fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Nature: Vitenskapen om psykedeliske stoffer er i ferd med å bli «mainstream» medisin.

UNLV nevroforskere slutter seg til et økende antall forskere som studerer mulige medisinske fordeler av psykedelika.

Denne artikkelen er en videreformidling av ny kunnskap formidlet i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Gjennomgangen av psykedeliske stoffer ble nylig publisert av forskerne Assistant Professor Dustin og Rochelle Hines ved University of Nevada i Nature: Scientific Reports.

Behandling med psykedeliske stoffer kan høres ut som en etterlevning fra Woodstock-tiden, men det er faktisk en studieretning som får stadig større plass i det medisinske samfunnet som et mulig effektivt behandlingsalternativ for et økende antall psykiske tilstander. Studier på området blir nå publisert i de aller mest anerkjente medisinske tidsskriftene, som denne siste som ble publisert i Nature. Også i Norge har det fått økt oppmerksomhet og også omtalt i tidsskriftet Psykisk Helse.

Flere av verdens ledende sykehus, som Johns Hopkins Hospital, har nå etablert et eget senter for forskning på psykedelika. Det vekket oppsikt når de nylig i JAMA psychiatry publiserte resultater fra en studie med voksne med alvorlig depresjon, hvor de rapporterte at to doser av det psykedeliske stoffet psilocybin, gitt med støttende psykoterapi, ga raske og store reduksjoner i depressive symptomer. De fleste deltakere viste forbedring og halvparten av studiedeltakerne oppnådde remisjon gjennom fire ukers oppfølging.

Forskerne ved University of Nevada sier at mens studiet av psykedelika som medisin stadig nærmer seg «mainstream», så er det fortsatt kontroversielt. Forskningen på psykedelika har kjempet for å riste av seg oppfatningene som ble født på 1960-tallet, oppfatninger som har bremset vitenskapelig studier i mer enn 50 år, mener forskerne.

Vi kan i studien lese at økt forståelse for responsen på serotonerge hallusinogener kan gi en mekanistisk innsikt i persepsjon og hallusinasjoner, samt regulering av humøret.

Serotonin.

Serotonin er både et hormon og en nevrotransmitter som er involvert i bevissthet, følelser og oppfatninger.

De sinnsendrende egenskapene gjør hallusinogener til et attraktivt middel for en rekke formål, inkludert en lang historie med rituelle praksiser, og nylig som hurtigvirkende behandlinger for tilstander som depresjon og avhengighet, kan vi lese i studien i Nature.

I mesoamerikanske kulturer har hallusinogener blitt brukt mye i ritualistisk og religiøs praksis siden før-colombiansk tid. Denne lange brukshistorikken resulterte i en opphopning av kunnskap om effekten av hallusinogener, og dyktighet i bruken.

Mesoamerika er et kulturelt og geografisk område i Mellom-Amerika. I Mesoamerika blomstret en lang rekke kulturer i perioden 1000 f.Kr. til den spanske erobringen som begynte i 1519. Disse kulturene avløste hverandre til dels, til dels eksisterte de side om side og påvirket hverandre. (Wikipedia)

Men den oppfatningen endrer seg nå.

En økende mengde forskning antyder at kontrollert behandling med psykedelika som psilocybinsopp, LSD og MDMA – kan være effektive alternativer for personer med PTSD, angstlidelser og depresjon. U.S. Food & Drug Administration ga dette området nylig status som ”gjennombruddsterapi” for å studere de medisinske fordelene ved psykedelika. Og for to år siden godkjente FDA et psykedelisk medikament – esketamin – for å behandle depresjon.

Et økende antall stater i USA er nå under stort press for å avkriminalisere psykedeliske medisiner, et press som UNLV-nevrolog Dustin Hines sier kan fremme den nye renessansen innen psykedelisk vitenskap.

Medical Express har i anledning den nye studien snakket med forskerne;

«Oppblomstringen av interesse for psykedelisk medisin er sannsynligvis knyttet til flere faktorer, inkludert avtagende samfunnsstigma for rusmidler som hallusinogener og cannabis, økt bevissthet om potensielle terapeutiske forbindelser som finnes naturlig i planter og sopp, og den voksende psykiske helsekrisen vår nasjon står overfor.»

Assistant Professor Dustin Hines, UNLV University of Nevada

Professor Hines sier videre;

«På grunn av skjæringspunktet mellom det store behovet for innovasjon og bredere sosial aksept, har forskere begynt å utforske psykedelika som nye behandlinger for depressive tilstander, inkludert arbeid med forbindelser som har blitt brukt i årtusener.»

Assistant Professor Dustin Hines, UNLV University of Nevada

I Hines-laboratoriet ved UNLV avdekker ekteparet Dustin og Rochelle Hines hvordan psykedelika påvirker hjernens aktivitet. Arbeidet deres viser en sterk sammenheng i gnagermodeller mellom hjerneaktivitet og adferd som følge av psykedelisk behandling, et fremskritt i søken etter å bedre forstå deres potensielle terapeutiske effekter.

Psykedelisk vitenskap går faktisk tusenvis av år tilbake – og deres forskning forsøker å avdekke misforståelser om denne nye studieretningen, og hva vi kan forvente videre .

De mener den vitenskapelige studien av psykedelika er svært lovende for mennesker med psykiske tilstander.

Dustin Hines sier at det anslås at 1 av 5 amerikanske voksne lider av psykisk sykdom. Og det har dessverre vært begrensede fremskritt med å fremme nye terapier for depressive lidelser i over 50 år.

Rochelle Hines sier det også er verdt å merke seg at tilgjengelige terapier for alvorlig depresjon bare er effektive i enkelte segmenter av den deprimerte befolkningen. Det er det som gjør studiet av psykedeliske forbindelser så fascinerende, mener hun. Nyere kliniske studier har empirisk vist at disse forbindelsene kan ha hurtige antidepressiva effekter – i hovedsak ved å bringe inn i klinikken en praksis som mesoamerikanske og andre kulturer har benyttet i tusenvis av år. Men det er fortsatt ganske mange regulatoriske barrierer som begrenser det videre arbeidet. Hines sier de er håpefulle til at når det offentlige synet på psykedeliske stoffer endres, vil også de føderale forskriftene som for tiden styrer studien deres, også gjøre det.

Nåværende behandlinger for psykiske tilstander kan ta flere uker før de blir effektive, sier forskerne. Nyere forskning, inkludert deres egen, viser potensialet for at psykedeliske forbindelser fungerer mye raskere.

Hva vet vi om hvordan dette skjer?

Rochelle Hines sier klinisk forskning om bruk av psykedelika som terapi antyder at de fungerer ved å endre tilkoblingen, eller kommunikasjonen, mellom hjerneområder. Flere studier antyder at forbindelsen mellom sensoriske regioner og andre hjerneområder styrkes. Studier har også rapportert endringer i mønstrene av hjerneaktivitet under psykedelisk behandling hos pasienter med depresjon.

Dustin sier videre;

«Våre nye studier støtter de eksisterende bevisene for endringer i mønstre av hjerneaktivitet, og gir ytterligere detaljer i spesifikke mønstre av hjerneaktivitet som genereres under psykedelisk behandling. Hjerneaktivitetsmønstrene som vi har karakterisert, er relatert til spesifikk atferd som er kjent for å oppstå etter behandling med psykedeliske hallusinogener.»

Assistant Professor Dustin Hines, UNLV University of Nevada

Disse funnene støtter ideen om at generering av spesifikke hjerneaktivitetsmønstre kan være et sentralt aspekt av de gunstige effektene av psykedeliske stoffer.

Medical Express spør forskerne;

I forskningen deres diskuterer dere den lange historien til hallusinogener i rituell praksis. Hva visste disse kulturene som ikke vi vet, og hvordan bygger arbeidet deres på denne eldgamle forståelsen?

Rochelle svarer;

Moderne medisin – som vårt forskningsteam – undersøker på ny psykedelisk praksis og en historie på mer enn 5000 år. Mesoamerikanere er kjent for å engasjere seg i prosesser som ble finpusset i årtusener med dyktig bruk, ofte inkludert tilsetning av nikotin til deres rituelle og terapeutiske praksis med psykedelika. For tiden har svært lite forskning undersøkt de synergistiske effektene av psykedelika og nikotin.

Rochelle Hines, UNLV University of Nevada.

Dustin sier videre at til tross for denne lange historien og de nylige kliniske fremskrittene, vet vi fortsatt ikke nøyaktig hvordan disse stoffene faktisk virker på hjernen for å påvirke den psykiske tilstanden. Denne kunnskapen er viktig for å optimalisere deres terapeutiske potensial. I vår studie av hjerneaktivitet i en dyremodell, fant vi at nikotin forbedret effekten. Vi jobber nå med studier som undersøker synergien mellom psykedelika og nikotin, og om nikotin forbedrer de antidepressive effektene av psykedelika, sier hun.

De undersøker også de cellulære og molekylære mekanismene som ligger til grunn for de spesifikke endringene i hjerneaktivitet etter behandling med psykedelika. Med denne forståelsen mener de at de kanskje kan videreutvikle den kliniske nytteverdien, anvendeligheten og effekten av psykedeliske hallusinogener som medisiner.

Men kan stoffene være vanedannende?

Rochelle:

«Man har lenge trodd på at disse stoffene er vanedannende. Mye av forskningen antyder imidlertid at disse medikamentene ikke resulterer i maladaptive mønstre for stoffbruk. Tvert imot antyder noen undersøkelser faktisk at disse forbindelsene kan være effektive i behandling av rusmiddelavhengighet. Mer forskning på effekten av disse forbindelsene kan gi bedre klarhet over ikke bare de akutte effektene, men effektene av gjentatt inntak.»

Rochelle Hines, UNLV University of Nevada.

Dustin sier videre at et viktig poeng er at psykedelika er kraftige psykoaktive stoffer, og de skal ikke brukes til terapeutiske formål uten en erfaren utøver.

Forskerne avslutter med at selv om ny forskning på bruk av psykedelika som terapi stadig dukker opp, er det behov for videre forskning på klinisk bruk av psykedelika for å etablere prosedyrer og protokoller som vi håper til slutt vil støtte positive resultater for pasientene.

Endret fokus i mainstream media.

Nylig publiserte også Ian Hamilton, Associate Professor of Addiction, University of York og Harry Sumnall Professor in Substance Use, Liverpool John Moores University, en artikkel om psykidelsike stoffer i The Conversation, som er publikasjonen utgitt av Storbritannias ledende forskningsinstitusjoner.

Professorene skriver at i mange år ble LSD, psilocybin og dimetyltryptamin (DMT) sett på som svært farlige stoffer. Imidlertid har de de siste årene fått en re-branding. Nå antas det at stoffene kan helbrede, knytte menneskene tettere til naturen – og til og med løse politiske spenninger.

I løpet av de siste årene, etter hvert som forskningsaktiviteten har økt, har medieoppmerksomheten flyttet seg fra risikoen forbundet med psykedelika – til deres potensielle fordeler. Dette har bidratt til å endre holdningene til denne gruppen medikamenter.

Den gradvise endringen har blitt styrket av en blomstrende helse- og velværeindustri. Et økende antall mennesker leter etter måter de kan påvirke sinnet, kroppen og sjelen, skriver de.

Før pandemien var psykedelika-turisme en voksende nisje. En populær del var ayahuasca-retreater i Sør-Amerika, som har tiltrukket seg tusenvis av velstående kunder som var opptatt av å utforske psyken og sinnet sitt.

Ayahuasca.

Ayahuasca har blitt brukt i tradisjonelle helbredende og åndelige metoder i generasjoner av søramerikanske urbefolkninger. Den potente bryggen inneholder DMT, som er den aktive ingrediensen som gir en kraftig psykedelisk opplevelse.

Mens noen søker åndelig oppvåkning, bruker andre psykedelika for å forbedre hjernens funksjon, skriver professorene.

De skriver videre at den nylige avgjørelsen fra myndighetene i USA om å redusere straffene for besittelse av små mengder «magic mushrom», gjenspeiler synet på at disse stoffene er potensielt terapeutiske. Og at de er ulike mange andre medikamenter som diskuteres i forhold til skadene de potensielt kan forårsake.

Den private industrien har også oppdaget holdningsendringen og ser at det er fortjeneste å tjene på lovlig cannabis i USA, og de retter nå blikket mot psykedelika. Nye selskaper har blitt etablert, støttet av erfarne investorer og teknologi-milliardærer under rådgivning av ledende psykedeliske forskere, skriver de britiske professorene.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.