fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Studie om persontilpasset medisin: leger bør eksperimentere mer.

For å optimalisere behandlingen for enkeltindivider hevder forskere i ny studie at leger bør bruke eksperimentelle og persontilpassede tilnærminger.

Som vi har skrevet om i en rekke artikler, så står de nordiske, europeiske og amerikanske helsevesen nå foran et stort paradigmeskifte. Den enorme økningen av kroniske sykdommer utløst av moderne vestlig livsstil og miljø fører til en endring fra en «one-size-fits-all» tilnærming til et persontilpasset helsevesen. Denne forståelsen ble forsterket når verdensledende forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford og UCLA advarte om en folkehelsekrise pga kroniske betennelser som roten til kroniske sykdommer – men gir også håp og peker på en rekke livsstil og miljøfaktorer man selv kan påvirke.

Randomiserte kliniske studier

I dagens paradigme så er randomiserte kliniske studier den ubestridte gullstandarden for å bestemme om en behandling er effektiv for en spesifikk sykdom eller tilstand.

Men mens denne metoden blir ansett som den beste måten å vise hvor effektivt et medikament eller en vaksine er, er randomiserte kliniske studier ikke designet for å fange opp ulikhetene mellom de ulike individene.

En ny artikkel i JAMA Pediatrics anbefaler at leger utforsker konseptet med persontilpasning, eller N=1 eksperimentelle design. I stedet for å forske på en befolkningsgruppe så vil man forske på enkeltindivider. Mennesker er alle helt unike og et gjennomsnitt av befolkningen fanger ikke opp ulikheter.

Forskerne sier at formålet i en persontilpasset strategi er å bruke eksperimentelle metoder for å ivareta individenes unikhet.

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo. er en internasjonalt anerkjent autoritet på området.

«Det har nå vært kjent en stund at det er betydelig heterogenitet i behandlingseffekter i randomiserte studier, som fanger opp gjennomsnittet – men som ikke alltid kan generaliseres til den enkelte pasient,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Professor Epstein sier videre;

«Med større vekt på persontilpasset medisin i fremtiden er det nødvendig med andre studieutforminger for å identifisere den optimale behandlingsmetoden for den aktuelle personen,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Fra gruppe til individ.

Studien påpeker at randomiserte kliniske studier vanligvis er avhengig av registrering av hundrevis av pasienter for å ha «nok statistisk kraft» til å avgjøre om en behandling er effektiv. Pasientene må være registrert i henhold til strenge kvalifikasjonskriterier, som alder og kjønn, og de med andre tilstander blir ofte diskvalifisert.

Randomiserte kliniske studier er også dyre å gjennomføre og «tar ekstraordinær lang tid,» sier Epstein, noe som kan forsinke prosessen betydelig.

Eksperimentell enkelt-individ-design (altså hvor det bare er en person med i studien) derimot, kan være spesielt gunstig for pasienter med sammensatte sykdommer eller som også har andre tilstander som vil utelukke dem fra å være kvalifisert. Disse enkeltstudiene kan være hensiktsmessige når man implementerer kombinasjonsintervensjoner med ulike tiltak. De kan også være en optimal måte å individualisere forebyggende tiltak på; for eksempel tidlige tegn på høyt blodtrykk eller diabetes.

Fordel for pasienten.

Epstein forklarte hvordan eksperimentel design i persontilpasset medisin skiller seg fra standard medisinsk behandling.

«Mange helsepersonell prøver å ta hensyn til pasientens unike egenskaper når de utvikler en behandlingsplan, og de tilpasser planen basert på responsen på behandlingen,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Men…

«Imidlertid gjør de sjelden det ved hjelp av eksperimentelt design. En personlig prøve skiller seg fra en casestudie ved bruk av eksperimentelle versus observasjonsmetoder. «

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Et hypotetisk eksempel på en kombinert medikamentell og adferdsmessig tilnærming til ADHD brukes til å demonstrere hvordan eksperimentelt design potensielt kan optimalisere behandlingen i pediatri.

Nyttig bruk av tiden.

Personlige forsøk kan kreve mer av en klinikers tid og ressurser, bemerket Epstein. Det kan også kreve at man har evnen til å samle inn og organisere alle dataene som er involvert.

«Ved en eksperimentell tilnærming er en personlig prøve mer komplisert enn bare normal behandling av en pasient, hvor behandlinger må innføres i henhold til en individuell plan,»

Leonard H. Epstein, Ph.D., SUNY Distinguished Professor ved Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences ved universitetet i Buffalo

Professoren sier at dette kan være en svært god bruk av tiden.

Viktige forskjeller mellom randomiserte kliniske studier og personaliserte studier er at i randomiserte kliniske studier blir folk randomisert til en behandlings- eller kontrollgruppe, og det gjøres et lite antall målinger for hver enkeltperson. I et en-personsdesign, vil man gjennomføre mange målinger som blir samlet for en enkeltperson.

Han la til at resultater fra flere persontilpassede studier kan innlemmes i en metaanalyse for å styrke tilliten til effekten av en gitt intervensjon på tvers av flere pasienter.

«Dette representerer viktige nye fremskritt for å oversette grunnforskning til nye kliniske tiltak,» kan vi lese i studien.

Epstein er en internasjonalt anerkjent autoritet innen vekttilstander, fysisk aktivitet og familieintervensjoner hos barn. Han har brukt 40 år på forskning som er relevant for forebygging og behandling av fedme hos barn, inkludert mekanismer som regulerer inntak og energiforbruk hos barn.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.