Å bytte fra vestlig kosthold til et balansert kosthold kan redusere psoriasis- og leddbetennelser.

Mat med mye sukker og fett forstyrrer tarm-mikrobene og utløser psoriasis og leddbetennelser, viser ny forskning fra University of California – Davis Health.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme forskningsbasert kunnskap om hvordan enkeltmennesker med helsekompetanse og egeninnsats kan ta større ansvar for eget liv og egen helse. Som blant mange andre EU og verdensledende amerikanske sykehus i USA, så mener vi kunnskap om helse og kosthold kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi gir i våre artikler ingen råd eller anbefalinger – og kunnskapen erstatter ikke på noen måte oppfølging av helsevesenet.

Kosthold med mye på sukker og fett fører til forstyrrelse i tarmens mikrobielle balanse og bidrar til inflammatoriske tilstander. Forskningen viser også at å bytte til et mer balansert kosthold gjenoppretter tarmens helse og demper betennelse.

UC Davis Health -forskerene mener hemmeligheten til sunnere hud og ledd kan ligge hos tarmmikroorganismer.

Studien ble publisert i Journal of Investigative Dermatology (1)

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health sier i forbindelse med publiseringen at kostholdet kan ha en stor påvirkning på betennelser.

“Tidligere studier har vist at vestlig kosthold med mye sukker og fett, kan føre til betydelig betennelse i huden”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health.

Professor Hwang sier videre:

“Til tross for at vi har kraftige antiinflammatoriske legemidler mot hudtilstanden psoriasis, så indikerer vår studie at enkle endringer i kostholdet også kan ha betydelige effekter på psoriasis.”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health.

Hva er psoriasis?

Psoriasis er en hudtilstand knyttet til kroppens immunsystem. Når immunceller feilaktig angriper friske hudceller, forårsaker de hudbetennelse.

Opptil 30% av pasientene med psoriasis har også psoriasisartritt med symptomer som morgenstivhet og tretthet, hovne fingre og tær, smerter i ledd og endringer i negler.

Kostholdet påvirker den mikrobielle balansen i tarmen og hudbetennelse.

Mat er en av de aller viktigste modifiserbare faktorene som regulerer mikrobiomet, samfunnet av mikroorganismer som lever i tarmene. Å spise et vestlig kosthold kan føre til raske endringer i tarmens mikrobielle samfunn og funksjoner. Denne forstyrrelsen i mikrobiell balanse- kjent som dysbiose- bidrar til tarmbetennelse, melder forskerne.

Siden bakterier i tarmen kan spille en sentral rolle ved betennelser, ønsket forskerne å teste om tarmdysbiose også påvirker hud- og leddbetennelse. De brukte en musemodell for å studere dette. De injiserte Interleukin-23 (IL-23) DNA i mus for å indusere en respons som etterligner psoriasislignende hud- og leddsykdommer.

IL-23 er et protein generert av immunceller som er ansvarlig for mange inflammatoriske autoimmune reaksjoner, inkludert psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Hwang og hans kolleger fant ut at selv en kort periode med vestlig kosthold er tilstrekkelig til å forårsake mikrobiell ubalanse og økning av psoriasislignende hudbetennelse.

“Det er en klar sammenheng mellom hudbetennelse og endringer i tarmmikrobiomet på grunn av matinntak,”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health

Forverret hus- og leddbetennelse selv etter kort tid med vestlig kosthold.

“Bakteriebalansen i tarmen ble forstyrret kort tid etter å ha startet et vestlig kosthold, og forverret psoriasis hud- og leddbetennelse.”

Sam T. Hwang, professor og leder for dermatologi ved UC Davis Health

Et kritisk funn av arbeidet deres var å identifisere tarmmikrobiota som en patogen kobling mellom kosthold og psoriasisbetennelse.

Er skaden forårsaket av et usunt kosthold reversibel?

Forskerne ønsket å teste om å bytte til et mer balansert kosthold kan gjenopprette tarmmikrobiota, til tross for tilstedeværelse av inflammatoriske proteiner. De matet musene med et vestlig kosthold i seks uker før de ga dem et IL-23-induserende middel for å utløse psoriasis og psoriasisartritt. Deretter delte de tilfeldig musene i to grupper: en gruppe som fortsatte med det vestlige kostholdet i ytterligere fire uker og en gruppe som byttet til et balansert kosthold med samme varighet.

Studien deres viste at å spise et kosthold som inneholder mye sukker og fett i 10 uker, gjorde musene disponert for betennelse i hud og ledd. Mus som ble byttet til et balansert kosthold hadde mindre hudenskader og redusert øretykkelse enn mus på et vestlig kosthold. Forbedringen i hudbetennelse for mus som ble tatt av det vestlige kostholdet indikerer en kortsiktig effekt av det vestlige kostholdet på hudbetennelse.

Dette antyder at endringer i kostholdet delvis kan reversere de proinflammatoriske effektene og endringen av tarmmikrobiota forårsaket av det vestlige kostholdet.

Forskerne overrasket: “betydelige effekter med kostholdsendring”

“Det var ganske overraskende at en enkel kostholdsendring med mindre sukker og fett kan ha betydelige effekter på psoriasis,”

Zhenrui Shi, UC Davis, Department of Dermatology.

Shi mener dette viser det er viktig for pasienter å vurdere å bytte til et sunnere kosthold:

“Disse funnene viser at pasienter med psoriasis hud og leddsykdom bør vurdere å bytte til et sunnere kostholdsmønster.”

Zhenrui Shi, UC Davis, Department of Dermatology.

Les mer om hva Harvard-forskere mener er et gunstig kosthold for mikrobiomet her.

Harvard Medical School: Vi er ved begynnelsen av en ny vitenskapelig revolusjon!

En av vår tids mest innflytelsesrike vitenskapsmenn, Alessio Fasano, mener i ny bok at forståelsen av hvordan man skal behandle og forebygge sykdommer står foran en revolusjon med ny kunnskap om mikrobiomet, kosthold og livsstil.

Alessio Fasano er blant annet professor i pediatri ved Harvard Medical School, professor i ernæring ved Harvard T. H. Chan School of Public Health og sjef for pediatrisk gastroenterologi og ernæring ved Harvard- sykehuset Massachusetts General Hospital.

Dr. Fasano skriver i sin nye bok at vi mennesker ikke er dømt til å bli syke selv om vi har en genetisk predisposjon. Han sier det er livsstilen og miljøfaktorer som virkelig avgjør vår helse.

Fasano sier at mikrobiomet spiller en enormt viktig rolle for å avgjøre om vi holder oss friske eller om vi utvikler sykdom, og jo mer vi lærer om hvordan vi skal delta i et vennlig symbiotisk forhold til mikrobiomet, jo mer sannsynlig kan vi ta vår helse i egne hender.

Dr Fasano beskriver hvordan mikrobiomet er tett knyttet til menneskers fysiske og psykiske helse. Vi er gjennom evolusjonen skapt til å leve i symbiose med mikrobene – og om disse mikrobene bidrar til å gjøre oss friske eller syke avgjøres av vår livsstil. Og av alle livsstilsfaktorene som påvirker – så mener han kostholdet er det aller viktigste. Fasano forteller om hvilke deler av kostholdet som kan skade mikrobiomet, og hva som kan være gunstig. Les mer om hva Fasano har funnet ut og se video med intervju her.

Referanser:

  1. Zhenrui Shi, Xuesong Wu, Clarissa Santos Rocha, Matthew Rolston, Emma Garcia-Melchor, Mindy Huynh, Mimi Nguyen, Timothy Law, Kelly N. Haas, Daisuke Yamada, Neal L. Millar, Yu-Jui Yvonne Wan, Satya Dandekar, Samuel T. Hwang. Short-Term Western Diet Intake Promotes IL-23‒Mediated Skin and Joint Inflammation Accompanied by Changes to the Gut Microbiota in Mice. Journal of Investigative Dermatology, 2021; 141 (7): 1780 DOI: 10.1016/j.jid.2020.11.032

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.