Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Studie om persontilpasset medisin: leger bør eksperimentere mer. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Studie om persontilpasset medisin: leger bør eksperimentere mer.

For å optimalisere behandlingen for enkeltindivider hevder forskere i ny studie at leger bør bruke eksperimentelle og persontilpassede tilnærminger.

Som vi har skrevet om i en rekke artikler, så står de nordiske, europeiske og amerikanske helsevesen nå foran et stort paradigmeskifte. Den enorme økningen av kroniske sykdommer utløst av moderne vestlig livsstil og miljø fører til en endring fra en “one-size-fits-all” tilnærming til et persontilpasset helsevesen. Denne forståelsen ble forsterket når verdensledende forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarte om en folkehelsekrise pga kroniske betennelser som roten til kroniske sykdommer – men gir også håp og peker på en rekke livsstil og miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Randomiserte kliniske studier

I dagens paradigme så er randomiserte kliniske studier den ubestridte gullstandarden for å bestemme om en behandling er effektiv for en spesifikk sykdom eller tilstand.

Men mens denne metoden blir ansett som den beste måten å vise hvor effektivt et medikament eller en vaksine er, er randomiserte kliniske studier ikke designet for å fange opp ulikhetene mellom de ulike individene.

En ny artikkel i JAMA Pediatrics anbefaler at leger utforsker konseptet med persontilpasning, eller N=1 eksperimentelle design. I stedet for å forske på en befolkningsgruppe så vil man forske på enkeltindivider. Mennesker er alle helt unike og et gjennomsnitt av befolkningen fanger ikke opp ulikheter.

Forskerne sier at formålet i en persontilpasset strategi er å bruke eksperimentelle metoder for å ivareta individenes unikhet.

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo. er en internasjonalt anerkjent autoritet på området.

“Det har nå vært kjent en stund at det er betydelig heterogenitet i behandlingseffekter i randomiserte studier, som fanger opp gjennomsnittet – men som ikke alltid kan generaliseres til den enkelte pasient,”

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Professor Epstein sier videre;

“Med større vekt på persontilpasset medisin i fremtiden er det nødvendig med andre studieutforminger for å identifisere den optimale behandlingsmetoden for den aktuelle personen,”

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Fra gruppe til individ.

Studien påpeker at randomiserte kliniske studier vanligvis er avhengig av registrering av hundrevis av pasienter for å ha “nok statistisk kraft” til å avgjøre om en behandling er effektiv. Pasientene må være registrert i henhold til strenge kvalifikasjonskriterier, som alder og kjønn, og de med andre tilstander blir ofte diskvalifisert.

Randomiserte kliniske studier er også dyre å gjennomføre og “tar ekstraordinær lang tid,” sier Epstein, noe som kan forsinke prosessen betydelig.

Eksperimentell enkelt-individ-design (altså hvor det bare er en person med i studien) derimot, kan være spesielt gunstig for pasienter med sammensatte sykdommer eller som også har andre tilstander som vil utelukke dem fra å være kvalifisert. Disse enkeltstudiene kan være hensiktsmessige når man implementerer kombinasjonsintervensjoner med ulike tiltak. De kan også være en optimal måte å individualisere forebyggende tiltak på; for eksempel tidlige tegn på høyt blodtrykk eller diabetes.

Fordel for pasienten.

Epstein forklarte hvordan eksperimentel design i persontilpasset medisin skiller seg fra standard medisinsk behandling.

“Mange helsepersonell prøver å ta hensyn til pasientens unike egenskaper når de utvikler en behandlingsplan, og de tilpasser planen basert på responsen på behandlingen,”

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Men…

“Imidlertid gjør de sjelden det ved hjelp av eksperimentelt design. En personlig prøve skiller seg fra en casestudie ved bruk av eksperimentelle versus observasjonsmetoder. “

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Et hypotetisk eksempel på en kombinert medikamentell og adferdsmessig tilnærming til ADHD brukes til å demonstrere hvordan eksperimentelt design potensielt kan optimalisere behandlingen i pediatri.

Nyttig bruk av tiden.

Personlige forsøk kan kreve mer av en klinikers tid og ressurser, bemerket Epstein. Det kan også kreve at man har evnen til å samle inn og organisere alle dataene som er involvert.

“Ved en eksperimentell tilnærming er en personlig prøve mer komplisert enn bare normal behandling av en pasient, hvor behandlinger må innføres i henhold til en individuell plan,”

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Professoren sier at dette kan være en svært god bruk av tiden.

Viktige forskjeller mellom randomiserte kliniske studier og personaliserte studier er at i randomiserte kliniske studier blir folk randomisert til en behandlings- eller kontrollgruppe, og det gjøres et lite antall målinger for hver enkeltperson. I et en-personsdesign, vil man gjennomføre mange målinger som blir samlet for en enkeltperson.

Han la til at resultater fra flere persontilpassede studier kan innlemmes i en metaanalyse for å styrke tilliten til effekten av en gitt intervensjon på tvers av flere pasienter.

“Dette representerer viktige nye fremskritt for å oversette grunnforskning til nye kliniske tiltak,” kan vi lese i studien.

Epstein er en internasjonalt anerkjent autoritet innen vekttilstander, fysisk aktivitet og familieintervensjoner hos barn. Han har brukt 40 år på forskning som er relevant for forebygging og behandling av fedme hos barn, inkludert mekanismer som regulerer inntak og energiforbruk hos barn.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.