fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Imperial College London med psykedelika-gjennombrudd med bruk av Psilocybin ved behandling av depresjon.

Studie viser at Psilocybin kombinert med terapi er minst like effektivt som antidepressiva.

Såkalt «magisk sopp» har en lang og rik historie. Nå sier forskerene ved det anerkjente britiske universitet Imperial College London at de kan spille en viktig rolle i fremtiden, hvor den aktive ingrediens er lovende ved behandling av depresjon.

Den kliniske studien har vist at to doser Psilocybin ser ut til å være like effektivt som den vanlige antidepressivan Escitalopram ved behandling av moderat til alvorlig depresjon. Og i hvert fall når det kombineres med terapi.

Resultatene ble publisert i New England Journal of Medicine.

«Jeg synes det er riktig å si at resultatene gir håp om at vi kan se frem til en lovende ny alternativ behandling for depresjon,»

dr. Robin Carhart-Harris, leder for senter for psykedelisk forskning ved Imperial College London

Carhart-Harris ved Imperial College London sier at Psilocybin fungerer på en helt annen måte enn Escitalopram. Mens begge virker på hjernens serotoninsystem, så ser escitalopram ut til å fungere ved å hjelpe folk med å tåle stress bedre.

«Men med en psykedelisk behandling er det en frigjøring av tanker og følelser, som når det blir kombinert med psykoterapi, gir positive resultater,»

dr. Robin Carhart-Harris, leder for senter for psykedelisk forskning ved Imperial College London

Finne de underliggende årsakene gjennom bruk psykedelika.

Forskerne rapporterer at deltakere som fikk Psilocybin ofte rapporterte at de følte at de hadde kommet mer fullstendig til roten til hvorfor de var deprimerte. Det kan altså se ut som om legemiddelet i større grad dempet symptomene mens Psilocybin åpnet veien for å i større grad forstå underliggende årsaker.

Studien bygger videre på tidligere arbeid fra teamet som undersøkte hvordan Psilocybin påvirker hjernen, og en tidligere klinisk studie der stoffet bidro til å lindre behandlingsresistent depresjon hos 12 pasienter.

I løpet av den seks uker lange studien ble 30 av 59 voksne med moderat til alvorlig depresjon tilfeldig fordelt til å motta to 25 mg doser Psilocybin med tre ukers mellomrom – en dose som Carhart-Harris sa var høy nok til å produsere opplevelser ofte beskrevet som eksistensielle eller “mystiske”.

De øvrige 29 deltakerne fikk to meget lave eller “inaktive” doser psilocybin med tre ukers mellomrom. Dette var for å sikre at eventuelle forskjeller i resultatene mellom gruppene ikke bare skyldtes forventningen om å få psilocybin. Dagen etter den første dose psilocybin begynte denne gruppen med en daglig dose Escitalopram, hvis styrke økte over tid.

Hver psilocybin-økt varte i seks timer, inkludert en tre- til fire-timers “trip” for de som fikk høy dose. De ble overvåket av minst to fagpersoner, hvor deltakerne lå på ryggen støttet av puter og lyttet til stemningsfull nyklassisistisk musikk.

Alle deltakerne fikk terapi dagen etter en psilocybin-økt samt en telefon eller videosamtale uken etter den første dosen.

«Som forventet så fungerte Psilocybinbehandling raskere enn ved Escitalopram,»

dr. Robin Carhart-Harris, leder for senter for psykedelisk forskning ved Imperial College London

Han la til at resultater fra andre studier også er spennende og antyder en potensiell overlegen positiv effekt med psilocybinbehandling. Og ikke bare for depresjon, men også ved andre aspekter ved vår mentale helse.

57% av pasientene i høydose psilocybin-gruppen ble vurdert å være i remisjon for depresjonen på slutten av de seks ukene, sammenlignet med 28% i escitalopram-gruppen, mens ingen av gruppene hadde alvorlige bi-effekter.

Anthony Cleare, professor i psykofarmakologi ved King’s College i London, sa:

«Studien ga noen av de kraftigste bevisene til dags dato for at psykedelika kan ha en rolle å spille i behandlingen av depresjon».

Anthony Cleare, professor i psykofarmakologi ved King’s College i London,

Siste mulighet for å starte i Helseforbedringsprogrammet i Oslo før sommeren!

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

På grunn av korona-situasjonen så har vi i Oslo besluttet å kun sette i gang ett nytt program før sommeren. Vi har derfor nå økt antall tilgjengelige plasser. Vi forventer nå stor pågang og det vil være begrenset antall. 

Program for nye kunder før sommeren:

  • Inntaksmøtet: 11 mai Book her. 
  • Utredningsmøte 12 mai . 
  • Oppstartseminar 17-19 juni. 

(Man vil automatisk være sikret plass i  det videre programmet når man har deltatt på inntaksmøte)

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. 

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.