fbpx

Stoffer fra epler kan forbedre hjernefunksjonen.

Naturlige forbindelser som finnes i epler og annen frukt kan bidra til å stimulere produksjonen av nye hjerneceller, noe som kan ha betydning for læring og hukommelse, viser nye studie.

Det er det tyske senteret for nevrodegenerative sykdommer som har publisert den nye studien i Stem Cell Reports. Naturlige forbindelser som finnes i epler og andre frukter kan bidra til å stimulere produksjonen av nye hjerneceller, noe som kan ha implikasjoner for læring og hukommelse, ifølge den nye studien. Kjemiske stoffer som finnes i planter, såkalte phytostoffer, som resveratrol i røde druer eller epigallo-catechin-3-gallat (EGCG) i grønn te, kan ha positive effekter for kroppen, inkludert hjernen.

Et internasjonalt forskerteam fant at høye konsentrasjoner av phytostoffer fra epler stimulerer generering av nye nevroner, en prosess som kalles nevrogenese. Studien viste at laboratoriedyrkede stamceller fra voksne mushjerner genererte flere nevroner og ble beskyttet mot celledød ved tilskudd av phytostoffene quercetin eller dihydroksybezoesyre (DHBA).

Påfølgende tester på mus viste at stamceller i forskjellige strukturer av den voksne hjernen assosiert med læring og hukommelse genererte flere nevroner når musene fikk høye doser quercetin eller DHBA. Effektene på nevrogenese var sammenlignbare med effekter sett etter fysisk trening, en kjent stimulans for nevrogenese.

Stem Cell Reports

Denne studien antyder at naturlige forbindelser i frukt, som quercetin, DHBA og potensielt andre, kan virke synergisk for å fremme nevrogenese og hjernefunksjon når de gis i høye konsentrasjoner. Fremtidige studier vil være nødvendig for å avgjøre om disse og andre fytonæringsstoffer kan forbedre læring og kognitiv funksjon hos mennesker.

Etter hvert som pattedyr og mennesket utviklet seg med bestemte dietter, kan en rekke forbindelser ha blitt en del av de miljømessige faktorene som formet hjernestruktur og funksjon.

Forskere viser hvordan et polyfenol avledet fra blåbær kan være gunstig som behandling av inflammatorisk tarmsykdom og andre inflammatoriske tilstander.

Nylig har et annet team forskere oppdaget en polyfenolforbindelse avledet fra blåbær som viser bemerkelsesverdige immunsuppressive effekter og kan være gunstig i behandling av IBD og inflammatoriske tilstander.

Det er kjent at forskjellige planter og stoffer i planter inneholder «bioaktive» ingredienser som kan lindre sykdommer hos mennesker. Disse har ofte biologiske egenskaper som kan anti-kreft, antioksidant og antiinflammatoriske effekter. Dermed kan forståelse av hvordan de samhandler med kroppen føre til potensielle behandlingsstrategier mot betydelige immunforstyrrelser.

forskerne en polyfenolforbindelse kalt «pterostilbene» (PSB) med kraftige immunsuppressive egenskaper – noe som gjør det til et potensielt terapeutisk alternativ for kroniske inflammatoriske sykdommer, inkludert inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Denne forbindelsen er veldig lik en annen forbindelse som er kjent for å ha viktige medisinske effekter, kalt «resveratrol» (RSV).

Dr. Yashiro konkluderer: 

«For forebygging av sykdommer er det viktig å identifisere gunstige komponenter i matvarer og forstå hvordan den underliggende immunresponsen og homeostase moduleres i kroppen. Våre funn viste at PSB har en sterk immunsuppressiv egenskap, som baner vei for en ny, naturlig behandling for IBD. «

Dr. Yashiro, Tokyo University of Science.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin i Norge og Skandinavia!

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten og tilbudet. Arbeidet er allerede i full gang og vi har derfor i den kommende prosjektperioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder i Oslo. Og Trondheim har siste oppstart i Juni. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer om å gjøre funksjonellmedisin tilgjengelig for langt flere mennesker i Norge og Skandinavia – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.