fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Miljøgifter svekker menneskers helse over hele verden – i lufta, vannet, jorda, maten og i jobb- og bomiljøer.

Columbia University viser åtte kjennetegn på hvordan miljøgifter og forurensninger bidrar til sykdom – som kronisk betennelse, hormonforstyrrelser, mikrobiom-dysbiose og nedsatt funksjon i nervesystemet.

Studien utført av forskere ved Columbia University Mailman School of Public Health, Ludwig Maximilian University og Hasselt University er publisert i tidsskriftet Cell.

«Hver dag lærer vi mer om hvordan eksponering for forurensninger i luft, vann, jord og mat er skadelig for menneskers helse»

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Men foreløpig er ikke de underliggende mekanismene kjent;

«I denne artikkelen gir vi et rammeverk for å forstå hvorfor komplekse blandinger av miljøeksponering medfører alvorlig sykdom selv i relativt beskjedne konsentrasjoner.»

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Kontinuerlig eksponering.

Vi blir kontinuerlig utsatt for en blanding av miljøgifter som fører til en rekke endringer i kroppen vår, fra unnfangelse til vi blir eldre. De styrer genuttrykk, trener og former immunforsvaret, påvirker den generelle helsetilstanden og driver sykdom.

Studien oppsummerer dokumentasjon på åtte kjennetegn på miljøforgiftning:

  1. Oksidativt stress og betennelse: Når antioksidantforsvaret er dårlig så oppstår betennelse, celledød og organskader.
  2. Endringer i genomet og mutasjoner: En opphopning av DNA-feil kan utløse kreft og andre kroniske sykdommer.
  3. Epigenetiske endringer: Epigenetiske endringer påvirker syntesen av proteiner som er ansvarlige for utvikling som barn og generell funksjon av kroppen.
  4. Mitokondriell dysfunksjon: Et sammenbrudd i det cellulære kraftverket kan forstyrre menneskets utvikling og bidra til kronisk sykdom.
  5. Endokrine forstyrrelser: Kjemikalier som finnes i miljøet vårt, maten og ulike produkter forstyrrer reguleringen av hormoner og bidrar til sykdom.
  6. Endret intercellular kommunikasjon: Signalreseptorer og andre måter som celler kommuniserer med hverandre, inkludert nevrotransmisjon, påvirkes.
  7. Endrede mikrobiomsamfunn: En ubalanse i populasjonen av bakterier og andre mikroorganismer i kroppen vår kan påvirke immunforsvaret og gjøre oss utsatt for allergier og infeksjoner.
  8. Nedsatt nervesystemfunksjon. Mikroskopiske partikler i luftforurensning når hjernen gjennom den olfaktoriske nerven, og kan forstyrre kognitive evner.

Men ikke alle miljøeksponeringer er skadelige.

Naturen et eksempel på gunstig miljøeksponering.

Forskerne bemerker at eksponering for naturen har blitt rapportert å ha gunstig innvirkning på mental helse.

De skriver videre at disse åtte kjennetegnene på ingen måte dekker det totale omfanget og fanger ikke opp hele kompleksiteten til de kjemiske og fysiske egenskapene til miljøeksponering, inkludert kombinasjonen av mange miljøgifter og eksponering på kort og lang sikt. Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå de komplekse mekanismene for hvordan eksponering påvirker menneskets biologi og bidrar til sykdom eller gir helsemessige gunstige fordeler, gjennom hele livet.

«Vi trenger forskning for å utvide vår kunnskap om sykdomsmekanismer som går langt utover genetikk.»

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Ny teknologi gir ny kunskap.

Fremskritt innen biomedisinsk teknologi og datavitenskap gjør at man nå i større grad kan forstå det komplekse samspillet mellom miljøfaktorer og cellene i kroppen, «

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Politiske virkemidler må taes i bruk, mener Baccarelli;

«Denne kunnskapen vil hjelpe oss å utvikle nye måter å forebygge og behandle sykdom på. Med de alvorlige miljøutfordringene som luftforurensning og klimaendringer trenger vi sterk lokal og nasjonal politikk for å sikre sunne miljøer og god helse «

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Tarmbakterier, immunforsvaret og miljøgifter.

Mikrobene som bor i kroppene våre påvirkes av det vi spiser, drikker, puster og absorberer gjennom huden vår, og de fleste av oss blir kronisk utsatt for naturlige og menneskeskapte miljøkjemikalier. I en annen ny studie gjennomgår forskere fra University of Illinois den gjeldende forskningen som knytter dusinvis av miljøkjemikalier til endringer i tarmmikrobiomet og tilhørende helseutfordringer.

Forskerne skriver at mange nye studier har gitt ny innsikt om årsakene og konsekvensene av endringer i tarmmikrobiotaen. Blant de mange faktorene som er involvert i reguleringen av mikrobiomet, har det vist seg at faktorer som diett og miljøkjemikalier endrer tarmmikrobiomet betydelig. Selv om kosthold vesentlig bidrar til endringer i tarmmikrobiomet, så er miljøkjemikalier store forurensninger i maten vår og blir faktisk ofte oversett.

Forskerne fra University of Illinois gjennomgår i sin studie hovedklasser av miljøkjemikalier, som bisfenoler, ftalater, vedvarende organiske forurensninger, tungmetaller og plantevernmidler, og innvirkning på tarmmikrobiomet. Endringer som igjen fører til tarmmikrobielle endringer som inkluderer endringer i metabolisme, immunitet og den nevrologiske funksjonen.

Professor i komparativ biovitenskap Jodi Flaws og hennes kolleger gjennomgikk dusinvis av studier som undersøkte sammenhengen mellom eksponering for miljøforurensninger, tarmmikrobiomet og menneskers og dyrs helse. Gjennomgangen er publisert i tidsskriftet Toxicological Sciences.

«Alle disse dataene tilsier at eksponering for mange av disse miljøkjemikaliene i ulike livsfaser kan endre tarmmikrobiomet på måter som påvirker helsen,»

University of Illinois

Og de avslutter med;

«Tilstandene som endrede mikrobiomer etter eksponering for miljøkjemikalier fører til inkluderer immundysfunksjon, endret karbohydrat- og lipidmetabolisme og nevrologiske og adferdsmessige svekkelser. Vi ser også at disse effektene avhenger av individets kjønn og alder.»

University of Illinois

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer».

I denne første av en serie artikler ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre. Les artikkelen her.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.