Ny studie viser at gunstige bakterier kan være effektiv behandling av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Forskerne mener resultatene er oppmuntrende for fremtidig bruk som behandling av de autoimmune tilstandene.

En ny studie publisert i Nature Communication viser at å tilføre en gruppe gunstige bakterier forhindret og behandlet kronisk betennelse i menneskelignende musemodeller. Studienes leder, Balfour Sartor, MD, professor i medisin, mikrobiologi og immunologi og meddirektør for UNC-tverrfaglig IBD-senter, sier resultatene er oppmuntrende for fremtidig behandling av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Kraftig økning med inflammatoriske tarmsykdommer i vestlige land.

Inflammatoriske tarmsykdommer (Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt) viser relativt høy og økende insidens i Norge/Skandinavia og den vestlige verden.

Miljøfaktorer, mucosal permeabilitet (såkalt lekk tarm) og overaktiv immunrespons mot enkelte beboende tarmbakterier kan sammen føre til flere inflammatoriske tilstander.

Tarmdysbiose, ubalanse i tarmmikrobiomet (samlingen av mikrober i tarmen), blir ansett som sentral årsak til den negative spiralen med økt betennelse. Tiltak hvor man forsøker å normalisere balansen mellom gunstige «helsebringende» bakterier og ugunstige «sykdomsfremkallende» bakterier er derfor et sentralt fokus i jakten på nye behandlinger. I dag er behandling først og fremst fokusert på symptomdempende medikamentbehandling som ikke adresserer årsaken og som også kan gi alvorlige bivirkninger.

Kraftig økning i antallet tilfeller i den vestlige verden. Kilde Ullevål Universitetssykehus
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/16_Larsson.pdf

Underliggende faktorer.

Vi kan i studien lese at kronisk tarmbetennelse kan for genetisk predisponible personer bli trigget av flere faktorer;

  • nedsatt epithelialbarrierefunksjon (lekk tarm)
  • Endringer i immunforsvaret.
  • dysbiose/bakteriedrap.
  • Kosthold.
  • patogene mikroorganismer.
  • Miljøkjemikalier, inkludert antibiotika,

Disse faktorene kan utløse skade på slimhinnen og / eller dysbiose for så å initiere akutt tarmbetennelse. Alvorlige eksempler på slike tarmbetennelser er inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), som omfatter Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Nåværende IBD-behandling styrer primært betennelse gjennom antiinflammatoriske og immunosuppressive medikamenter.

Disse medikamentene korrigerer derimot ikke de underliggende årsakene til de kroniske inflammatoriske mekanismene, inkludert en lekk tarm-barriere, et pro-inflammatorisk tarmmikrobiom og immunoregulatoriske feil.

Forskerne forsøker i den nye studien å adressere den underliggende årsaken – dysbiosen.

«Ideen med denne nye behandlingen er å gjenopprette den normale funksjonen til de gunstige og beskyttende bakteriene i tarmen. Målrettet mot årsaken til sykdommene i stedet for å behandle symptomene med tradisjonelle immunosuppressive midler, som kan forårsake bivirkninger som infeksjoner eller svulster»

Balfour Sartor, MD, professor i medisin, mikrobiologi og immunologi og meddirektør for UNC-tverrfaglig IBD-senter

Gruppene med de gunstige bakteriene ble gitt oralt tre ganger i uken til «bakteriefrie» mus (ingen bakterier tilstede) som var spesielt utviklet og behandlet med spesifikke menneskelige bakterier, noe som skapte en humanisert musemodell.

Forskerne viste hvordan tilførsel av de gunstige bakteriene reduserte antall ugunstige og betennelsesdrivende bakterier og samtidig økte antall gunstige bakterier. I tillegg så de en økning stoffer som bidrar til helsen til tarmslimhinnen, som er involvert i mange deler av mennesker helse og immunforsvar.

«Tilførsel av de gunstige bakteriene reduserte også pathobionts-bakterier som kan forårsake skade, samtidig som det ekspanderer antallet med beskyttelsesbakterier, og produserte metabolitter som fremmer mucosal helbredelse og immunoregulatoriske responser,»

Balfour Sartor, MD, professor i medisin, mikrobiologi og immunologi og meddirektør for UNC-tverrfaglig IBD-senter

De gode og dårlige…

«Enkelt sagt – behandlingen økte antallet av de gode gutta og redusert antallet av de dårlige gutta.»

Balfour Sartor, MD, professor i medisin, mikrobiologi og immunologi og meddirektør for UNC-tverrfaglig IBD-senter

På grunn av de robuste resultatene som er sett i denne studien vil Sartor og teamet studere effektene i fase 1 og 2 kliniske studier.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.