Nye studier konkluderer: Skyhøyt og økende konsum av ultra-bearbeidede matvarer er en verdenskrise.

Studier viser at inntak av mye ferdigmat fører til dårligere langsiktig helse og ikke minst er det ugunstig for tarmmikrobiomet.

Funksjonellmedisinsk Institutt er en privat uavhengig institusjon som har som intensjon å fremme forskningsbasert kunnskap om hvordan enkeltmennesker med helsekompetanse og egeninnsats kan ta større ansvar for eget liv og egen helse. Som blant mange andre EU og verdensledende amerikanske sykehus i USA, så mener vi kunnskap om helse og kosthold kan være avgjørende for å optimalisere helsa. Vi gir i våre artikler ingen råd eller anbefalinger – og kunnskapen erstatter ikke på noen måte oppfølging av helsevesenet.

Den FN initierte NOVA studien (1) konkluderer med at den stadig økende produksjonen og forbruket av disse produktene er en verdenskrise, som skal konfronteres, kontrolleres og reverseres som en del av arbeidet med FNs bærekraftsmål og dets tiår med ernæring. Ultrabehandlede produkter er laget for å være hyper-smakfulle og attraktive, med lang holdbarhet og kan konsumeres hvor som helst og når som helst. Formuleringen, presentasjonen og markedsføringen fremmer ofte overforbruk. Studier basert på NOVA viser at ultrabearbeidede produkter nå dominerer matforsyningen.

Verdens aller største forskningsinnsats innfor mat blir nå gjennomført av vitenskapsselskapet ZOE, eiet av Harvard Medical School, Stanford University og Kings College London. De skriver at de siste funnene fra deres forskning viser en sammenheng mellom sterkt bearbeidede matvarer og “dårlige” tarmmikrober som er assosiert med dårligere helse. PREDICT-studien deres viser at å spise et kosthold med mye minimalt bearbeidede plantebaserte matvarer er forbundet med å ha flere “gunstige” tarmmikrober knyttet til bedre hjerte- og metabolsk helse. Sterkt bearbeidede matvarer derimot, enten det er fra dyr eller planter, er forbundet med “dårlige” tarmmikrober knyttet til dårligere helsemarkører.

Professor Tim Spector, epidemiolog fra King’s College London og vitenskapelig grunnlegger av ZOE forklarer

“Når du spiser, gir du ikke bare næring til kroppen din, du gir mat til milliarder av mikrober som lever inne i tarmen.”

Professor Tim Spector, epidemiolog fra King’s College London og vitenskapelig grunnlegger av ZOE

Zoe skriver at forskning viser en sterk sammenheng mellom ultraforedlede matvarer og dårligere langsiktig helse. Og de siste funnene viser også at sterkt bearbeidede matvarer heller ikke er gode for tarmen og tarmmikrobene.

I følge en ny studie fra forskere ved Friedman School of Nutrition Science & Policy ved Tufts University, publisert i JAMA (2) så har kaloriene som barn og ungdom i USA konsumerte fra ultraforedlede matvarer, hoppet fra 61% til 67% av det totale kaloriinntaket fra 1999 til 2018.

Noen bearbeidede matvarer kan være helt ok å spise, men;

“…mange ultrabearbeidede matvarer er mindre sunne, med mer sukker og salt og mindre fiber enn uforedlede og minimalt bearbeidede matvarer, og økningen i forbruket blant barn og tenåringer er nå bekymringsfullt.”

Fang Fang Zhang, ernæringsepidemiolog ved Friedman School.

Den største økningen i kalorier kom fra ferdigmat som takeaway, frossenpizza og burgere: fra 2,2% til 11,2% av kaloriene. Den nest største økningen i kalorier kom fra søt snacks og desserter, hvor forbruket vokste fra 10,6% til 12,9%.

Det var faktisk heller ingen statistisk signifikante forskjeller i de generelle funnene målt etter foreldres utdanning og familieinntekt.

“Mangelen på ulikheter basert på foreldrenes utdanning og familieinntekt indikerer at ultraforedlet mat er gjennomgående i barnas dietter,”

Fang Fang Zhang, ernæringsepidemiolog ved Friedman School.

Ultraforedlet eller ultra-bearbeidet mat er klar til å spises eller klare til å varmes, ofte med mye tilsatt sukker, natrium og karbohydrater, og lite fiber, proteiner, vitaminer og mineraler. De inneholder vanligvis tilsatt sukker, hydrogenerte oljer og smakforsterkere. Eksempler inkluderer søte snacks og desserter, sukkerholdige frokostblandinger, pommes frites, hurtigmatburgere og lunsjmat som salami. Når det spises for mye, er disse matvarene knyttet til diabetes, fedme og andre alvorlige medisinske tilstander, for eksempel visse kreftformer.

“Matbearbeiding er en ofte oversett dimensjon i ernæringsforskning”

Fang Fang Zhang, ernæringsepidemiolog ved Friedman School.

Referanser:

  1. Monteiro, C., Cannon, G., Moubarac, J., Levy, R., Louzada, M., & Jaime, P. (2018). The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutrition, 21(1), 5-17. doi:10.1017/S1368980017000234
  2. Wang L, Martínez Steele E, Du M, et al. Trends in Consumption of Ultraprocessed Foods Among US Youths Aged 2-19 Years, 1999-2018. JAMA. 2021;326(6):519–530. doi:10.1001/jama.2021.10238

Spennende videreutvikling og ny web-basert personlig utviklingsplattform.

Fra 1 oktober 2021 vil Funksjonellmedisinsk Institutt AS styrke sin rolle som faginstitusjon og øke fokuset på formidling av viktig kunnskap og erfaring om funksjonellmedisin og persontilpasset medisin til andre organisasjoner og samfunnet forøvrig. Instituttet vil ikke lenger tilby enkeltkonsultasjoner.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil også inngå et samarbeid med et nytt hovedsakelig web-basert selskap som har planlagt oppstart 1 november 2021. Selskapet Full Potential AS vil bruke moderne plattformer og ny kunnskap og erfaring for å kunne tilby verdens første Personlige Utviklingsplattform. Fokus vil være alle de fysiske, mentale og spirituelle faktorene som bidrar til et friskt og meningsfylt liv.

Funksjonellmedisinsk Institutt AS vil være en faglig samarbeidspartner og bidra med viktig kunnskap og erfaring.

Vi gleder oss veldig til å kunne nå ut til enda flere mennesker i både Norge og i utlandet – med det vi mener er svært viktig kunnskap. Og spesielt i en tid hvor kunnskap om hvordan vi mennesker både kan leve både sunt og bærekraftig, kan være kritisk.

Hvis du ønsker å få oppdateringer om de spennende endringene så legg inn din epost under:)

Ansvar for eget liv og egen helse – det er også så mye man kan gjøre selv!

Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en dramatisk klima- og naturkrise samt en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges (EU Summit on Chronic Diseases). 

Miljø- og helsekrisene er tett koblet sammen og utfordrer vår livsstil og økonomiske velstand.

Funksjonellmedisinsk Institutt leverer kunnskap og ressurser slik at man har muligheten til å ta ansvar for sitt eget liv og sin egen helse. Tusenvis av deltakere i våre programmer, en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden – viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sin helse i svært stor grad.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Kunnskap og egeninnsats!

Tusenvis av deltakere i vårt Helseforbedringsprogram har gjennom mange år hatt fokus på alle faktorene de potensielt kan påvirke selv i sitt eget liv, som f.eks maten man spiser, mikrobene som bor i og på kroppen, stress, søvn, eksponering for miljøkjemikalier, trening, vekt og andre livsstils- og miljøfaktorer. Vi har opplevd hvilke fantastiske resultater mennesker kan oppnå med kunnskap og egeninnsats! Og ikke minst har også vi personlig merket det på vår egen kropp og i vårt eget liv!

Den verdensledende sykehusgiganten Cleveland Clinic har i løpet av få år publisert flere studier i internasjonalt anerkjente forskningstidskrifter som viser at funksjonell medisin kan overgå såkalt konvensjonell medisin ved kroniske sykdommer – og nå viser de også at fokus på helsekompetanse og undervisning kan ha ytterligere positive effekter.

Forskergruppe mener i ny studie at funksjonellmedisin, livsstilsendringer og forebyggende tiltak vil være viktig for å snu den negative helsetrenden. 

Forskere tilknyttet Department of Medicine and Medical Subspecialties ved University of Illinois, Rockford IL har publisert en artikkel i The International Journal of Disease Reversal and Prevention og peker på funksjonellmedisin og sunnere livsstil som sentralt for å snu den dramatiske økningen av kroniske sykdommer.

Amerikanske helsemyndigheter ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) konkluderer:

“helsepersonell sin rolle må endre seg til å inspirere til en betennelsesdempende livsstil for å styrke befolkningens helse og velvære

National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS)

Vårt vitenskapelige fundament kan du finne blant de tusenvis av internasjonalt bredt publiserte studiene som vi har videreformidlet her (og alltid selvsagt med kildehenvisninger) samt via IFM.org som er en medisinfaglig internasjonal organisasjon innenfor persontilpasset medisin som vi og blant mange andre flere av verdens ledende sykehus, som Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Mayo klinikken er faglig tilknyttet. At EU og Norden nå har vedtatt å implementere et persontilpasset helsevesen innen 2030, basert på dette samme fundamentet, har også gitt dette fagområdet kraftig økt fokus den senere tiden. 

Funksjonellmedisinsk Institutt AS i Norge er tilknyttet The Institute for Functional Medicine i USA. The Institute for Functional Medicine har høyeste akkreditering og godkjenning av det amerikanske føderale akkrediteringsrådet for videreutdanning (ACCME) av leger og helsepersonell.

Å adressere underliggende miljø- og livsstilsfaktorer er ikke et alternativ til oppfølging av helsevesenet – men for mange et viktig tillegg. Helseforbedring gjennom helsekompetanse og egeninnsats er ingen «quick fix», vidunderkur eller «one-size-fits-all».

Vestlig betennelsefremmende livsstil.

Forskere fra 22 institusjoner, inkludert Harvard, Stanford, Kings College og UCLA advarer om folkehelsekrise pga kronisk betennelse – og peker på den vestlige livsstilen, industrialiseringen og mindre kontakt med naturen som årsaker. Men de gir også håp og peker på at dette er tilstander som potensielt kan unngås – da de i stor grad involverer risikofaktorer som man selv kan påvirke.

De beskriver hvordan langvarig, lavgrad betennelse (som ikke måles ved “vanlige” blodprøver)  i kroppen spiller en nøkkelrolle ved hjertesykdommer, kreft, diabetes, nyresykdom, ikke-alkoholisk fettleversykdom og autoimmune og nevrodegenerative lidelser. 

De konkluderer med at det ikke er en- men summen av en rekke faktorer i den moderne vestlige livsstilen som gjør menneskene kronisk syke: Stress, kosthold, inaktivitet, tarmdysbiose (ubalanse i mikrobepopulasjonen) og ikke minst miljøgifter som kvikksølv og andre.

De skriver at den gode nyheten er at man potensielt kan unngå eller reversere tilstandene ved å addressere alle disse underliggende faktorene samtidig.

Demokratisering av kunnskap.

Instituttet arbeider aktivt gjennom en rekke plattformer for å videreformidle publisert kunnskap om et viktig og fremvoksende fagområde. Dette gjør vi for at innbyggerne skal få tilgang til kunnskap om hvordan man i større grad kan ta ansvar for eget liv og egen helse. All kunnskapen som vi videreformidler er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Lik tilgang til kunnskap er en viktig forutsetningene for å kunne delta i samfunnet, uavhengig av lommebok, utdanning og adresse. Kunnskap gir makt til å ta ansvar for eget liv og egen helse. 

Du kan også få ny forskning, kunnskap og info i nyhetsbrev fra Funksjonellmedisinsk Institutt på mail – meld deg på gratis her.