Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Ny forskning viser at sopp som lever i tarmen kan gi store helseplager. - Funksjonellmedisin
inner-banner

Ny forskning viser at sopp som lever i tarmen kan gi store helseplager.

Gjærsoppen Candida albicans lever i tarmmuiljøet og spiller en rolle i helse og tarmsykdommer, viser ny forskning fra University of Utah Health Sciences.

Bakterienes rolle i tarmhelsen har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Men ny forskning ledet av forskere ved University of Utah Health viser at sopp – en annen mikroorganisme som lever i oss – kan være minst like viktig for helse og sykdom.

Sopp er helt normalt tilstede i en frisk tarm, men den kan også forårsake tarmskader som kan bidra til inflammatoriske tarmsykdommer og andre helseproblemer, ifølge studien publisert i Nature (1). Eksperimenter med mus viser at immunforsvaret normalt holder soppen i sjakk. Men soppen kan også gå over i en tilstand som kan forårsake skade. Når systemet ikke er i balanse, er det mer sannsynlig at sykdommer knyttet til soppen oppstår.

Sopp har blitt fullstendig undervurdert.

“Sopp har blitt fullstendig undervurdert, delvis fordi den er sterkt underrepresentert i forhold til antall bakterier,”

June Round, Ph.D., professor i patologi ved University of Utah Health.

June Round, Ph.D., professor i patologi ved University of Utah Health ledet studien. Og nye verktøy og teknologier begynner å gjøre undersøkelser om sopp og sykdom mulig, legger hun til. Dette er faktisk et relativt nytt område innen forskningen. Vii har tidligere skrevet om ny forskning som viser noen av faktorene som kan bidra til at soppen går inn i en sykdomsfremkallende tilstand.

Denne innsikten åpner nye muligheter for utvikling av behandling for å forbedre tarmhelsen. Studien underbygger også kunnskapen om at man med i fremtiden kan bidra til en sunn balanse mellom sopp og annen tarmmikrobiota.

Søken etter balanse

Round ble interessert i sopp og tarm-tilstander etter å ha sett at en vanlig medisinsk test for diagnostisering av Crohns sykdom, en betennelsestIlstand i tarmen. Denne testen fungerer faktisk ved å oppdage antistoffer mot sopp. Men hvordan antistoffer påvirker soppens innflytelse på sykdom, hadde faktisk ennå ikke blitt utforsket. Så at sopp er tett knyttet til inflammatoriske tarmsykdommer, mener Round er tydelig – men hvordan har altså ikke blitt utforsket.

For å grave dypere søkte teamet hennes etter triggeren av immunresponsen. Ved å jobbe med pasientprøver og utføre tester med mus, fant de ut at gjærsoppen Candida albicans – en av de viktigste soppartene som er i tarmen hos mennesker – fremkalte den sterkeste immunresponsen. Videre undersøkelse viste at antistoffer påvirkes av en soppcelletype kalt hyfer, som spesielt bindende til proteiner som kalles adhesiner som hjelper mikrober til å knytte seg til overflater når soppen blir såkalt invasiv. I denne invasive hyfeformen kan soppen trenge inn i vevet og forårsake inflammasjoner.

Deretter kunne forskerne mer definitivt undersøke soppens rolle i tarmhelsen. De fant at mus med normal gjærsopp forble sunne og friske. I kontrast forårsaket mus med Candida i sin invasive hyfeform tarmskader og betennelser. Resultatene viser at normale antistoffresponser i tarmen hemmer sykdommen ved å gjenkjenne den skadelige, hyphale formen av sopp.

IBD, inflammatoriske tarmsykdommer, er ikke de eneste helsetilstandene som er forbundet med sopp, som for eksempel vaginale gjærsoppinfeksjoner og mange andre helsetilstander.

Forskerne undersøker nå om nye behandlinger av soppen og tarmmiklrobiomet kan bidra til å dempe tarmbetennelse hos mennesker – og om den samme tilnærmingen kan brukes bredere for å forme andre mikrobielle samfunn i tarmen.

“Vi tar sikte på å utnytte interaksjoner med gunstige mikrober og immunsystemet for å utnytte mikrobielle stoffer til terapier,”

June Round, Ph.D., professor i patologi ved U of U Health

Sunn konkurranse

I tillegg til implikasjoner for sykdom, antyder funnene også at sopp faktisk også kan være viktig i den sunne tarmen. Immunsystemets jobb er vanligvis å fjerne infeksjoner ved å kvitte seg med invasive organismer. I dette tilfellet drar soppen fordel av deres interaksjon med antistoffer.

“Immunforsvaret begrenser normalt sett Candida til sin minst sykdomsfremkallende form, dette viser oss at kommunikasjonen mellom verten og mikroben også kan være gunstig, i motsetning til antagonistisk, for å være til fordel for begge deler.”

Kyla Ost, Ph.D, ved U of U Health

Referanser:

  1. Ost, K.S., O’Meara, T.R., Stephens, W.Z. et al. Adaptive immunity induces mutualism between commensal eukaryotes. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03722-w

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Nyeste artikler

Artikler etter kategori


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_39d_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/anders/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2162

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.