inner-banner

Britiske forskere mener: Behandle tarmen ved leddgikt.

Forskere ved University College London har vist at skade på det beskyttende laget i tarmen og dysbiose spiller en viktig rolle i utviklingen av leddgikt, og baner vei for ny behandling av sykdommen.

En rekke nye studier tyder på at endringer i sammensetningen av bakteriene i tarmen kan være ansvarlig for leddbetennelse.

Forskere ved University College London har i en studie publisert i Cell publikasjonen Med (1), vist at ved leddgikt er det en ubalansert bakterieflora (dysbiose), alvorlig skade på tarmbarrieren (såkalt lekk tarm), samt en opphopning i tarmen av hvite blodlegemer som forårsaker betennelse. Forskerne viser at bakterier kan krysse den “forbudte” grensen til tarmbarrieren og lekke inn i blodsirkulasjonen. De mener videre at reparasjon av tarmpermeabilitetsdefekter (behandle den “lekke” tarmen) kan hemme leddbetennelse.

De konkluderer at nedbrytning av tarmbarrieren bidrar til utvikling av leddgikt og foreslår behandling av tarmbarrieren som en ny terapeutisk tilnærming.

Revmatoid artritt er en kronisk autoimmun sykdom som forårsaker leddsmerter, hevelse og betennelse. Til tross for forståelse av noen av de genetiske og miljømessige faktorene som kan være involvert i utviklingen av leddgikt, forstår forskere fortsatt ikke helt hva som starter sykdommen og hvordan den akselererer. Nyere forskning på dette området viser hvordan bakteriene i tarmen kan være involvert i utviklingen av leddgikt, hvor forskere nå mener at vekst av “ugunstige” bakterier i tarmen kan spille en sentral rolle i å starte sykdommen.

Professor Claudia Mauri (UCL Division of Infection & Immunity), sier:

“Vi ønsket å vite hva som skjedde i tarmen og om endringer i tarmbarrieren-som vanligvis fungerer som en barriere for å beskytte kroppen mot bakterier – bidrar til utviklingen. “

Professor Claudia Mauri, UCL Division of Infection & Immunity

Teamet fant at blodmarkører for tarmskader var forhøyet sammenlignet med friske mennesker selv i de tidligste stadiene av leddgikt, og at disse markørene for skader ble høyere jo mer sykdommen utviklet seg; og uventet nok var det tydelige tegn på betennelse som man kan se ved inflammatorisk tarmsykdom.

Teamet viste også at slimhinnen i tarmen ble “lekk”, noe som kan føre til at bakterier passerer tarmbarrieren og kom inn i kroppen, noe som økte betennelse både i tarmen og potensielt i leddene.

Hovedfunksjonen til tarmbarrieren er å forhindre at bakterier og andre patogener passerer fra lumen (der maten og avføringen er…) og inn i tarmvevet og videre inn i systemisk sirkulasjon, samtidig som det tillater passering av næringsstoffer.

“Funnene våre tyder på at tarmslimhinnen er et terapeutisk mål”

Professor Claudia Mauri, UCL Division of Infection & Immunity

Videre sier Professor Mauri;

“Nåværende behandlinger for revmatoid artritt ser ikke ut til å rette opp problemene i tarmen, og derfor kan pasienten bli utsatt for reaktivering av sykdom fra den pågående betennelsen i tarmen. Fremover må vi vurdere den terapeutiske effekten av behandling av tarmen hos pasienter med revmatoid artritt i tillegg til leddene. Å opprettholde tarmhelsen både gjennom kosthold og farmakologiske intervensjoner kan være en verdifull ny strategi.”

Professor Claudia Mauri, UCL Division of Infection & Immunity

Kan autoimmune sykdommer kureres? 

En av vår tids mest innflytelsesrike vitenskapsmenn, Alessio Fasano fra Harvard Medical School, mener i ny bok at forståelsen av hvordan man skal behandle og forebygge sykdommer står foran en revolusjon med ny kunnskap om mikrobiomet, kosthold og livsstil.

Allerede i 2009 revolusjonerte Fasano forståelsen av autoimmune sykdommer med sin artikkel om “lekk tarm” i Scientific American

Alessio Fasano er professor i pediatri ved Harvard Medical School, professor i ernæring ved Harvard T. H. Chan School of Public Health, sjef for pediatrisk gastroenterologi og ernæring ved det Harvard tilknyttede sykehuset Massachusetts General Hospital (MGH). Han er også grunnlegger og direktør for Center for Celiac Research and Treatment ved MGH.

Han viser at en lekk tarm ( økt permeabilitet) er sentralt i utviklingen av de aller fleste autoimmune tilstander. Og han mener at kanskje den viktigste faktoren med vår livsstil er maten vi spiser – og hvordan maten påvirker mikrobene som lever i og på kroppen vår – og som igjen bidrar til å opprettholde eller skade tarmbarrieren.

Vi har et valg.

Harvard professoren sier på samme måte som den britske professor Rook at vi er et resultat av valgene vi tar. Helt fra vi blir født og resten av livet.

Fasano sier også at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede disse tilstandene ved å finne og behandle alle de underliggende årsakene samtidig – og ikke bare fokusere på symptomer eller en årsak.

Harvard Medical School: Vi er ved begynnelsen av en ny vitenskapelig revolusjon!

Dr. Fasano skriver i sin nye bok at vi mennesker ikke er dømt til å bli syke selv om vi har en genetisk predisposjon. Han sier det er livsstilen og miljøfaktorer som virkelig avgjør vår helse.

Fasano sier at mikrobiomet spiller en enormt viktig rolle for å avgjøre om vi holder oss friske eller om vi utvikler sykdom, og jo mer vi lærer om hvordan vi skal delta i et vennlig symbiotisk forhold til mikrobiomet, jo mer sannsynlig kan vi ta vår helse i egne hender.

Dr Fasano beskriver hvordan mikrobiomet er tett knyttet til menneskers fysiske og psykiske helse. Vi er gjennom evolusjonen skapt til å leve i symbiose med mikrobene – og om disse mikrobene bidrar til å gjøre oss friske eller syke avgjøres av vår livsstil. Og av alle livsstilsfaktorene som påvirker – så mener han kostholdet er det aller viktigste. Fasano forteller om hvilke deler av kostholdet som kan skade mikrobiomet, og hva som kan være gunstig.  Les mer om hva Fasano har funnet ut og se video med intervju her.

Referanser:

  1. Intestinal barrier dysfunction plays an integral role in arthritis pathology and can be targeted to ameliorate disease. Matei et al., Med 2, 864–883, July 9, 2021 a 2021 The Author(s). Published by Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.medj.2021.04.013

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.