inner-banner

Å bytte fra vestlig kosthold til et balansert kosthold kan redusere psoriasis- og leddbetennelser.

Mat med mye sukker og fett forstyrrer tarm-mikrobene og utløser psoriasis og leddbetennelser, viser ny forskning fra University of California – Davis Health.

Kosthold med mye på sukker og fett fører til forstyrrelse i tarmens mikrobielle balanse og bidrar til inflammatoriske tilstander. Forskningen viser også at å bytte til et mer balansert kosthold gjenoppretter tarmens helse og demper betennelse.

UC Davis Health -forskerene mener hemmeligheten til sunnere hud og ledd kan ligge hos tarmmikroorganismer.

Studien ble publisert i Journal of Investigative Dermatology (1)

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health sier i forbindelse med publiseringen at kostholdet kan ha en stor påvirkning på betennelser.

“Tidligere studier har vist at vestlig kosthold med mye sukker og fett, kan føre til betydelig betennelse i huden”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health.

Professor Hwang sier videre:

“Til tross for at vi har kraftige antiinflammatoriske legemidler mot hudtilstanden psoriasis, så indikerer vår studie at enkle endringer i kostholdet også kan ha betydelige effekter på psoriasis.”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health.

Hva er psoriasis?

Psoriasis er en hudtilstand knyttet til kroppens immunsystem. Når immunceller feilaktig angriper friske hudceller, forårsaker de hudbetennelse.

Opptil 30% av pasientene med psoriasis har også psoriasisartritt med symptomer som morgenstivhet og tretthet, hovne fingre og tær, smerter i ledd og endringer i negler.

Kostholdet påvirker den mikrobielle balansen i tarmen og hudbetennelse.

Mat er en av de aller viktigste modifiserbare faktorene som regulerer mikrobiomet, samfunnet av mikroorganismer som lever i tarmene. Å spise et vestlig kosthold kan føre til raske endringer i tarmens mikrobielle samfunn og funksjoner. Denne forstyrrelsen i mikrobiell balanse- kjent som dysbiose- bidrar til tarmbetennelse, melder forskerne.

Siden bakterier i tarmen kan spille en sentral rolle ved betennelser, ønsket forskerne å teste om tarmdysbiose også påvirker hud- og leddbetennelse. De brukte en musemodell for å studere dette. De injiserte Interleukin-23 (IL-23) DNA i mus for å indusere en respons som etterligner psoriasislignende hud- og leddsykdommer.

IL-23 er et protein generert av immunceller som er ansvarlig for mange inflammatoriske autoimmune reaksjoner, inkludert psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Hwang og hans kolleger fant ut at selv en kort periode med vestlig kosthold er tilstrekkelig til å forårsake mikrobiell ubalanse og økning av psoriasislignende hudbetennelse.

“Det er en klar sammenheng mellom hudbetennelse og endringer i tarmmikrobiomet på grunn av matinntak,”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health

Forverret hus- og leddbetennelse selv etter kort tid med vestlig kosthold.

“Bakteriebalansen i tarmen ble forstyrret kort tid etter å ha startet et vestlig kosthold, og forverret psoriasis hud- og leddbetennelse.”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health

Et kritisk funn av arbeidet deres var å identifisere tarmmikrobiota som en patogen kobling mellom kosthold og psoriasisbetennelse.

Er skaden forårsaket av et usunt kosthold reversibel?

Forskerne ønsket å teste om å bytte til et mer balansert kosthold kan gjenopprette tarmmikrobiota, til tross for tilstedeværelse av inflammatoriske proteiner. De matet musene med et vestlig kosthold i seks uker før de ga dem et IL-23-induserende middel for å utløse psoriasis og psoriasisartritt. Deretter delte de tilfeldig musene i to grupper: en gruppe som fortsatte med det vestlige kostholdet i ytterligere fire uker og en gruppe som byttet til et balansert kosthold med samme varighet.

Studien deres viste at å spise et kosthold som inneholder mye sukker og fett i 10 uker, gjorde musene disponert for betennelse i hud og ledd. Mus som ble byttet til et balansert kosthold hadde mindre hudenskader og redusert øretykkelse enn mus på et vestlig kosthold. Forbedringen i hudbetennelse for mus som ble tatt av det vestlige kostholdet indikerer en kortsiktig effekt av det vestlige kostholdet på hudbetennelse.

Dette antyder at endringer i kostholdet delvis kan reversere de proinflammatoriske effektene og endringen av tarmmikrobiota forårsaket av det vestlige kostholdet.

Forskerne overrasket: “betydelige effekter med kostholdsendring”

“Det var ganske overraskende at en enkel kostholdsendring med mindre sukker og fett kan ha betydelige effekter på psoriasis,”

Zhenrui Shi, UC Davis, Department of Dermatology.

Shi mener dette viser det er viktig for pasienter å vurdere å bytte til et sunnere kosthold:

“Disse funnene viser at pasienter med psoriasis hud og leddsykdom bør vurdere å bytte til et sunnere kostholdsmønster.”

Zhenrui Shi, UC Davis, Department of Dermatology.

Les mer om hva Harvard-forskere mener er et gunstig kosthold for mikrobiomet her.

Harvard Medical School: Vi er ved begynnelsen av en ny vitenskapelig revolusjon!

En av vår tids mest innflytelsesrike vitenskapsmenn, Alessio Fasano, mener i ny bok at forståelsen av hvordan man skal behandle og forebygge sykdommer står foran en revolusjon med ny kunnskap om mikrobiomet, kosthold og livsstil.

Alessio Fasano er blant annet professor i pediatri ved Harvard Medical School, professor i ernæring ved Harvard T. H. Chan School of Public Health og sjef for pediatrisk gastroenterologi og ernæring ved Harvard- sykehuset Massachusetts General Hospital.

Dr. Fasano skriver i sin nye bok at vi mennesker ikke er dømt til å bli syke selv om vi har en genetisk predisposjon. Han sier det er livsstilen og miljøfaktorer som virkelig avgjør vår helse.

Fasano sier at mikrobiomet spiller en enormt viktig rolle for å avgjøre om vi holder oss friske eller om vi utvikler sykdom, og jo mer vi lærer om hvordan vi skal delta i et vennlig symbiotisk forhold til mikrobiomet, jo mer sannsynlig kan vi ta vår helse i egne hender.

Dr Fasano beskriver hvordan mikrobiomet er tett knyttet til menneskers fysiske og psykiske helse. Vi er gjennom evolusjonen skapt til å leve i symbiose med mikrobene – og om disse mikrobene bidrar til å gjøre oss friske eller syke avgjøres av vår livsstil. Og av alle livsstilsfaktorene som påvirker – så mener han kostholdet er det aller viktigste. Fasano forteller om hvilke deler av kostholdet som kan skade mikrobiomet, og hva som kan være gunstig. Les mer om hva Fasano har funnet ut og se video med intervju her.

Referanser:

  1. Zhenrui Shi, Xuesong Wu, Clarissa Santos Rocha, Matthew Rolston, Emma Garcia-Melchor, Mindy Huynh, Mimi Nguyen, Timothy Law, Kelly N. Haas, Daisuke Yamada, Neal L. Millar, Yu-Jui Yvonne Wan, Satya Dandekar, Samuel T. Hwang. Short-Term Western Diet Intake Promotes IL-23‒Mediated Skin and Joint Inflammation Accompanied by Changes to the Gut Microbiota in Mice. Journal of Investigative Dermatology, 2021; 141 (7): 1780 DOI: 10.1016/j.jid.2020.11.032

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform som er en guide mot et bedre liv og bedre helse.

Full Potential skriver:

“Med kunnskap, støtte fra erfarne veiledere – og ikke minst andre medlemmer – gir plattformen deg en mulighet til å få helsekompetanse – og kunnskap om hva som påvirker deg og hvordan du kan navigere i det. Helt i tråd med hva EU og Nordiske myndigheter mener er sentralt i fremtidens helsevesen!”

Funksjonellmedisinsk Institutt har en mer enn 10 år lang historie og over 10 000 kundeerfaringer med å arbeide med avanserte helseforbedringsprosesser med undersvisning som hovedfokus. Instituttet deler sin kunnskap og erfaring med Full Potential AS og er på den måten en viktig vitenskapelig og faglig samarbeidspartner. 

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.