inner-banner

Ny studie: Økt tarmgass fra et plantebasert kosthold et tegn på et sunnere tarmmikrobiom.

Et team forskere tilknyttet en rekke institusjoner i Spania har funnet ut at økningen i flatulens som folk får når de går over til et plantebasert kosthold, er en indikasjon på et sunnere tarmmikrobiom.

I sin studie publisert i tidsskriftet Nutrients (1), beskriver forskerne resultatene fra sin forskning på friske menn i forhold til kosthold, avføringsvolum og flatulens (tarmgass).

Tidligere studier har vist at kostholdet påvirker både tarmmikrobiota (mikrobene i tarmen) sin metabolske aktivitet og sammensetning. De skriver at mengden tarmgassproduksjon kan vise tarmmikrobenes metabolske aktivitet som er en indirekte parameter knyttet til tarmens helsetilstand.

Ett kosthold med mye planter og belgfrukter, økte volumet av avføring med 60%. Og den relative mengden av spesifikke butyratproduserende mikrober (altså mengden mikrober som produserer den svært gunstige kortkjeda fettsyren butyrat), som viser en kraftig utvidelse av gunstige mikrober som fermenterer i tykktarmen.

Det høye plantekostnivået førte også til en økning i tarmgassproduksjon, som ble godt tolerert hos studiedeltakerne, melder forskerne.

Det er allment kjent at bytte fra et fett- eller karbohydratbasert kosthold til et som inneholder flere grønnsaker, resulterer i mer tarmgass, spesielt hvis byttet er til krusefirøse grønnsaker som kål, brokkoli og grønnkål.

Forskerne fant at endringen i kostholdet ikke endret antall avføringer per dag – men det endret mengden materiale i avføringen. Forskerne fant også at den plantebaserte dietten doblet avføringsvolumet i gjennomsnitt. Forskerne merker at dette skyldtes en enorm økning i massen av bakterievekst og utskillelse. Dataene viste også at antallet flatulensepisoder økte med syv ganger per dag på det plantebaserte kostholdet-og hvert utslipp hadde omtrent 50% mer gass. Forskerne skriver at dette skyldtes bakteriell fermentering av plantemateriale i tarmen.

Forskerne skriver at eksperimentene deres viser at et plantebasert kosthold fremmer flere sunne typer tarmbakterier som fører til bedre generell tarmhelse.

Referanser:

  1. Barber, C.; Mego, M.; Sabater, C.; Vallejo, F.; Bendezu, R.A.; Masihy, M.; Guarner, F.; Espín, J.C.; Margolles, A.; Azpiroz, F. Differential Effects of Western and Mediterranean-Type Diets on Gut Microbiota: A Metagenomics and Metabolomics Approach. Nutrients 202113, 2638. https://doi.org/10.3390/nu13082638

Funksjonellmedisinsk Institutt inngår samarbeid med Full Potential AS.

Full Potential er en personlig utviklingsplattform – for de som søker et bedre liv og bedre helse.

Vi har tilgang til et av Europas mest anerkjente fagmiljøer innen helse, persontilpasning og funksjonellmedisin, med svært lang erfaring med å støtte mennesker som tar ansvar for egen helse. 

Full Potential er for deg som er nysgjerrig, som vil ha kunnskap og verktøy for å følge drømmen mot et bedre, friskere og mer meningsfullt liv.

Ledende internasjonale forskere slår fast at de aller fleste kroniske helsetilstander skyldes kjente faktorer i vestlige livsstilen: tarmmikrober, stress, relasjoner, kosthold, miljøgifter og trening – alt dette grunnpilarer i Full Potential.

Helsekompetanse for å ta ansvar for eget liv og egen helse.


Funksjonellmedisinsk Institutt leverer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og nyheter innenfor persontilpasset medisin, funksjonellmedisin, livsstil og miljømedisin.

Urbanisering, industrialisering og vestlig livsstil driver nedbryting av økosystemer og tap av biologisk mangfold som igjen forårsaker den dramatiske økningen av kroniske sykdommer vi har opplevd i vestlige land de siste 50 årene.

Tusenvis av forskningsbaserte artikler som vi har publisert, vår egen lange erfaring,

en kraftig økning i vitenskapelig forståelse og erfaring fra flere av de ledende sykehusene i verden viser at mennesker med kunnskap og egeninnsats har mulighet til å påvirke sitt liv og egen helse i langt større grad enn man tidligere var klar over. 

Tidligere antok man at de aller fleste kroniske tilstander i hovedsak skyltes genetiske og arvelige årsaker. Men en voldsom økning i vitenskapelig forståelse viser at livsstil og miljø innvirker på helsa vår i langt større grad enn tidligere antatt.

EU og Norske helsemyndigheter mener av den grunn at såkalt persontilpasset medisin er fremtidens helsevesen og at

helsekompetanse blant innbyggerne vil bli avgjørende for å snu den negative spiralen av kroniske sykdommer.

Vi følger denne utviklingen dag for dag – og publiserer ny kunnskap og forskning fortløpende i vår nyhetsseksjon. Alt vi videreformidler er bredt publisert internasjonalt i anerkjente tidsskrifter, samt selvsagt alltid med henvisninger til orginalartiklene og studiene. 

Instituttet bidrar også med kunnskap og erfaring til andre organisasjoner, fagtidsskrifter, foredrag og seminarer og andre.

Nyeste artikler

Artikler etter kategori

Få nyheter fra oss på mail

Registrer deg med ditt navn og e-post for å få nyhetsartikler om ny forskning og kunnskap og oppdateringer fra oss.