Forskere mener de har løsningen på hvordan man kan få barna til å spise mer grønnsaker – og det er enklere enn man skulle tro.

En lang rekke studier viser at det å spise mye grønnsaker kan redusere kroniske betennelser – og nå ser forskerne på hvordan man kan få barna til å spise mer.

Mange kan nok kjenne seg igjen i at det kan være utfordrende å få barna til å spise nok grønnsaker. Men en Penn State-studie som nylig publisert i tidsskriftet Appetite (1) fant at løsningen er nærmere enn man kanskje skulle tro: at bare det å legge mer grønnsaker på tallerkenen resulterte faktisk i at barna konsumerte mer grønnsaker.

Nylig viste forskere fra Kings College London (2) at kroniske betennelser i stor grad påvirkes av kostholdet – og studien viser at høyt inntak av grønnsaker påvirker tarmmikrobiomet og er knyttet til lavere antall hvite blodlegemer og mindre betennelse. De skriver videre at et plantebasert kosthold gjennom en rekke studier nå er knyttet til lavere nivåer av kroniske betennelser og alle helsetilstandene som følger med.

I den nye studien om barns forbruk av grønnsaker fant forskerne at når de doblet mengden grønnsaker servert til et måltid – fra 60 til 120 gram – spiste barna 68% mer av grønnsakene, eller ytterligere 21 gram. Å krydre grønnsakene med smør og salt påvirket imidlertid ikke forbruket, noe som overrasket forskerne.

“Å bruke denne strategien kan være nyttig for foreldre og lærere som prøver å oppmuntre barna til å spise mer grønnsaker gjennom dagen.”

Barbara Rolls, direktør for Laboratory for the Study of Human Ingestive Behavior at Penn State, sa at funnene støtter anbefalingene om måltider med mye grønt.

“Det er viktig å servere barna dine mye grønnsaker! Foreldre kan innføre dette gradvis ved å stadig utsette barna for nye grønnsaker, lage dem på en måte barnet liker, og eksperimentere med forskjellige smaker og krydder mens du gjør dem kjent med smakene.”

Ifølge forskerne spiser ikke flertallet av barna den anbefalte daglige mengden grønnsaker.

For denne studien var forskerne nysgjerrige på å undersøke om det å bare øke mengden grønnsaker mens de beholdt porsjonene av andre matvarer, ville bidra til å øke grønnsaksforbruket hos barn. De ønsket også å eksperimentere med om tilsetning av smør og salt i grønnsakene ville påvirke forbruket.

For studien rekrutterte forskerne 67 barn mellom tre og fem år.

Etter å ha analysert resultatene fant forskerne at mens de større porsjonene grønnsaker var forbundet med større inntak, var ikke tilsetning av smør og salt det samme. Barna rapporterte også at de likte begge versjonene – krydret og ikke krydret – omtrent likt.

“Vi ble overrasket over at smør og salt ikke var nødvendig for å øke inntaket”

Så budskapet til forskerne er enkelt sagt at hvis man vil øke barnas inntak av grønnsaker – så må man rett og slett servere større porsjoner.

Referanser:

  1. Hanim E. Diktas, Liane S. Roe, Kathleen L. Keller, Christine E. Sanchez, Barbara J. Rolls,
    Promoting vegetable intake in preschool children: Independent and combined effects of portion size and flavor enhancement, Appetite, Volume 164, 2021, 105250, ISSN 0195-6663, https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105250.
  2. Menni, C., Louca, P., Berry, S.E. et al. High intake of vegetables is linked to lower white blood cell profile and the effect is mediated by the gut microbiome. BMC Med 19, 37 (2021). https://doi.org/10.1186/s12916-021-01913-w

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.