Monash University: Hvorfor bearbeidet mat utløser lekk tarm og kronisk sykdom.

Ny studie i Science viser at ferdigmat driver økt tarmpermeabilitet (lekk tarm), fremmer betennelse og nyreskade – men de viser også hvordan man kan motvirke skadene.

En ny studie ledet av Monash University og publisert i Science har vist at et kosthold med mye bearbeidet mat medfører lekk tarmsyndrom, som igjen øker risikoen for nyresykdom og andre betennelserelaterte tilstander.

Spesielt viste funnene at noen skadelige kjemiske stoffer kalt Advanced Glycation End Products (AGEs), som er utløst av en prosess kalt Maillard-reaksjonen, slår på kroppens faresignaler som fører til en inflammatorisk respons og kronisk nyresykdom. Men forskerne fant også ut at ved å introdusere matvarer som inneholder resistent/ufordøyelig stivelse, så kan noe av denne negative effekten motvirkes. Et kosthold med mye resistent stivelse bidro til å hindre en lekk tarm situasjon og redusert alvorlighetsgrad av nyreskade. Forskerne konkluderer med at disse resultatene viser mekanismene hvor bearbeidet mat forårsaker betennelse som igjen fører til kronisk sykdom.

Disse AGE-ene som finnes i varmebehandlet eller bearbeidet mat er det som gir smak og aromaen til brunet, fritert, stekt, grillet og bakt mat. Matkjemikere har isolert disse kjemiske stoffene og plassert dem i mange av de mest matvarene, som potetgull, brød, bakeprodukter, sjokolade og konfekt. De tilfører disse stoffene fordi de tilfører smak og fører til matens smak og sanseegenskaper.

Bearbeidet mat = vestlig kosthold

Bearbeidet mat er et sentralt kjennetegn på det vestlige kostholdet. Med 10% av den globale befolkningen rammet av kronisk nyresykdom og med vestlig kosthold med mye bearbeidet mat, er det en økende mengde bevis for at bearbeidet mat er skadelig for menneskers helse. Behandlet mat er faktisk forbundet med risikoen for dødelighet av alle årsaker, som diabetes, høyt blodtrykk, fedme, kreft og gastrointestinale (mage/tarm) sykdommer. Imidlertid er forståelsen av de spesifikke mekanismene ikke fullt ut forstått – og denne studien er derfor et viktig bidrag.

Denne studien, publisert i Science Advances, ledet av professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes, viste at den inflammatoriske responsen faktisk kunne slås av ved å introdusere matvarer som inneholder høyresistent stivelse. De kunne gjenopprette tarmhelsen og forbedre nyresykdommen.

«Disse matvarene er viktige når de kommer ned i den nedre del av tarmen og tjener som mat for tarmbakteriene – og som resultat blir det produsert metabolitter/stoffer som er betennelsesdempende.»

professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes

Stanfordforskere har også tidligere vist og publisert i Nature at når tarmmikrobene spiser de gunstige sukkerartene man finner i noen frø og planter, mikrobiota-tilgjengelige karbohydrater (MAC), så vil det bli frigjort større mengder kortkjeda fettsyrer (SCFA) som blant annet er svært gunstig for å holde tarmslimhinnen sunn og tett, altså å hindre en såkalt lekk tarm og videre kroniske betennelser.

Forskerne ser nå etter løsninger;

«Nå som vi har vist at det er visse kjemiske forbindelser som spiller en rolle i kronisk nyresykdom, kan vi se etter kostholdstiltak for dempe kroppens respons.»

professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes

«Gitt den økende interessen for effekten av bearbeidet mat på helsen, mener vi at disse funnene representerer et viktig skritt mot å forstå og motvirke de skadelige egenskapene til det moderne kostholdet. Kostholdsendring, som med de fleste adferdsendringer, kan være vanskelig å opprettholde over lenge perioder, men ved å tilsette mer mat med mye resistent stivelse kan vi bidra til å dempe de skadelige effektene.»

professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes

Bearbeidet mat, lekk tarm og kroniske betennelser.

Vi kan i studien publisert i Science lese at det nå er en økende mengde bevis som viser at bearbeidet mat er skadelig for menneskers helse, og at tilgjengeligheten og forbruket har økt betydelig de siste tiårene. Dette er i tråd med fedme og diabetespandemien.

Videre oppsummerer forskerne at økt tarmpermeabilitet (lekk tarm) fører til betennelse og kronisk sykdomsrisiko. Når tarmen er lekk så kan mikrobemolekyler som lipopolysakkarider (LPS) lekke ut av tarmen og inn i sirkulasjonen og fraktes rundt hele kroppen. Disse bakterielle stoffene trigger det medfødte immunforsvaret, noe som igjen resulterer i en kronisk betennelse.

De konkluderer i rapporten med at det blant forskerne nå er enighet og konsensus om at lave, men vedvarende, nivåer av systemisk betennelse er et felles underliggende trekk ved kronisk sykdomsutvikling. Og kostholdet har av den grunn den senere tiden fanget forskernes interesse som pådriver for betennelse og kronisk sykdom.

Gunstig for betennelser tarmen – men også i hele kroppen.

Kostfiber inneholder store mengder mikrobiota-tilgjengelige karbohydrater (MAC) og har lenge vært knyttet til gunstige effekter ved inflammatoriske tilstander i tarmen og beskyttelse mot tykktarmskreft.

Men nå er det også vist at kostfiber har konsekvenser for betennelser utenfor tarmen og kan ha helsefremmende egenskaper i organer utenfor tarmen, for eksempel i nyrene som vist i denne studien.

Forskerne konkluderer med at det har blitt stadig tydeligere at det moderne vestlige kostholdet, sammensatt av bearbeidede matvarer med mye fett, sukker og salt, i betydelig grad bidrar til fedme-krisen og øvrige kroniske sykdommer.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.