Vestlig kosthold kan øke risikoen for tarmbetennelse.

Å spise et vestlig kosthold svekker immunforsvaret i tarmen og øke risikoen for infeksjon og inflammatorisk tarmsykdom, ifølge en ny studie.

Forskere ved Washington University School of Medicine i St. Louis og Cleveland Clinic hevder i ny studie at å spise et vestlig kosthold svekker immunforsvaret i tarmen på måter som kan øke risikoen for infeksjon og inflammatorisk tarmsykdom.

Studien, som ble gjennomført med mus og mennesker, viste at et kosthold med mye sukker og fett forårsaker skade på Paneth-celler, immunceller i tarmen som hjelper med å holde betennelse i sjakk. Når Paneth-cellene ikke fungerer som de skal, er immunforsvaret i tarmen utsatt for betennelse. Og dette øker risiko for inflammatorisk tarmsykdom og demper effektiv kontroll av sykdomsfremkallende mikrober. Studien ble publisert i Cell Host & Microbe, og åpner for nye tilnærminger for å regulere tarmimmunitet ved å gjenopprette normal Paneth-cellefunksjon.

«Inflammatorisk tarmsykdom har historisk sett vært et problem først og fremst i vestlige land, men det blir også mer vanlig globalt ettersom flere og flere mennesker adopterer vestlige livsstiler,»

Ta-Chiang Liu, MD, PhD, Professor i patologi og immunologi ved Washington University

Videre sier professor Liu ved Washington University.

«Forskningen vår viste at langtidsforbruk av et vestlig kosthold med mye fett og sukker svekker funksjonen til immunceller i tarmen på måter som kan fremme inflammatorisk tarmsykdom eller øke risikoen for tarminfeksjoner.»

Ta-Chiang Liu, MD, PhD, Professor i patologi og immunologi ved Washington University

Svekkelse av Paneth-celler er et sentralt trekk ved inflammatorisk tarmsykdom. For eksempel har personer med Crohns sykdom, en inflammatorisk tarmsykdom, ofte Paneth-celler som har sluttet å virke.

Liu og Thaddeus Stappenbeck, MD, PhD, leder av Institutt for betennelse og immunitet ved Cleveland Clinic, ønsket å finne årsaken til Paneth-celledysfunksjon hos mennesker. De analyserte en database som inneholder demografiske og kliniske data for 400 personer, inkludert en vurdering av hver persons Paneth-celler. Forskerne fant at høy kroppsmasseindeks (BMI) var assosiert med Paneth-celler som så unormale og usunne ut under et mikroskop. Jo høyere en persons BMI er, desto dårligere så Paneth-cellene ut. Koblingen gjaldt også sunne voksne og personer med Crohns sykdom.

For bedre å forstå denne sammenhengen studerte forskerne to musestammer som er genetisk disponert for fedme. Slike mus spiser kronisk for mye fordi de har mutasjoner som hindrer dem i å føle seg mette selv når de får mat med vanlig kosthold. Til forskernes store overraskelse hadde de overvektige musene Paneth-celler som så normale ut.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1931312821001803?via%3Dihub

Hos mennesker er fedme ofte resultatet av å spise en diett rik på fett og sukker. Så forskerne matet normale mus med en diett der 40% av kaloriene kom fra fett eller sukker, i likhet med det typiske vestlige dietten. Etter to måneder hadde musene blitt overvektige og deres Paneth-celler så klart unormale ut.

«Fedme var ikke problemet i seg selv – å spise for mye av et sunt kosthold påvirket ikke Paneth-cellene. Det var dietten med mye fett og høyt sukkerinnhold som var problemet.»

Ta-Chiang Liu, MD, PhD, Professor i patologi og immunologi ved Washington University

Paneth-cellene kom tilbake til det normale da musene ble satt på en sunn musediett i fire uker. Om mennesker som vanligvis spiser et vestlig kosthold, kan forbedre immuniteten i tarmen ved å endre dietten, gjenstår å se.

Ytterligere eksperimenter viste at et molekyl kjent som deoksykolsyre, en sekundær gallsyre dannet et biprodukt av metabolisme av tarmbakterier og er koblingen mellom et vestlig kosthold og Paneth-celledysfunksjon. Gallsyren øker aktiviteten til to immunmolekyler – farnesoid X-reseptor og type 1 interferon – som hemmer Paneth-cellefunksjonen.

Spennende videreutvikling av Funksjonellmedisin.

Vi har gjennom en årrekke vist at mennesker kan oppnå oppsiktsvekkende resultater gjennom å ta ansvar for eget liv og egen helse. Sammen med den kraftig økende interessen, forskningen og fokuset på persontilpasset medisin og funksjonellmedisin i EU, Norden og ved amerikanske ledende sykehus – så er vi overbevist om at fremtiden er lys for dette fagområdet.

Funksjonellmedisinsk Institutt vil derfor gjøre en omfattende og spennende videreutvikling av virksomheten. Vi har derfor i den kommende perioden ikke lagt opp til noen ny ordinær oppstart for nye kunder. Tilbudet vil foreløpig være uendret for eksisterende kunder.

Hvis du vil være først til å få nyheter om våre planer fra høsten 2021 – så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!


Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases).

Miljø- og helsekrisene er koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand. Men løsninger som involverer omfattende endring av livsstil kan være vanskelig for mange. Men vårt program er rettet mot de som selv ønsker å ta et slikt ansvar for sitt eget liv og sin egen helse.

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at en gruppetilnærming med fokus på undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

I vårt Helseforbedringsprogram har vi fokus på alle faktorene du potensielt kan påvirke selv, som f.eks maten vi spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer.

Lang erfaring, tusenvis av kunder og et tungt vitenskapelig fundament viser at mennesker med egeninnsats og kompetanse både kan endre og oppnå bedre helse – ved å adressere alle faktorene samtidig som gjelder for seg. 

Programmet kan både passe for de som ønsker en generell helseoptimalisering og for de som ønsker en dyp helseforbedring. Noen ønsker å preventivt redusere risiko for å bly syk i fremtiden, andre ønsker å yte på et enda høyere nivå og svært mange sliter i dag dessverre med sammensatte kroniske og inflammatoriske tilstander.

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden.

Vårt Helseforbedringsprogram er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom endring er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all». Man vil på bakgrunn av den kompetansen man tilegner seg kombinert med kunnskapen man får om kroppen sin og med støtte fra fagfolk og andre – ha muligheten til å velge å gjennomføre de tiltakene som støtter de personlige målene man har.

Vi er en gjeng med fagfolk og andre ressurser som har jobbet med livsstilsendringer, funksjonellmedisin og persontilpasset medisin i mange år. Vi har fulgt flere tusen mennesker på deres reise mot et bedre liv og en bedre helse. Vi har sett hvilke resultater mennesker kan oppnå gjennom å gjøre omfattende endringer i sitt liv. Med kunnskap, forståelse og motivasjon. Og ikke minst har vi merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Kraftig økt vitenskapelig anerkjennelse av miljø- og livsstilfaktorer ved kroniske tilstander.

Bølgen med kroniske sykdommer er et resultat av voldsomme endringer i hvordan mennesker lever livet på;

Kroniske betennelsesrelaterte tilstander er et resultat av alt man er eksponert for, fra før fødsel og frem til i dag.

Forskerteam fra Harvard, Stanford, UCLA, Kings College m.fl.

Vestlig betennelsedrivende-livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser.

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

«helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære.«

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Forskning og kunnskap.

Vi mener at kunnskap om kroppen, helse og kosthold potensielt kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi integrerer ny kunnskap og forskning fortløpende i våre programmer. Og vi publiserer og videreformidler flere ganger hver uke gjennom hele året ny interessant forskning som er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid henvisninger til orginalartiklene og studiene. Vi publiserer artikler som på ulike måter kan være relevante for oss og våre kunder. Men vi minner om at selv om vi mener ny kunnskap er interessant både for oss og våre kunder – vil vi ikke av den grunn alene integrere den i våre programmer. Du kan lese våre over 1 000 artikler her.

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.