inner-banner

Studier viser nå at funksjonellmedisin kan være en effektiv og innovativ tilnærming ved kroniske sykdommer.

Cleveland Clinic har i løpet av få år vist at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de at en gruppetilnærming kan ha ytterligere positive effekter.

I 2019 publiserte sykehuset Cleveland Clinic en studie i JAMA som bekreftet at funksjonellmedisin kan overgå konvensjonell medisin ved behandling av en rekke kroniske sykdommer. Cleveland Clinic er rangert som et av de aller beste i USA og er en ledende helse- og forskningsinstitusjon i verden. Denne uken viser data publisert i British Medical Journal at gruppeoppfølging med fokus på undervisning og inspirasjon ikke bare overgår individuell oppfølging med funksjonell medisin – men er også mye mindre kostbar.

Denne studien er den første som beskriver funksjonellmedisin tilbudt i et gruppeformat i et akademisk medisinsk senter og sammenligner det med individuell oppfølging.

Vi kan i artikkelen lese at Cleveland Clinic mener resultatene kan ha store implikasjoner for behandling av kronisk sykdom.

Kroniske tilstander – inkludert fedme, diabetes og kreft – er vanlige og kostbare for helsesystemene i vestlige land. Cirka 60% av voksne har minst en kronisk tilstand og 42% har mer enn en, og står for 90% av USAs årlige helsekostnader. Årsakene til denne epidemien er en aldrende befolkning sammen med kjente risikofaktorer for kronisk sykdom. Manglende kunnskap om hvordan for eksempel kosthold, stress, søvn og bevegelse kan påvirke viser at nye innovative modeller må utvikles, kan vi lese.

En gruppebasert tilnærming har allerede vist å forbedre kliniske resultater for en rekke tilstander, inkludert type 2 diabetes, fedme, kroniske hjertesykdommer og kroniske smerter. Flere studier fant også at denne modellen er mindre kostbar enn individuelle samtaler.

Cleveland Clinic: En ny og innovativ måte å adressere kroniske sykdommer.

Cleveland Clinic vedtok for ca syv år siden å starte en stor satsning på funksjonellmedisin for å tilby høy kvalitet til lav pris for mennesker med kronisk sykdom. Ved hjelp av systembiologi så implementerer man i funksjonell medisin en grunnleggende tilnærming for å identifisere underliggende årsaker for sykdom – for eksempel dårlig kosthold, stress, miljøgifter, allergener, infeksjoner, mikrobiomet og genetikk – og optimaliserer faktorer som ernæring, trening, søvn og relasjoner. Denne strategien suppleres med livsstils- og adferdstiltak for å hjelpe pasienter med å forvalte sin egen helse.

Funksjonellmedisin med bedre resultater enn konvensjonell tilnærming.

Cleveland Clinic skriver at denne tilnærmingen, også levert gjennom individuelle konsultasjoner, også har vist forbedret egenrapportert helserelatert livskvalitet (HRQoL) sammenlignet med det man gjerne kaller en konvensjonell tilnærming ved Cleveland Clinic.

I det gruppebaserte programmet fokuserer for eksempel kostholdsekspertene på mat som medisin, og støtter deltakerne i implementeringen av en antiinflammatorisk kostholdplan med lav glykemisk indeks. Generell undervisning og kunnskap om kosthold tilbys alle deltakerne hvor individuelle ulikheter også hensyntas. Med kunnskap og veiledning kan deltakerne skreddersy tiltakene slik at de passer for seg.

I studien kan vi lese hvordan kostholdsplanen fjerner matvarer forbundet med betennelse (f.eks. Sukker, gluten og meieriprodukter) og støtter naturlig avgiftning. Til slutt kan pasientene ta egne avgjørelser angående mat og livsstil og faktisk bli en talsperson for sunn livsstil i hjemmet sitt og i lokalsamfunnet.

Cleveland Clinic konkluderer i studien med at en gruppebasert tilnærming med funksjonellmedisin tilbyr en lovende løsning for effektivt å redusere byrden av kronisk sykdom.

Videre konkluderer de at:

Denne innovative modellen kan være en løsning for helseorganisasjoner og medisinsk praksis rettet mot populasjoner med kroniske sykdommer der mat som medisin er sentralt.

Cleveland Clinic

Cleveland Clinic har altså i løpet av få år vist at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin i behandling av kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming kan ha ytterligere positive effekter.

Hvorfor undervisning i grupper er så virkningsfullt.

Cleveland Clinic skriver at:

For det første er det et sterkt fokus på mat som medisin. Ernæringsanbefalinger er notorisk vanskelige å implementere, og manglende overholdelse er veldig vanlig. Ved individuelle konsultasjoner blir pasienter introdusert for viktigheten av mat som medisin og en kostholdplan. Pasientene kan imidlertid velge å ikke implementere den og har problemer med implementeringen eller klarer ikke å følge opp. Med en erkjennelse av disse begrensningene så fokuserer man i gruppetilnærmingen på utdanning og undervisning, gir pasienter pedagogiske verktøy og oppfordrer til åpne diskusjoner og tilbakemeldinger.

Dette er faktorer som allerede er kjent for å forbedre pasientens overholdelse av tiltakene. Med denne tilnærmingen så lærer pasientene av hverandre og får andre perspektiver på helse.

Helsekompetanse!

I den gruppebaserte tilnærmingen er det fokus på helsekompetanse. Begrenset helsekompetanse er anerkjent som en bidragsyter til dårlig selvledelse og dårligere fysisk funksjonsevne hos de med kroniske tilstander.

Evnen til å forbedre helsekompetansen i en individuell konsultasjon kan være utfordrende på grunn av tilgjengelig tid og fokuset. Motsatt så gir en gruppebasert tilnærming godt med tid til å levere pedagogisk innhold, oppmuntre til åpen gruppediskusjon og gjennomgå pedagogisk innhold.

Utdanning leveres på en koordinert måte sammen med en portal som inneholder forskjellige pedagogiske ressurser (f.eks. Oppskrifter, shoppingguider, treningsrutiner osv.). Den gruppebaserte tilnærmingen er et aktivt læringsmiljø der pasienter oppfordres til å stille spørsmål, sette seg personlige mål og bli klar over hvordan kroppene deres kan fungere bedre hvis de får optimal ernæring, tilstrekkelig veske, moderat trening og optimal søvn.

Cleveland Clinic konkluderer i studien:

Et aktivt læringsmiljø som dette kan forbedre helsekompetanse, støtte adferdsendring og bidra til vedvarende forbedringer i fysisk helse.

Funksjonellmedisin på vei til å bli en del av det vanlige helsevesenet.

Dr. Mark Hyman, som tidligere har vært helsefaglig rådgiver for den amerikanske regjeringen og mange ganger NYT bestselger, er leder for strategi og innovasjon for Center for Functional Medicine ved Cleveland Clinic, sier at han visste at det var et stort behov for funksjonell medisin. Selv om han var håpefull, skjønte han ikke hvor mye senteret ville bli ønsket velkommen inn i det tradisjonelle vitenskapelige fellesskapet ved Cleveland Clinic. Hyman sa at det mest spennende ved dette for ham er det økte samarbeidet med andre institutter og avdelinger ved gigant-sykehuset som nå jobber sammen for å løse vanskelige kroniske sykdomsproblemer. Cleveland Clinic har sentre over store deler av verden, for eksempel i Canada, Storbritania, Abu Dhabi og selvsagt en rekke steder over hele USA.

Funksjonellmedisinsk Institutt i Norge er tilknyttet den samme medisinfaglige organisasjonen (IFM) som Cleveland Clinic og har utviklet en egen gruppebasert undervisningsmodell som ligner på den Cleveland Clinic har.

«Byrden ved kronisk sykdom er så stor, og den akuttfokuserte behandlingsmodellen som vi er så dyktige på her på Cleveland Clinic, er ikke egentlig egnet til å håndtere kroniske sykdommer, som stort sett er drevet av kosthold og livsstil,»

Dr. Mark Hyman

«Over hele landet er det institusjoner som kommer til oss og sier: ‘Vi er klare til å åpne et senter for funksjonell medisin; hjelpe oss med å finne ut hvordan vi gjør det,».

Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM)

Ettersom flere tilbydere ser ut til å tilby denne typen behandling og flere pasienter henvender seg for å bli bedre så nærmer man seg nå et vendepunkt.

«En av de tingene vi ser som skjer med funksjonellemedisin-konsepter er at de blir adoptert inn i standard helsevesenet, og de kalles ikke lenger funksjonell medisin, men konseptet er det samme,» (les persontilpasset medisin)

Amy R. Mack, administrerende direktør for Institute for Functional Medicine (IFM)

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.