fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Discover Magazine: Evolusjonen kan ikke redde menneskene fra giftige kjemikalier og forurensning.

Kjemikalier og forurensende stoffer er omtrent overalt i miljøet – og tempoet i evolusjonær forandring i kroppene våre ser ut til å være for treg for mennesker å tilpasse seg dem.

Å leve i den moderne verden er å svømme i et hav av menneskeskapte kjemikalier, mange av dem giftige. Og resultatene er ikke pene. Det er Discover Magazine som skriver dette i en ny artikkel.

Luftforurensning kan forårsake respiratoriske og kardiovaskulære problemer. Kjemikalier fra gamle batterier kan forårsake nyre sykdom. Kviksølv fra kullfyrte kraftverk og karbonmonoksyd fra kjøretøy kan forårsake reproduktive problemer. Og dette er bare noen få av nåtidens miljøfarer.

Nylig kune vi også lese i The Guardian at alle menn kan være infertile innen 2045 på grunn av miljøgifter.

Noen dyr tilpasser seg imidlertid miljøgifter. Ta for eksempel en populasjon av Atlanterhavs Killifish (Fundulus Heteroclitus), noen ganger kalt mudfish, som bor i noen av de mest forurensede vannene. Men disse dyrene klarte å overleve takket være noen gunstige mutasjoner som tillot dem å tilpasse seg overraskende raskt til et miljø som drepte mange andre arter.

Denne heldige bestanden har mer genetisk mangfold enn den gjennomsnittlige fisk – eller de fleste andre dyr for den saks skyld. Kunne det som virket for killifish også virke for mennesker? Kan vi på et tidspunkt utvikle beskyttelse mot kjemikaliene som setter oss i fare i dag?

Vi utvikler oss fortsatt.

Flere moderne eksempler illustrerer hvordan mennesker faktisk utvikler seg. Sarah Tishkoff er professor i genetikk og biologi ved Universitetet i Pennsylvania. Hennes laboratorium studerer genetisk variasjon og menneskelig evolusjon, spesielt i Afrika.

Når det gjelder bevis for moderne evolusjon, peker Tishkoff til eksemplet på laktosetoleranse. Studier av DNA fra 40.000 år siden opptil noen få hundre år siden, viser at det har vært en veldig rask vekst av den genetiske varianten som gjør at mennesker tåler melkesukker laktose, kalt laktosetoleranse. Varianten har ikke blitt vanlig før de siste 1000 til 2000 årene, kanskje til og med i løpet av bare de siste hundre årene.

«Når du snakker om evolusjonære tidsskalaer, er det som et blunk.»

Sarah Tishkoff er professor i genetikk og biologi ved Universitetet i Pennsylvania.

Et enda bedre eksempel sier hun, kan være smittsomme sykdommer. Malaria dreper nesten en halv million mennesker hvert år, spesielt i Afrika sør for Sahara. Men noen mennesker får aldri sykdommen takket være en mutasjon som gir beskyttelse mot malaria.

«Det er utvilsomt at folk som har genetiske varianter som gir dem noe beskyttelse mot malaria, kommer til å overleve. Men deres barn som ikke har disse varianter, vil sannsynligvis ikke overleve. For meg er det et veldig klart eksempel på pågående evolusjon.»

Sarah Tishkoff er professor i genetikk og biologi ved Universitetet i Pennsylvania.

Så ja. Mennesker utvikler seg fortsatt. Men sjansene for at vi vil kunne beskytte oss forurensning på samme måte som malaria er liten.

Gi og ta.

Evolusjonen tar lang tid. Som Tishkoff påpeker er hundrevis eller tusenvis av år et øyenblunk når det gjelder evolusjonær forandring. Selv om mennesker kunne utvikle beskyttelse mot noen kjemikalier, vil det mest sannsynlig ikke gjøre noen forskjell innen kort tid, om noen gang. Hvem vet hvordan verden eller miljøet vil være om tusen år?

Men mer urovekkende – for de som satser på en evolusjonær løsning for å beskytte oss – er malaria-eksemplet nevnt tidligere. Hvis et barn arver to kopier av genet med mutasjonen som beskytter mot malaria, en fra hver forelder, i stedet for bare en, kan det faktisk forårsake alvorlig sykdom.

Dette gi-og-ta-aspektet av genetiske mutasjoner er veldig vanlig.

«Mange mutasjoner påvirker mange egenskaper eller aspekter av vår fysiologi,» sier Tishkoff, noe som heter pleiotropiske effekter. Noen av effektene er gunstige, og noen er ikke. «

For eksempel spiller noen genetiske varianter som ofte har en rolle i avgiftning også en viktig rolle i å metabolisere stoffer. Du kan forestille deg at disse kjemikaliene som spiller en viktig rolle i å kvitte seg med giftstoffer, også kan påvirke ting som responsen på legemidler.»

Så du kan få en mutasjon som beskytter deg mot PCB, men beskytter også mot å absorbere livreddende medisiner. Med andre ord er evolusjonen kompleks.

Emily Monosson er en toksikolog, forfatter og medlem av Ronin-instituttet. Hun gjorde noe av det tidlige arbeidet med Killifish og har skrevet mye om behovet for at toksikologer bør ta hensyn til evolusjonen når de studerer effekten av miljøforurensning.

Hun påpeker at evolusjonens tempo er svært treg sammenlignet med tempoet i kulturell og teknologisk endring. Hun tilbyr også en viktig påminnelse til alle som håper at å bare la naturen ordne problemet når det gjelder forurensning. I hennes bok snev hun: «Jeg bekymrer meg ikke bare om arter, men også om enkeltmennesker.»

Med andre ord, selv om mennesker ved hjelp av evolusjonen kunne utvikle motstandsdyktighet mot den kjemiske suppen vi lever med, kan være mye lidelse og død underveis. Det ser ut til å rydde opp i rotet vi har skapt, i stedet for å bare håpe evolusjonen vil redde oss – er den klokeste innsatsen.

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.