Miljøgifter svekker menneskers helse over hele verden – i lufta, vannet, jorda, maten og i jobb- og bomiljøer.

Columbia University viser åtte kjennetegn på hvordan miljøgifter og forurensninger bidrar til sykdom – som kronisk betennelse, hormonforstyrrelser, mikrobiom-dysbiose og nedsatt funksjon i nervesystemet.

Studien utført av forskere ved Columbia University Mailman School of Public Health, Ludwig Maximilian University og Hasselt University er publisert i tidsskriftet Cell.

“Hver dag lærer vi mer om hvordan eksponering for forurensninger i luft, vann, jord og mat er skadelig for menneskers helse”

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Men foreløpig er ikke de underliggende mekanismene kjent;

“I denne artikkelen gir vi et rammeverk for å forstå hvorfor komplekse blandinger av miljøeksponering medfører alvorlig sykdom selv i relativt beskjedne konsentrasjoner.”

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Kontinuerlig eksponering.

Vi blir kontinuerlig utsatt for en blanding av miljøgifter som fører til en rekke endringer i kroppen vår, fra unnfangelse til vi blir eldre. De styrer genuttrykk, trener og former immunforsvaret, påvirker den generelle helsetilstanden og driver sykdom.

Studien oppsummerer dokumentasjon på åtte kjennetegn på miljøforgiftning:

  1. Oksidativt stress og betennelse: Når antioksidantforsvaret er dårlig så oppstår betennelse, celledød og organskader.
  2. Endringer i genomet og mutasjoner: En opphopning av DNA-feil kan utløse kreft og andre kroniske sykdommer.
  3. Epigenetiske endringer: Epigenetiske endringer påvirker syntesen av proteiner som er ansvarlige for utvikling som barn og generell funksjon av kroppen.
  4. Mitokondriell dysfunksjon: Et sammenbrudd i det cellulære kraftverket kan forstyrre menneskets utvikling og bidra til kronisk sykdom.
  5. Endokrine forstyrrelser: Kjemikalier som finnes i miljøet vårt, maten og ulike produkter forstyrrer reguleringen av hormoner og bidrar til sykdom.
  6. Endret intercellular kommunikasjon: Signalreseptorer og andre måter som celler kommuniserer med hverandre, inkludert nevrotransmisjon, påvirkes.
  7. Endrede mikrobiomsamfunn: En ubalanse i populasjonen av bakterier og andre mikroorganismer i kroppen vår kan påvirke immunforsvaret og gjøre oss utsatt for allergier og infeksjoner.
  8. Nedsatt nervesystemfunksjon. Mikroskopiske partikler i luftforurensning når hjernen gjennom den olfaktoriske nerven, og kan forstyrre kognitive evner.

Men ikke alle miljøeksponeringer er skadelige.

Naturen et eksempel på gunstig miljøeksponering.

Forskerne bemerker at eksponering for naturen har blitt rapportert å ha gunstig innvirkning på mental helse.

De skriver videre at disse åtte kjennetegnene på ingen måte dekker det totale omfanget og fanger ikke opp hele kompleksiteten til de kjemiske og fysiske egenskapene til miljøeksponering, inkludert kombinasjonen av mange miljøgifter og eksponering på kort og lang sikt. Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå de komplekse mekanismene for hvordan eksponering påvirker menneskets biologi og bidrar til sykdom eller gir helsemessige gunstige fordeler, gjennom hele livet.

“Vi trenger forskning for å utvide vår kunnskap om sykdomsmekanismer som går langt utover genetikk.”

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Ny teknologi gir ny kunskap.

Fremskritt innen biomedisinsk teknologi og datavitenskap gjør at man nå i større grad kan forstå det komplekse samspillet mellom miljøfaktorer og cellene i kroppen, “

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Politiske virkemidler må taes i bruk, mener Baccarelli;

“Denne kunnskapen vil hjelpe oss å utvikle nye måter å forebygge og behandle sykdom på. Med de alvorlige miljøutfordringene som luftforurensning og klimaendringer trenger vi sterk lokal og nasjonal politikk for å sikre sunne miljøer og god helse “

Andrea Baccarelli, MD, Ph.D., leder for Environmental Health Sciences ved Columbia Mailman School.

Tarmbakterier, immunforsvaret og miljøgifter.

Mikrobene som bor i kroppene våre påvirkes av det vi spiser, drikker, puster og absorberer gjennom huden vår, og de fleste av oss blir kronisk utsatt for naturlige og menneskeskapte miljøkjemikalier. I en annen ny studie gjennomgår forskere fra University of Illinois den gjeldende forskningen som knytter dusinvis av miljøkjemikalier til endringer i tarmmikrobiomet og tilhørende helseutfordringer.

Forskerne skriver at mange nye studier har gitt ny innsikt om årsakene og konsekvensene av endringer i tarmmikrobiotaen. Blant de mange faktorene som er involvert i reguleringen av mikrobiomet, har det vist seg at faktorer som diett og miljøkjemikalier endrer tarmmikrobiomet betydelig. Selv om kosthold vesentlig bidrar til endringer i tarmmikrobiomet, så er miljøkjemikalier store forurensninger i maten vår og blir faktisk ofte oversett.

Forskerne fra University of Illinois gjennomgår i sin studie hovedklasser av miljøkjemikalier, som bisfenoler, ftalater, vedvarende organiske forurensninger, tungmetaller og plantevernmidler, og innvirkning på tarmmikrobiomet. Endringer som igjen fører til tarmmikrobielle endringer som inkluderer endringer i metabolisme, immunitet og den nevrologiske funksjonen.

Professor i komparativ biovitenskap Jodi Flaws og hennes kolleger gjennomgikk dusinvis av studier som undersøkte sammenhengen mellom eksponering for miljøforurensninger, tarmmikrobiomet og menneskers og dyrs helse. Gjennomgangen er publisert i tidsskriftet Toxicological Sciences.

“Alle disse dataene tilsier at eksponering for mange av disse miljøkjemikaliene i ulike livsfaser kan endre tarmmikrobiomet på måter som påvirker helsen,”

University of Illinois

Og de avslutter med;

“Tilstandene som endrede mikrobiomer etter eksponering for miljøkjemikalier fører til inkluderer immundysfunksjon, endret karbohydrat- og lipidmetabolisme og nevrologiske og adferdsmessige svekkelser. Vi ser også at disse effektene avhenger av individets kjønn og alder.”

University of Illinois

Vi opplever en epidemi av autoimmune- og nevrodegenerative sykdommer som forskerne nå kaller «miljøsykdommer».

I denne første av en serie artikler ser vi på hvordan en rekke av verdens ledende vitenskapsfolk nå tar til orde for å se på miljøkatastrofen som også en menneskelig helse-katastrofe. Vi ser også på hva hver og en av oss kan gjøre. Les artikkelen her.

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi gjennom en årrekke hatt fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Tusenvis av kunder i vårt program og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats, kunnskap og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene som gjelder for seg. 

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Ikke et alternativ – men et tillegg.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen “quick fix”, vidunderkur eller “one-size-fits-all”. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og/eller andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Vi ønsker å videreformidle kunnskap og erfaring slik at også andre kan oppnå helseforbedring og sitt fulle potensial!

Funksjonellmedisinsk Institutt

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende. Og vi publiserer og videreformidler på våre nettsider flere ganger hver uke gjennom hele året, ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter. Alle artikler kommer selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke kunne ta ansvar for kunnskapen vi videreformidler fra andre kilder. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.