inner-banner

Stanford University: Fermentert mat øker mangfoldet i mikrobiomet og senker betennelse.

Et kosthold med mye fermenterte matvarer og fiber kan være svært viktig for immunforsvaret og helsa, ifølge forskere ved Stanford School of Medicine.

Kostholdet påvirker tarmmikrobiomet, som igjen påvirker immunsystemet. I denne nye studien undersøkte forskerne hvordan to mikrobiota-målrettede kostholdsinngrep, plantebasert fiber og fermentert mat, påvirker det menneskelige mikrobiomet og immunsystemet hos friske voksne.

Forskerne slo fast at fermenterte matvarer kan være verdifulle for å motvirke det reduserte mangfoldet av mikrobiomer og økt betennelse som er utbredt i det industrialiserte samfunnet.

Studien som ble utført av et team med fremtredende forskere ved Stanford School of Medicine ble nylig publisert i Cell (1)

“Dette er et fantastisk funn – det er et av de første eksemplene på hvordan en enkel kostholdsendring reproduserbart kan endre mikrobiotaen på tvers av en gruppe friske voksne.”

Justin Sonnenburg, PhD, professor i mikrobiologi og immunologi, Et kosthold med mye fermenterte matvarer øker mangfoldet av tarmmikrober og reduserer molekylære tegn på betennelse, ifølge forskere ved Stanford School of Medicine.

I tillegg viste fire typer immunceller mindre aktivering, for de som spiste fermentert mat. Nivåene på 19 inflammatoriske proteiner målt i blodprøver reduserte også. Ett av disse proteinene, interleukin 6, har vært knyttet til tilstander som revmatoid artritt, type 2 diabetes og kronisk stress.

“Mikrobiota-målrettet kosthold kan endre status for immunsystemet og kan gi en lovende mulighet for å redusere betennelse hos friske voksne,”

Christopher Gardner, PhD, Rehnborg Farquhar-professor og direktør for ernæringsstudier ved Stanford Prevention Research Center.

Christopher Gardner, PhD, Rehnborg Farquhar-professor og direktør for ernæringsstudier ved Stanford Prevention Research Center sier at dette funnet var konsistent for alle deltakerne i studien som fikk mer fermentert mat.

Pre- og probiotika.

Forskerne ved Stanford har i tidligere studier vist hvordan mikrobene fermenterer spesielle karbohydrater fra fiberrike grønnsaker, frø og nøtter og produserer viktige stoffer som kan påvirke immunforsvaret og helsa. Men for at denne prosessen skal skje så holder det ikke bare å spise fiber – man må også ha nok av de mikrobene som gjør jobben.

Erica Sonnenburg, PhD, seniorforsker innen biovitenskap, mikrobiologi og immunologi ved Stanford Stanford School of Medicine sier høyt inntak av fiber ikke er nok alene:

“Dataene tyder på at økt fiberinntak alene over en kort tidsperiode ikke er tilstrekkelig til å øke mangfoldet av mikrobiotaen.”

Erica Sonnenburg, PhD, seniorforsker innen biovitenskap, mikrobiologi og immunologi ved Stanford Stanford School of Medicine

En rekke nye bevis har vist at kostholdet former tarmmikrobiomet, noe som kan påvirke immunsystemet og generell helse. Ifølge Gardner er for eksempel dårlig mangfold av mikrober i mikrobiomet knyttet til fedme og diabetes.

“Vi ønsket å gjennomføre en proof-of-concept-studie som kunne teste om mikrobiota-målrettet mat kan være en måte å bekjempe den overveldende økningen i kroniske inflammatoriske sykdommer,”

Christopher Gardner, PhD, Rehnborg Farquhar-professor og direktør for ernæringsstudier ved Stanford Prevention Research Center.

Forskerne fokuserte i studien på fiber og fermentert mat på grunn av tidligere rapporter som viser deres potensielle helsemessige gunstige effekter. Kosthold med mye fiber har blitt assosiert med lavere dødelighet og inntak av fermentert mat er vist å kunne hjelpe til med vektkontroll og kan redusere risikoen for diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer.

Funnene i denne nye studien tegner et mer nyansert bilde av kostholdets innflytelse på tarmmikrober og immunsystemet. På den ene siden viste de med økte forbruk av fermenterte matvarer gunstige effekter på mikrobiommangfold og inflammatoriske markører. Dette samsvarer med tidligere forskning som har vist at selv kortvarige endringer i kostholdet raskt kan endre tarmmikrobiomet. Samtidig så stemmer den med tidligere studier at de som spiste mer fiber hadde et mikrobiom med mer motstandskraft, selv etter kort tids inntak.

Designe kostholds- og mikrobielle strategier

Nedbrytning og fermentering av fiber er en av mikrobiomets viktigste funksjoner. Og denne studiens resultater stemmer overens med annen forskning som tyder på at mikrobiomet til mennesker som lever i den industrialiserte verden mangler fibernedbrytende mikrober. Resultatet er at fiberen ikke blir nedbrutt og fermentert – og man får ikke produsert de gunstige fettsyrene.

“Det er godt mulig at mikrobiotaen ville tilpasset seg til økningen i fiberforbruket, hvis forsøket hadde vart lenger. Alternativt kan en bevisst introduksjon og tilskudd med mikrober være nødvendig for å øke mikrobiotas evne til å bryte ned karbohydrater”

Erica Sonnenburg, PhD, seniorforsker innen biovitenskap, mikrobiologi og immunologi ved Stanford Stanford School of Medicine

Referanser:

  1. Hannah C. Wastyk, Gabriela K. Fragiadakis, Dalia Perelman, Dylan Dahan, Bryan D. Merrill, Feiqiao B. Yu, Madeline Topf, Carlos G. Gonzalez, William Van Treuren, Shuo Han, Jennifer L. Robinson, Joshua E. Elias, Erica D. Sonnenburg, Christopher D. Gardner, Justin L. Sonnenburg. Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune statusCell, 2021; DOI: 10.1016/j.cell.2021.06.019

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.