fbpx
Helseforbedringsprogrammet noe for deg? Book en gratis veiledning her.

Monash University: Hvorfor bearbeidet mat utløser lekk tarm og kronisk sykdom.

Ny studie i Science viser at ferdigmat driver økt tarmpermeabilitet (lekk tarm), fremmer betennelse og nyreskade – men de viser også hvordan man kan motvirke skadene.

En ny studie ledet av Monash University og publisert i Science har vist at et kosthold med mye bearbeidet mat medfører lekk tarmsyndrom, som igjen øker risikoen for nyresykdom og andre betennelserelaterte tilstander.

Spesielt viste funnene at noen skadelige kjemiske stoffer kalt Advanced Glycation End Products (AGEs), som er utløst av en prosess kalt Maillard-reaksjonen, slår på kroppens faresignaler som fører til en inflammatorisk respons og kronisk nyresykdom. Men forskerne fant også ut at ved å introdusere matvarer som inneholder resistent/ufordøyelig stivelse, så kan noe av denne negative effekten motvirkes. Et kosthold med mye resistent stivelse bidro til å hindre en lekk tarm situasjon og redusert alvorlighetsgrad av nyreskade. Forskerne konkluderer med at disse resultatene viser mekanismene hvor bearbeidet mat forårsaker betennelse som igjen fører til kronisk sykdom.

Disse AGE-ene som finnes i varmebehandlet eller bearbeidet mat er det som gir smak og aromaen til brunet, fritert, stekt, grillet og bakt mat. Matkjemikere har isolert disse kjemiske stoffene og plassert dem i mange av de mest matvarene, som potetgull, brød, bakeprodukter, sjokolade og konfekt. De tilfører disse stoffene fordi de tilfører smak og fører til matens smak og sanseegenskaper.

Bearbeidet mat = vestlig kosthold

Bearbeidet mat er et sentralt kjennetegn på det vestlige kostholdet. Med 10% av den globale befolkningen rammet av kronisk nyresykdom og med vestlig kosthold med mye bearbeidet mat, er det en økende mengde bevis for at bearbeidet mat er skadelig for menneskers helse. Behandlet mat er faktisk forbundet med risikoen for dødelighet av alle årsaker, som diabetes, høyt blodtrykk, fedme, kreft og gastrointestinale (mage/tarm) sykdommer. Imidlertid er forståelsen av de spesifikke mekanismene ikke fullt ut forstått – og denne studien er derfor et viktig bidrag.

Denne studien, publisert i Science Advances, ledet av professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes, viste at den inflammatoriske responsen faktisk kunne slås av ved å introdusere matvarer som inneholder høyresistent stivelse. De kunne gjenopprette tarmhelsen og forbedre nyresykdommen.

«Disse matvarene er viktige når de kommer ned i den nedre del av tarmen og tjener som mat for tarmbakteriene – og som resultat blir det produsert metabolitter/stoffer som er betennelsesdempende.»

professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes

Stanfordforskere har også tidligere vist og publisert i Nature at når tarmmikrobene spiser de gunstige sukkerartene man finner i noen frø og planter, mikrobiota-tilgjengelige karbohydrater (MAC), så vil det bli frigjort større mengder kortkjeda fettsyrer (SCFA) som blant annet er svært gunstig for å holde tarmslimhinnen sunn og tett, altså å hindre en såkalt lekk tarm og videre kroniske betennelser.

Forskerne ser nå etter løsninger;

«Nå som vi har vist at det er visse kjemiske forbindelser som spiller en rolle i kronisk nyresykdom, kan vi se etter kostholdstiltak for dempe kroppens respons.»

professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes

«Gitt den økende interessen for effekten av bearbeidet mat på helsen, mener vi at disse funnene representerer et viktig skritt mot å forstå og motvirke de skadelige egenskapene til det moderne kostholdet. Kostholdsendring, som med de fleste adferdsendringer, kan være vanskelig å opprettholde over lenge perioder, men ved å tilsette mer mat med mye resistent stivelse kan vi bidra til å dempe de skadelige effektene.»

professor Melinda Coughlan fra Monash Central Clinical School’s Department of Diabetes

Bearbeidet mat, lekk tarm og kroniske betennelser.

Vi kan i studien publisert i Science lese at det nå er en økende mengde bevis som viser at bearbeidet mat er skadelig for menneskers helse, og at tilgjengeligheten og forbruket har økt betydelig de siste tiårene. Dette er i tråd med fedme og diabetespandemien.

Videre oppsummerer forskerne at økt tarmpermeabilitet (lekk tarm) fører til betennelse og kronisk sykdomsrisiko. Når tarmen er lekk så kan mikrobemolekyler som lipopolysakkarider (LPS) lekke ut av tarmen og inn i sirkulasjonen og fraktes rundt hele kroppen. Disse bakterielle stoffene trigger det medfødte immunforsvaret, noe som igjen resulterer i en kronisk betennelse.

De konkluderer i rapporten med at det blant forskerne nå er enighet og konsensus om at lave, men vedvarende, nivåer av systemisk betennelse er et felles underliggende trekk ved kronisk sykdomsutvikling. Og kostholdet har av den grunn den senere tiden fanget forskernes interesse som pådriver for betennelse og kronisk sykdom.

Gunstig for betennelser tarmen – men også i hele kroppen.

Kostfiber inneholder store mengder mikrobiota-tilgjengelige karbohydrater (MAC) og har lenge vært knyttet til gunstige effekter ved inflammatoriske tilstander i tarmen og beskyttelse mot tykktarmskreft.

Men nå er det også vist at kostfiber har konsekvenser for betennelser utenfor tarmen og kan ha helsefremmende egenskaper i organer utenfor tarmen, for eksempel i nyrene som vist i denne studien.

Forskerne konkluderer med at det har blitt stadig tydeligere at det moderne vestlige kostholdet, sammensatt av bearbeidede matvarer med mye fett, sukker og salt, i betydelig grad bidrar til fedme-krisen og øvrige kroniske sykdommer.

Inngangen til vårt Helseforbedringsprogram.

Startpunktet for å benytte vårt helseforbedringsprogram er Inntaksmøtet. På inntaksmøtet får du kunnskap om oss og vårt program, persontilpasset medisin og funksjonellmedisin. Inntaksmøtet er uforpliktende og du trenger ikke bestemme deg for om programmet passer for deg og når du ev ønsker å starte, før etter møtet.

NB! Korona-tiltak: Vårt program gjennomføres nå i spesielt korona-tilpassede rammer hvor vi følger myndighetenes anbefalinger om smittevern. Det blir blant annet benyttet en kombinasjon av spesielt egnede lokaler og video-overføring.

Hvis du er usikker på om vi har et tilbud som kan passe for deg så kan du også booke en gratis veiledning her

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår måte å leve på og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil er alltid kontroversielt og møter motstand. Vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt personlig ansvar.

Hos oss kan du få tilgang til forskningsbasert kunnskap om hvordan du kan endre ditt liv for å potensielt forbedre helsa eller unngå fremtidige helseutfordringer.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. Med støtte fra en digital helseplattform, leger, fysioterapeuter, helsecoacher, kostholdseksperter og en rekke andre ressurser.

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i livet. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Cleveland Clinic er bare en av mange verdensledende helseinstitusjoner som nå har stort fokus på funksjonellmedisin og persontilpasset medisin.

I Funksjonellmedisin bruker vi informasjon om din helsehistorie til å identifisere årsakene til sykdom, inkludert dårlig ernæring, stress, giftstoffer, allergener, genetikk og mikrobiomet ditt (bakteriene som lever i og på kroppen din). Riktig ernæring, kombinert med livsstil, miljø og mentale faktorer – vil hjelpe deg å ta kontroll over helsen din.

Cleveland Clinic (rangert som nummer #2 av sykehusene i USA)

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Hvordan komme i gang.

Inngangen til Helseforbedringsprogrammet er å gjennomføre et inntaksmøte. Der får du et godt grunnlag for å avgjøre om vårt tilbud eventuelt passer for deg. Vi mener det er viktig at du får grundig informasjon om vårt tilbud før du velger om dette kan passe for deg. Du kan da ta et kvalifisert valg for om vårt program passer.

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Usikker på hvordan vi kan hjelpe deg?

Du kan også booke en gratis veiledningskonsultasjon med oss. Vi er tydelige på at vårt program ikke passer for alle – og hensikten med denne samtalen er å avklare om programmet kan passe for deg.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.