inner-banner

Forskere mener de har løsningen på hvordan man kan få barna til å spise mer grønnsaker – og det er enklere enn man skulle tro.

En lang rekke studier viser at det å spise mye grønnsaker kan redusere kroniske betennelser – og nå ser forskerne på hvordan man kan få barna til å spise mer.

Mange kan nok kjenne seg igjen i at det kan være utfordrende å få barna til å spise nok grønnsaker. Men en Penn State-studie som nylig publisert i tidsskriftet Appetite (1) fant at løsningen er nærmere enn man kanskje skulle tro: at bare det å legge mer grønnsaker på tallerkenen resulterte faktisk i at barna konsumerte mer grønnsaker.

Nylig viste forskere fra Kings College London (2) at kroniske betennelser i stor grad påvirkes av kostholdet – og studien viser at høyt inntak av grønnsaker påvirker tarmmikrobiomet og er knyttet til lavere antall hvite blodlegemer og mindre betennelse. De skriver videre at et plantebasert kosthold gjennom en rekke studier nå er knyttet til lavere nivåer av kroniske betennelser og alle helsetilstandene som følger med.

I den nye studien om barns forbruk av grønnsaker fant forskerne at når de doblet mengden grønnsaker servert til et måltid – fra 60 til 120 gram – spiste barna 68% mer av grønnsakene, eller ytterligere 21 gram. Å krydre grønnsakene med smør og salt påvirket imidlertid ikke forbruket, noe som overrasket forskerne.

“Å bruke denne strategien kan være nyttig for foreldre og lærere som prøver å oppmuntre barna til å spise mer grønnsaker gjennom dagen.”

Barbara Rolls, direktør for Laboratory for the Study of Human Ingestive Behavior at Penn State, sa at funnene støtter anbefalingene om måltider med mye grønt.

“Det er viktig å servere barna dine mye grønnsaker! Foreldre kan innføre dette gradvis ved å stadig utsette barna for nye grønnsaker, lage dem på en måte barnet liker, og eksperimentere med forskjellige smaker og krydder mens du gjør dem kjent med smakene.”

Ifølge forskerne spiser ikke flertallet av barna den anbefalte daglige mengden grønnsaker.

For denne studien var forskerne nysgjerrige på å undersøke om det å bare øke mengden grønnsaker mens de beholdt porsjonene av andre matvarer, ville bidra til å øke grønnsaksforbruket hos barn. De ønsket også å eksperimentere med om tilsetning av smør og salt i grønnsakene ville påvirke forbruket.

For studien rekrutterte forskerne 67 barn mellom tre og fem år.

Etter å ha analysert resultatene fant forskerne at mens de større porsjonene grønnsaker var forbundet med større inntak, var ikke tilsetning av smør og salt det samme. Barna rapporterte også at de likte begge versjonene – krydret og ikke krydret – omtrent likt.

“Vi ble overrasket over at smør og salt ikke var nødvendig for å øke inntaket”

Så budskapet til forskerne er enkelt sagt at hvis man vil øke barnas inntak av grønnsaker – så må man rett og slett servere større porsjoner.

Referanser:

  1. Hanim E. Diktas, Liane S. Roe, Kathleen L. Keller, Christine E. Sanchez, Barbara J. Rolls,
    Promoting vegetable intake in preschool children: Independent and combined effects of portion size and flavor enhancement, Appetite, Volume 164, 2021, 105250, ISSN 0195-6663, https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105250.
  2. Menni, C., Louca, P., Berry, S.E. et al. High intake of vegetables is linked to lower white blood cell profile and the effect is mediated by the gut microbiome. BMC Med 19, 37 (2021). https://doi.org/10.1186/s12916-021-01913-w

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform som er en guide mot et bedre liv og bedre helse.

Full Potential skriver:

“Med kunnskap, støtte fra erfarne veiledere – og ikke minst andre medlemmer – gir plattformen deg en mulighet til å få helsekompetanse – og kunnskap om hva som påvirker deg og hvordan du kan navigere i det. Helt i tråd med hva EU og Nordiske myndigheter mener er sentralt i fremtidens helsevesen!”

Funksjonellmedisinsk Institutt har en mer enn 10 år lang historie og over 10 000 kundeerfaringer med å arbeide med avanserte helseforbedringsprosesser med undersvisning som hovedfokus. Instituttet deler sin kunnskap og erfaring med Full Potential AS og er på den måten en viktig vitenskapelig og faglig samarbeidspartner. 

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.