Studier viser nå at funksjonellmedisin kan være en effektiv og innovativ tilnærming ved kroniske sykdommer.

Cleveland Clinic har i løpet av få år vist at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de at en gruppetilnærming kan ha ytterligere positive effekter.

I 2019 publiserte sykehuset Cleveland Clinic en studie i JAMA som bekreftet at funksjonellmedisin kan overgå konvensjonell medisin ved behandling av en rekke kroniske sykdommer. Cleveland Clinic er rangert som et av de aller beste i USA og er en ledende helse- og forskningsinstitusjon i verden. Denne uken viser data publisert i British Medical Journal at gruppeoppfølging med fokus på undervisning og inspirasjon ikke bare overgår individuell oppfølging med funksjonell medisin – men er også mye mindre kostbar.

Denne studien er den første som beskriver funksjonellmedisin tilbudt i et gruppeformat i et akademisk medisinsk senter og sammenligner det med individuell oppfølging.

Vi kan i artikkelen lese at Cleveland Clinic mener resultatene kan ha store implikasjoner for behandling av kronisk sykdom.

Kroniske tilstander – inkludert fedme, diabetes og kreft – er vanlige og kostbare for helsesystemene i vestlige land. Cirka 60% av voksne har minst en kronisk tilstand og 42% har mer enn en, og står for 90% av USAs årlige helsekostnader. Årsakene til denne epidemien er en aldrende befolkning sammen med kjente risikofaktorer for kronisk sykdom. Manglende kunnskap om hvordan for eksempel kosthold, stress, søvn og bevegelse kan påvirke viser at nye innovative modeller må utvikles, kan vi lese.

En gruppebasert tilnærming har allerede vist å forbedre kliniske resultater for en rekke tilstander, inkludert type 2 diabetes, fedme, kroniske hjertesykdommer og kroniske smerter. Flere studier fant også at denne modellen er mindre kostbar enn individuelle samtaler.

Cleveland Clinic: En ny og innovativ måte å adressere kroniske sykdommer.

Cleveland Clinic vedtok for ca syv år siden å starte en stor satsning på funksjonellmedisin for å tilby høy kvalitet til lav pris for mennesker med kronisk sykdom. Ved hjelp av systembiologi så implementerer man i funksjonell medisin en grunnleggende tilnærming for å identifisere underliggende årsaker for sykdom – for eksempel dårlig kosthold, stress, miljøgifter, allergener, infeksjoner, mikrobiomet og genetikk – og optimaliserer faktorer som ernæring, trening, søvn og relasjoner. Denne strategien suppleres med livsstils- og adferdstiltak for å hjelpe pasienter med å forvalte sin egen helse.

Funksjonellmedisin med bedre resultater enn konvensjonell tilnærming.

Cleveland Clinic skriver at denne tilnærmingen, også levert gjennom individuelle konsultasjoner, også har vist forbedret egenrapportert helserelatert livskvalitet (HRQoL) sammenlignet med det man gjerne kaller en konvensjonell tilnærming ved Cleveland Clinic.

I det gruppebaserte programmet fokuserer for eksempel kostholdsekspertene på mat som medisin, og støtter deltakerne i implementeringen av en antiinflammatorisk kostholdplan med lav glykemisk indeks. Generell undervisning og kunnskap om kosthold tilbys alle deltakerne hvor individuelle ulikheter også hensyntas. Med kunnskap og veiledning kan deltakerne skreddersy tiltakene slik at de passer for seg.

I studien kan vi lese hvordan kostholdsplanen fjerner matvarer forbundet med betennelse (f.eks. Sukker, gluten og meieriprodukter) og støtter naturlig avgiftning. Til slutt kan pasientene ta egne avgjørelser angående mat og livsstil og faktisk bli en talsperson for sunn livsstil i hjemmet sitt og i lokalsamfunnet.

Cleveland Clinic konkluderer i studien med at en gruppebasert tilnærming med funksjonellmedisin tilbyr en lovende løsning for effektivt å redusere byrden av kronisk sykdom.

Videre konkluderer de at:

Denne innovative modellen kan være en løsning for helseorganisasjoner og medisinsk praksis rettet mot populasjoner med kroniske sykdommer der mat som medisin er sentralt.

Cleveland Clinic

Cleveland Clinic har altså i løpet av få år vist at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin i behandling av kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming kan ha ytterligere positive effekter.

Hvorfor undervisning i grupper er så virkningsfullt.

Cleveland Clinic skriver at:

For det første er det et sterkt fokus på mat som medisin. Ernæringsanbefalinger er notorisk vanskelige å implementere, og manglende overholdelse er veldig vanlig. Ved individuelle konsultasjoner blir pasienter introdusert for viktigheten av mat som medisin og en kostholdplan. Pasientene kan imidlertid velge å ikke implementere den og har problemer med implementeringen eller klarer ikke å følge opp. Med en erkjennelse av disse begrensningene så fokuserer man i gruppetilnærmingen på utdanning og undervisning, gir pasienter pedagogiske verktøy og oppfordrer til åpne diskusjoner og tilbakemeldinger.

Dette er faktorer som allerede er kjent for å forbedre pasientens overholdelse av tiltakene. Med denne tilnærmingen så lærer pasientene av hverandre og får andre perspektiver på helse.

Helsekompetanse!

I den gruppebaserte tilnærmingen er det fokus på helsekompetanse. Begrenset helsekompetanse er anerkjent som en bidragsyter til dårlig selvledelse og dårligere fysisk funksjonsevne hos de med kroniske tilstander.

Evnen til å forbedre helsekompetansen i en individuell konsultasjon kan være utfordrende på grunn av tilgjengelig tid og fokuset. Motsatt så gir en gruppebasert tilnærming godt med tid til å levere pedagogisk innhold, oppmuntre til åpen gruppediskusjon og gjennomgå pedagogisk innhold.

Utdanning leveres på en koordinert måte sammen med en portal som inneholder forskjellige pedagogiske ressurser (f.eks. Oppskrifter, shoppingguider, treningsrutiner osv.). Den gruppebaserte tilnærmingen er et aktivt læringsmiljø der pasienter oppfordres til å stille spørsmål, sette seg personlige mål og bli klar over hvordan kroppene deres kan fungere bedre hvis de får optimal ernæring, tilstrekkelig veske, moderat trening og optimal søvn.

Cleveland Clinic konkluderer i studien:

Et aktivt læringsmiljø som dette kan forbedre helsekompetanse, støtte adferdsendring og bidra til vedvarende forbedringer i fysisk helse.

Funksjonellmedisin på vei til å bli en del av det vanlige helsevesenet.

Dr. Mark Hyman, som tidligere har vært helsefaglig rådgiver for den amerikanske regjeringen og mange ganger NYT bestselger, er leder for strategi og innovasjon for Center for Functional Medicine ved Cleveland Clinic, sier at han visste at det var et stort behov for funksjonell medisin. Selv om han var håpefull, skjønte han ikke hvor mye senteret ville bli ønsket velkommen inn i det tradisjonelle vitenskapelige fellesskapet ved Cleveland Clinic. Hyman sa at det mest spennende ved dette for ham er det økte samarbeidet med andre institutter og avdelinger ved gigant-sykehuset som nå jobber sammen for å løse vanskelige kroniske sykdomsproblemer. Cleveland Clinic har sentre over store deler av verden, for eksempel i Canada, Storbritania, Abu Dhabi og selvsagt en rekke steder over hele USA.

Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge er tilknyttet den samme medisinfaglige organisasjonen (IFM) som Cleveland Clinic og har utviklet en egen gruppebasert undervisningsmodell som ligner på den Cleveland Clinic har.

«Byrden ved kronisk sykdom er så stor, og den akuttfokuserte behandlingsmodellen som vi er så dyktige på her på Cleveland Clinic, er ikke egentlig egnet til å håndtere kroniske sykdommer, som stort sett er drevet av kosthold og livsstil,»

Dr. Mark Hyman

«Over hele landet er det institusjoner som kommer til oss og sier: ‘Vi er klare til å åpne et senter for funksjonell medisin; hjelpe oss med å finne ut hvordan vi gjør det,».

Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM)

Ettersom flere tilbydere ser ut til å tilby denne typen behandling og flere pasienter henvender seg for å bli bedre så nærmer man seg nå et vendepunkt.

«En av de tingene vi ser som skjer med funksjonellemedisin-konsepter er at de blir adoptert inn i standard helsevesenet, og de kalles ikke lenger funksjonell medisin, men konseptet er det samme,» (les persontilpasset medisin)

Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM)

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi gjennom en årrekke hatt fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Tusenvis av kunder i vårt program og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats, kunnskap og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene som gjelder for seg. 

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Ikke et alternativ – men et tillegg.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen “quick fix”, vidunderkur eller “one-size-fits-all”. Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og/eller andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Vi ønsker å videreformidle kunnskap og erfaring slik at også andre kan oppnå helseforbedring og sitt fulle potensial!

Funksjonellmedisinsk Institutt

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende. Og vi publiserer og videreformidler på våre nettsider flere ganger hver uke gjennom hele året, ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter. Alle artikler kommer selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke kunne ta ansvar for kunnskapen vi videreformidler fra andre kilder. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.