel livsstilssykdom. De fleste av de totale dødsfallene per år fra hjertesykdom og hjerneslag kan forebygges med livsstil og medisiner, skriver Professor Brown.

Dermed kan sykdommen som står for flere for tidlige dødsfall og kostnader enn noen annen sykdom, nesten helt forebygges bare ved å endre kosthold og livsstil. Og de samme livsstilsendringene som kan forhindre eller reversere hjertesykdom, kan også bidra til å forhindre eller til og med reversere mange andre kroniske sykdommer. For eksempel viste European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition (EPIC) -studien, at pasienter som hadde et sunt kosthold (lavt kjøttforbruk og høyt inntak av frukt, grønnsaker og fiber), som ikke røykte, var ikke overvektige og hadde minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag – 78% lavere total risiko for å utvikle en kronisk sykdom.

Støtte fra andre mennesker kan være kritisk.

En rekke studier har vist at gruppebaserte programmer kan være effektivt for å hjelpe pasientene med å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Både Cleveland Clinic i USA og Funksjonellmedisinsk Institutt her i Norge, har også vist at gruppebaserte programmer kan ha stor effekt.

Professor Brown beskriver også at gruppesesjoner kan designes for å få sosial støtte og en følelse av fellesskap ved å skape et trygt miljø for å uttrykke følelser og også for å hjelpe deltakerne å følge livsstilsendringsprogrammer.

Gruppe-metodikken er overraskende enkel, hevder Brown. Deltakerne lærer seg å lytte med innlevelse og å snakke om sine følelser. Disse enkle tiltakene gjør at folk ofte føler seg forstått på et dypere nivå enn de har før, skriver Brown. Når man gjør dette ofte så utvikles tillit, og deltakerne rapporterer at de ikke lenger føler seg isolerte og alene i endringsprosesser.

Brown skriver videre at det nå er stor interesse for persontilpasset medisin, som er enda et skritt videre fra såkalt livsstilmedisin. Men de fant at selv enklere generelle gunstige livsstilsendringer kan reversere utviklingen av alvorlig koronar hjertesykdom og andre kroniske tilstander.

Jo flere mekanismer vi studerer, jo større forståelse får vi om hvorfor omfattende livsstilsendringer kan være så gunstig behandling, samt forebygge et bredt spekter av kroniske sykdommer.

Oxford University Press, Ben Brown, MD, medisinsk direktør for Ornish Lifestyle Medicine og professor ved University of California San Francisco.

Brown avslutter med at livsstilstiltak nå er en av de raskest voksende bevegelsene innen medisinen. Den økte utbredelsen av kronisk sykdom har skapt enorme økonomiske og sosiale byrder. Disse positive endringene i medisinen skaper et nytt paradigme for helsetjenester når vi trenger det som aller mest, avslutter professor Brown.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.