Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Kraftig økning av autoimmune sykdommer - ny studie viser mulige tiltak for å snu trenden. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Kraftig økning av autoimmune sykdommer – ny studie viser mulige tiltak for å snu trenden.

Forskere ved University of Illinois mener funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak kan være sentrale for å snu den skumle trenden.

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties University of Illinois, Rockford IL har publisert sin artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention (1).

Forskerne peker på viktige tiltak for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer:

  • Sunnere livsstil og proaktiv forebygging av autoimmun sykdom gjennom bruk av funksjonellmedisin og terapeutisk livsstilsendring.
  • Måling av såkalte autoantistoff kan være gunstig for å vise en sykdomsutvikling i lang tid før det gir seg utslag i kliniske symptomer. På denne måten kan man rette tiltak tidlig i et forløp.

Autoantistoffer oppstår når immunsystemet ved en feil reagerer mot noen av kroppens egne bestanddeler. Årsakene til dette er ikke fullt ut forstått, men en kombinasjon av arvelig disposisjon og miljøfaktorer antas å være av betydning. Prosessen betegnes som autoimmunitet. Store Medisinske Leksikon.

Når immunsystemet ved en feiltakelse angriper kroppens egne celler.

Immunsystemet er et komplekst nettverk av celler og organer som forsvarer kroppen mot infeksjoner, giftstoffer og mye mer. Den viktigste prosessen til et sunt immunforsvar er å skille mellom selvet (kroppens egne celler) og ”annet” vev slik at kroppen bare reagerer på inntrengere. Ved autoimmunitet klarer ikke immunsystemet å skille lenger, noe som resulterer i en unormal respons på ens eget vev. Dette skjer gjennom selvreaktive regulatoriske T-celler, betennelser og autoantistoffer. Vev, organer og regioner i kroppen som er berørt bestemmer typen autoimmun sykdom. Det er nå mer enn 100 kjente typer.

Antisstoffer som lages av hvite blodceller er en viktig del av immunforsvaret. Antistoffer er proteiner som binder til smittestoffer og bidrar i bekjempelse av infeksjoner. Med smittestoffer menes i denne sammenhengen mikroorganismer, som virus, bakterier, sopp og parasitter. Store Medisinske Leksikon.

Autoantistoffer er antistoffer som er rettet mot kroppens eget vev og kan forårsake betennelse, ødeleggelse i organer og andre systemer. Dette fører til symptomer på autoimmun sykdom. I noen tilfeller kan autoantistoffer oppdages før kliniske symptomer og forutsi både sannsynligheten for klinisk sykdom og sykdomsutviklingen.

Epidemiologiske data viser en jevn økning av autoimmun sykdom i hele den såkalte vestlige delen av verden, med en kraftig økning i forekomst. Foreløpig er de aller fleste studier utført med mennesker som allerede har utviklet autoimmun sykdom. Forskerne har i denne nye studien begynt å studere mennesker som enda ikke har utviklet sykdom.

Mange i faresonen for å utvikle sykdom.

Resultatene fra en studie i 2017 viste at faktisk at 12 kjente autoantistoffer kan påvises i nesten en fjerdedel (23,6%) av en tilfeldig europeisk befolkning uten diagnostisert autoimmun sykdom. Studien målte altså ikke alle autoantistoffer – men noen kjente.

Forskerne mener disse autoantistoffene er viktige markører da det er kjent at man kan ha autoantistioffer og samtidig være asymptomatisk i lang tid . Det er bare ved en betydelig autoimmun sykdomsprogresjon at en pasient opplever symptomer og til slutt når klinisk diagnostisk autoantistoffstatus og såkalt kronisk sykdom.

53% av “friske” hadde autoantistoffer.

I denne nye studien hadde 53% av en “friske” arbeidsføre studiedeltakere uten autoimmun diagnose prekliniske eller kliniske nivåer av autoantistoffer. De studerte autoantistoffene består av autoantistoffer som brukes til 60–70% av dagens kliniske autoimmune diagnoser.

Forskerne skriver:

“At vi finner de vanligste autoimmune sykdomsmarkørene i en “frisk” gruppe mennesker støtter den økende forekomsten som rapporteres i nylige studier.”

Department of Medicine and Medical Subspecialties University of Illinois, Rockford IL.

Forskerne skriver også at 25% av deltakerne med kliniske autoantistoffer også testet positivt for prekliniske autoantistoffer. Prekliniske autoantistofferer er knyttet til at noen med en autoimmun sykdom har større sannsynlighet for å utvikle en andre eller tredje autoimmun sykdom over tid.

Forskerne mener at studien viser at forebyggende tiltak kan være et viktig tillegg til dagens reaktive fokus. Altså å vente med tiltak til sykdommen har utviklet seg.

Funksjonellmedisin kan bli viktig.

Implikasjonene av bruk av pre-kliniske markører for autoimmunitet støtter argumentene fra funksjonell- og livsstilsmedisin. Funksjonellmedisin støtter terapeutiske livsstilsendringer for å påvirke utvikling av kronisk sykdom. Forskerne skriver at i en slik tilnærming undersøkes den underliggende årsaken til autoimmunitet, som kan omfatte kosthold, stress, skjulte infeksjoner, ukjente allergier og intollereanser, genetiske predisposisjoner, mage/tarm-problemer som “lekk tarm” og mye mer. I fuksjonellmedisin forsøker man å forstå kroppens grunnleggende systemer og hvordan balanse kan gjenopprettes. De søker en helhetlig tilnærming hvor man ser på sammenhengen mellom pasientens mange symptomer i stedet for å se på symptomene uavhengig av hverandre. Som et resultat kan identifisering og behandling av en underliggende årsak forbedre flere kroniske sykdommer gjennom en enkelt tilnærming.

Forskerne sier at denne typen behandling og tilnærming kan leveres av de som er sertifisert av American College of Lifestyle Medicine og Institute for Functional Medicine.

Pre-diabetes et viktig eksempel.

Et vanlig brukt eksempel på forekomsten av kronisk sykdom er pre-diabetes. Tidlig påvisning av diabetes er viktig fordi det ofte er en lang asymptomatisk fase hos pasienter før diagnosen stilles.

Pasienter med prediabetes har større sannsynlighet for en rekke helsetilstander, så effektiv behandling gjennom intens terapeutisk livsstilsendring har vist seg å forhindre, forsinke og til og med reversere hjerte-og karsykdommer.

Manglende fiberinntak et underkommunisert problem.

Forskerne nevner et annet viktig eksempel: Inntak av fiber. Et fiberrikt kosthold er knyttet til redusert forekomst av både hjerte- og karsykdommer og også en rekke andre kroniske sykdommer. Videre er det vist at lavt fiberforbruk er knyttet til inflammatoriske bakterier som resulterer i lekk tarm. Såkalt lekk er helt sentralt ved autoimmune sykdommer, kan vi lese. Å reversere tarmpermeabilitet (tette lekk tarm) gjennom et fiberrikt kosthold kan faktisk forhindre autoimmunitet. Dette viser hvordan identifikasjon av en underliggende årsak kan behandle flere sykdommer, skriver forskerne.

Forskerne viser også til andre studier på funksjonellmedisin og autoimmunitet som støtter nytten av terapeutiske livsstilsendringer. For eksempel en systematisk gjennomgang av 27 randomiserte kontrollerte studier med kosthold og kosttilskudd hos individer med revmatoid artritt (revmatisme) viste sykdomsforbedring med tiltak som middelhavsdiett, krydder som ingefær, kanelpulver og pro-biotika som inneholder laktobacillus-bakterier. En annet eksempel er en randomisert-kontrollert studie som undersøkte bruk av grønn te-ekstrakter hos personer med lupus, og viste forbedret sykdomsaktivitet og livskvalitet etter 3 måneder.

Forskerne viser at slike eksempler viser nytten av å integrere funksjonellmedisin ved autoimmunitet. Som et resultat eksisterer det nå mange publiserte studier om stabilisering av immunforsvaret og reversering av kronisk sykdom, noe som gir viktig kunnskap til pasientene.

Et springbrett for ny forskning og nye tiltak.

Forskerne mener denne studiens funn bør bli sett på som et springbrett for å fremme videre forskning på autoimmunitet hos udiagnostiserte individer og forholdet til livsstil.

Positive prøver hos “friske” yrkesaktive voksne viser også den mulige betydningen av tidlig screening for å oppdage tegn på autoimmun sykdom tidlig. Etter en slik undersøkelse er neste trinn å gi enkeltpersoner muligheter og råd for å kunne gjøre livsstilsendringer som kan forbedre både kronisk sykdom og autoimmunitet.

“Tradisjonelle råd om livsstilsendringer kan suppleres med behandlingsplaner som er fokusert på behandling av grunnårsaken til mange tilstander samtidig.”

Department of Medicine and Medical Subspecialties University of Illinois, Rockford IL.

Referanser:

  1. On the Prevalence of Autoimmune Disease Markers in a Working Population and its Relationship to Wellness, International Journal of Disease Reversal and Prevention, Umber Waheed, Roger Greenlaw, MD, Sherry Falsetti, https://ijdrp.org/index.php/ijdrp/article/view/237/181

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.