fbpx

Studie om persontilpasset medisin: leger bør eksperimentere mer.

For å optimalisere behandlingen for enkeltindivider hevder forskere i ny studie at leger bør bruke eksperimentelle og persontilpassede tilnærminger.

Som vi har skrevet om i en rekke artikler, så står de nordiske, europeiske og amerikanske helsevesen nå foran et stort paradigmeskifte. Den enorme økningen av kroniske sykdommer utløst av moderne vestlig livsstil og miljø fører til en endring fra en «one-size-fits-all» tilnærming til et persontilpasset helsevesen. Denne forståelsen ble forsterket når verdensledende forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarte om en folkehelsekrise pga kroniske betennelser som roten til kroniske sykdommer – men gir også håp og peker på en rekke livsstil og miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Randomiserte kliniske studier

I dagens paradigme så er randomiserte kliniske studier den ubestridte gullstandarden for å bestemme om en behandling er effektiv for en spesifikk sykdom eller tilstand.

Men mens denne metoden blir ansett som den beste måten å vise hvor effektivt et medikament eller en vaksine er, er randomiserte kliniske studier ikke designet for å fange opp ulikhetene mellom de ulike individene.

En ny artikkel i JAMA Pediatrics anbefaler at leger utforsker konseptet med persontilpasning, eller N=1 eksperimentelle design. I stedet for å forske på en befolkningsgruppe så vil man forske på enkeltindivider. Mennesker er alle helt unike og et gjennomsnitt av befolkningen fanger ikke opp ulikheter.

Forskerne sier at formålet i en persontilpasset strategi er å bruke eksperimentelle metoder for å ivareta individenes unikhet.

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo. er en internasjonalt anerkjent autoritet på området.

«Det har nå vært kjent en stund at det er betydelig heterogenitet i behandlingseffekter i randomiserte studier, som fanger opp gjennomsnittet – men som ikke alltid kan generaliseres til den enkelte pasient,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Professor Epstein sier videre;

«Med større vekt på persontilpasset medisin i fremtiden er det nødvendig med andre studieutforminger for å identifisere den optimale behandlingsmetoden for den aktuelle personen,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Fra gruppe til individ.

Studien påpeker at randomiserte kliniske studier vanligvis er avhengig av registrering av hundrevis av pasienter for å ha «nok statistisk kraft» til å avgjøre om en behandling er effektiv. Pasientene må være registrert i henhold til strenge kvalifikasjonskriterier, som alder og kjønn, og de med andre tilstander blir ofte diskvalifisert.

Randomiserte kliniske studier er også dyre å gjennomføre og «tar ekstraordinær lang tid,» sier Epstein, noe som kan forsinke prosessen betydelig.

Eksperimentell enkelt-individ-design (altså hvor det bare er en person med i studien) derimot, kan være spesielt gunstig for pasienter med sammensatte sykdommer eller som også har andre tilstander som vil utelukke dem fra å være kvalifisert. Disse enkeltstudiene kan være hensiktsmessige når man implementerer kombinasjonsintervensjoner med ulike tiltak. De kan også være en optimal måte å individualisere forebyggende tiltak på; for eksempel tidlige tegn på høyt blodtrykk eller diabetes.

Fordel for pasienten.

Epstein forklarte hvordan eksperimentel design i persontilpasset medisin skiller seg fra standard medisinsk behandling.

«Mange helsepersonell prøver å ta hensyn til pasientens unike egenskaper når de utvikler en behandlingsplan, og de tilpasser planen basert på responsen på behandlingen,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Men…

«Imidlertid gjør de sjelden det ved hjelp av eksperimentelt design. En personlig prøve skiller seg fra en casestudie ved bruk av eksperimentelle versus observasjonsmetoder. «

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Et hypotetisk eksempel på en kombinert medikamentell og adferdsmessig tilnærming til ADHD brukes til å demonstrere hvordan eksperimentelt design potensielt kan optimalisere behandlingen i pediatri.

Nyttig bruk av tiden.

Personlige forsøk kan kreve mer av en klinikers tid og ressurser, bemerket Epstein. Det kan også kreve at man har evnen til å samle inn og organisere alle dataene som er involvert.

«Ved en eksperimentell tilnærming er en personlig prøve mer komplisert enn bare normal behandling av en pasient, hvor behandlinger må innføres i henhold til en individuell plan,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Professoren sier at dette kan være en svært god bruk av tiden.

Viktige forskjeller mellom randomiserte kliniske studier og personaliserte studier er at i randomiserte kliniske studier blir folk randomisert til en behandlings- eller kontrollgruppe, og det gjøres et lite antall målinger for hver enkeltperson. I et en-personsdesign, vil man gjennomføre mange målinger som blir samlet for en enkeltperson.

Han la til at resultater fra flere persontilpassede studier kan innlemmes i en metaanalyse for å styrke tilliten til effekten av en gitt intervensjon på tvers av flere pasienter.

«Dette representerer viktige nye fremskritt for å oversette grunnforskning til nye kliniske tiltak,» kan vi lese i studien.

Epstein er en internasjonalt anerkjent autoritet innen vekttilstander, fysisk aktivitet og familieintervensjoner hos barn. Han har brukt 40 år på forskning som er relevant for forebygging og behandling av fedme hos barn, inkludert mekanismer som regulerer inntak og energiforbruk hos barn.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

For å nå enda flere mennesker gjør vi nå en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil ha ny forskning og kunnskap – samt være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi gjennom en årrekke hatt fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Tusenvis av kunder i vårt program og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats, kunnskap og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene som gjelder for seg. 

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Ikke et alternativ – men et tillegg.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og/eller andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Vi ønsker å videreformidle kunnskap og erfaring slik at også andre kan oppnå helseforbedring og sitt fulle potensial!

Funksjonellmedisinsk Institutt

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende. Og vi publiserer og videreformidler på våre nettsider flere ganger hver uke gjennom hele året, ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter. Alle artikler kommer selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke kunne ta ansvar for kunnskapen vi videreformidler fra andre kilder. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.